Komatsu potřebuju bagr

Pískovna na Lounsku: Krizi ve stavebnictví pomáhá překonat intenzivní výstavba dálnic

Zdroj: České štěrkopísky

Stavebnictví zažívá těžké časy, na produkci štěrkopísku to však zatím není poznat. Pískovna Velká Černoc na Lounsku za to vděčí stavebnímu boomu v oblasti dopravní infrastruktury. Na jednu stranu registruje výrazný úbytek maloodběratelů, na druhou stranu pokračuje v zásobování výstavby na dálnicích D6 a D7. Pět aktuálně nově budovaných dálničních úseků o délce přes 31 kilometrů pomáhá držet denní objem těžby na vysoké úrovni nad tisíc tun a roční produkci kolem 300 tisíc tun. S ohledem na regionální význam pokračuje pískovna v modernizaci technologií a připravuje výstavbu velké stabilní třídičky a následně i vlastní čističku technické vody.

„Od začátku roku pociťujeme, že jezdí méně menších aut a skoro žádní ‚kárkaři‘. Lidé, kteří staví nebo opravují své domy, se patrně rozhodli investice odložit a podobně zareagovali na krizi i některé samosprávy či menší komerční investoři. Výstavba karlovarské a chomutovské dálnice ale mezitím nabrala nebývalé tempo a vyžaduje velmi vysoké dodávky betonu, písku i kameniva prakticky po celou stavební sezónu. To nám pomáhá udržet produkci na vysokých objemech a nejinak tomu bude i v následujících letech. Už příští rok se má začít stavět dalších více než 30 kilometrů na D6 i D7, takže opírat se o lopaty v pískovně rozhodně nebudeme,“ směje se Martin Šindelář, vedoucí pískovny Velká Černoc ze společnosti České štěrkopísky.

Dálnice D6 by se měla do tří let prodloužit o 33 kilometrů, čímž vznikne souvislá čtyřpruhová trasa o délce téměř 80 kilometrů. V roce 2027 se pak počítá s dokončením výstavby zbývajících úseků do Karlových Varů. Podobně nadějný harmonogram má i dostavba dálnice D7. V současnosti se dokončuje druhý z budovaných úseků na Lounsku a do roku 2026 by měl být hotový i poslední středočeský úsek. Pokud vše půjde dobře, řidiči se projedou po dálnici z Prahy až do Chomutova v roce 2028.  

Pískovna Velká Černoc je pro obě dálnice přirozeným dodavatelem díky své poloze – leží mezi nimi v dojezdové vzdálenosti do 10-15 km a má dobré dopravní napojení i na betonárny na Žatecku
a Rakovnicku. Protože v oblasti není k dispozici alternativní zdroj zejména hrubého kameniva, pískovna musela na kýžený rozvoj infrastruktury již vloni zareagovat navýšením těžby asi o 20 %.

Těžba štěrkopísku v lokalitě Velká Černoc probíhá na kopci, kde hrozí v případě sucha nedostatek vody. Z tohoto důvodu společnost České štěrkopísky nedávno vybudovala v areálu retenční nádrže a umělý potůček pro zavlažování rostlin a napojení zvěře. Do budoucna chce zainvestovat i do vlastní čističku technické vody, která by umožnila vytvořit uzavřený vodní okruh.

Štěrkopísek z pískoven patří vedle stavebního kamene z kamenolomů mezi základní stavební suroviny. Česká geologická služba přitom již několik let varuje před hrozícím nedostatkem těchto materiálů. Z předběžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí více než polovina aktivních ložisek.
Na severozápadě Čech přitom bude situace ještě kritičtější. Zatímco v současnosti funguje v Karlovarském kraji sedm a v Ústeckém dvaadvacet pískoven, do nové dekády už vstoupí oba regiony s pouhými třemi.