Komatsu potřebu bagr

Pandemie nás naučila hrát podle nových pravidel

Foto: JOKVA, a.s.

Společnost JOKVA, a. s. poskytuje inovativní řešení v oblasti plynovodů, vodovodů a kanalizace

Firma JOKVA, a.s. je již dlouhých třicet let výrazným hráčem na trhu se stavebním materiálem pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací. Jak jsme v redakci zjistili, za posledních několik měsíců došlo ve společnosti k významným a hlavně pozitivním změnám. Právě k nim nám poskytl rozhovor výkonný ředitel společnosti pan Mgr. Michal Šišma.

Už je to delší doba, co jsme spolu mluvili naposledy. Jak hodnotíte uplynulé období z pohledu obchodní firmy?

Myslím, že kdyby tuto otázku dostal kdokoliv, určitě by odpověď zněla podobně. V posledních třech letech se většina toho, na co jsme byli zvyklí, změnila a z toho důvodu náš způsob práce v mnoha ohledech podléhal zcela jiným pravidlům, než na která jsme byli za více než dvě desítky let zvyklí. O provozních změnách souvisejících s pandemií se snad nemusím ani zmiňovat. Všichni jsme se tenkrát učili, jak udržet vše v chodu tak, aby pandemie měla co nejmenší dopad na nás i naše zákazníky, a to jak na úrovni fungování firmy, tak udržení dodávek pro všechny stavby. Sotva jsme se naučili hrát podle nových pravidel, přišel akutní nedostatek materiálu a s ním takové cenové turbulence, že tradiční obchodní postupy mnohdy braly za své a hlavní bylo jen to, abychom někde zajistili materiál. Myslím, že tato doba přála dobře zásobeným a finančně silným společnostem, které dokázaly zásobovat i v době největšího nedostatku některých materiálů.

Víme, že jste mimo standardní obchodní činnost také výhradním dovozcem sklolaminátového potrubí SUPERLIT. Jak vidíte do budoucna jeho potenciál?

Naše výhradní zastoupení turecké společnosti SUPERLIT, a. s. již trvá déle než patnáct let. Průměrný obrat přesahuje padesát milionů korun, což zcela jistě svědčí o jeho úspěšném uplatnění v mnoha projektech. Firma SUPERLIT také v poslední době uvedla do svého portfolia několik novinek. Mezi ně patří především protlačovací sklolaminátové potrubí, které nově dodáváme jak v odstředivě litém, tak spojitě navíjeném provedení. Díky tomu je maximální možný průměr tohoto potrubí 3000 mm. Tlakové sklolaminátové potrubí již třetím rokem umíme dodat v provedení s jištěným spojem, který bez problémů nahradí standardně používané betonové bloky.

Co pro firmu uvedení takových novinek znamená?

Pokud tyto novinky přičteme k tomu, co společnost SUPERLIT již léta vyrábí a dodává, můžeme říct, že potenciál s každou technickou novinkou postupem času narůstá. Je to jen další důkaz, že pozitivní změny vedou skoro vždy k pozitivním výsledkům. To mimo jiné nasměrovalo naši společnost k tomu, že jsme se rozhodli k několika zásadním změnám.

Jaké konkrétní změny u vás proběhly?

Pokud jde o strukturální změny v rámci firmy, jsem přesvědčen, že pokud něco funguje dobře, nemá se do toho zasahovat. Co se však změnilo, je rozhodně rozšíření naší působnosti do dalších oblastí stavebního trhu tak, abychom měli nadále co nejvíce opěrných bodů pro stabilní fungování. Z toho důvodu jsme za poslední dva roky postupně navýšili dodávky do různých typů kolejových dopravních staveb a dále jsme upevnili pozici v dodávkách sklolaminátového potrubí společnosti SUPERLIT, a. s., které je díky své kvalitě, za patnáct let, kdy tuto značku na trhu zastupujeme, dobře etablované jak u investorů, tak i stavebních firem. Poslední, ale za mě zcela zásadní změnou, je postupná proměna naší firemní identity. Konkrétně pak změna firemního loga a úprava jména společnosti.

Co vás po tolika letech vedlo ke změně názvu firmy?

Zde je vysvětlení zcela prozaické. Jako většina firem i společnost JOKVA Olomouc, a. s. na začátku svého působení na trhu začínala jako regionální firma. Postupem času se však rozrostla do velikosti, která svým obratem přesahuje jednu miliardu korun a svou působností pokrývá jak celou Českou, tak i Slovenskou republiku. Aktuální velikost a působnost napříč oběma republikami je tedy důvodem, proč je od 1. ledna 2023 novým názvem JOKVA, a. s. Tento název jednoznačně odpovídá tomu, kým skutečně jsme, tedy spolehlivým dodavatelem pro zákazníky v celé České i Slovenské republice.

Plánujete nějaké změny či novinky v novém roce či v dalších letech?

Vzhledem k rychlým změnám a aktuální turbulentní situaci na trhu určitě plánujeme rozšířit náš tým tak, abychom byli schopni pokrývat poptávku na trhu a současně navyšovat potenciál našeho uplatnění i v jiných segmentech stavebního trhu. Chtěli bychom se zaměřit i na další oblasti, kde budeme schopni efektivně uplatňovat naše „know-how“, a jak doufám, zvýšíme tím budoucí přidanou hodnotu naší práce.

Děkujeme za rozhovor