Komatsu potřebu bagr

Online aukce VEACOM – portál pro rychlý, transparentní a výhodný prodej stavební techniky a vozidel

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER.com, foto: STAVEBNISERVER.com

Zájem o použitou speciální techniku a užitková vozidla výrazně vzrostl. Redakce STAVEBNISERVER proto zjišťovala, v čem tkví tajemství úspěchu dražebního systému Veacom, který má na kontě již desítky tisíc zrealizovaných obchodů. Díky čemu umožňuje ve srovnání s prodejem po vlastní ose dosáhnout nejvyšší prodejní ceny na evropském trhu? Rozdíl totiž dělá často až desítky procent. A jak prodat vyřazený stroj či vozidlo co nejrychleji? Nejen na tyto otázky nám poskytl odpovědi Ing. Jan Havel, MBA, jednatel společnosti VEACOM.

V Česku a na Slovensku VEACOM s oblibou využívají menší firmy či živnostníci stejně jako celá řada těch největších společností z oblasti stavebnictví, těžby, dopravy, energetiky, komunálu nebo zemědělství. Velkou výhodou je široká nabídka soustředěná na jednom místě od bagrů a válců přes nakladače, svozové a komunální vozy až po osobní auta či drobnou techniku. Mezi tisíci dražiteli z celé Evropy patří také řada prověřených servisů a vrakovišť, což umožňuje zajímavě zhodnotit dokonce i nepojízdná či částečně rozebraná vozidla. Ze slov jednatele společnosti vyplývá, že lidé jsou v posledních letech čím dál víc otevřeni aukcím online, což se také podepisuje na neustále rostoucích firemních výsledcích.

„Zároveň s tím, že máme v zemi poměrně vysokou zaměstnanost, je vedení firem rádo, že se jejich pracovníci mohou věnovat jádru byznysu, šetřit čas a soustředit energii na to podstatné, namísto starostí s odprodejem nepotřebného majetku v podobě vozidel a stavebních strojů. V případě každého jednoho stroje nebo vozidla to totiž automaticky znamená značné množství práce navíc, která jim ve spolupráci s námi odpadá. Každé auto nebo stroj, který chcete výhodně prodat, musíte nejdříve dobře nafotit, popsat a patřičně zdokumentovat. Pak to někde musíte inzerovat, načež vám volají zájemci, se kterými se musíte domlouvat na prohlídkách, dohadovat o ceně a tak dále. Většina firem má s touto praxí zkušenost, takže jakmile objeví systém, ve kterém žádnou z těchto věcí řešit nemusí a můžou se plně věnovat své práci jako takové, tak to hodně vítají. Naši pracovníci vůz nebo stroj nafotí, zdokumentují, vyřeší smlouvy, zgarantují prodej a díky jazykové vybavenosti se bez problému domluví, ať už je klient z Německa, Polska nebo třeba Maďarska. A když je z toho potom také o dost více peněz, tak je z toho dlouhodobá, oboustranně profitabilní spolupráce i další doporučení, což nás jako firmu samozřejmě těší,“ vysvětluje přidanou hodnotu Ing. Jan Havel, MBA, jednatel společnosti Veacom.

Nově vylepšený systém dražeb

Nová online verze transparentního dražebního systému, ve kterém se do aukce může zapojit úplně každý a její průběh sledovat online, přinesla nedávno kromě vylepšeného a uživatelsky přívětivého designu hned několik užitečných funkcí. Jako příklad můžeme uvést automatické vystavování kupních smluv, sledování stavu prodeje v reálném čase, přehlednou historii a snadný přístup k veškeré potřebné dokumentaci jednotlivých položek v dražbě nebo možnost upravovat pořadí vozidel v aukci na základě aktuálních preferencí. Prodávající vítají také unikátní PIN kódy ve formě SMS pro jednodušší předávání vydražené techniky. Díky zařazení jazykových mutací se mohou do aukcí pohodlně zapojit i zahraniční dražitelé z celé Evropy. Transparentnost celého procesu předchází také interním problémům ve firmách, spojeným s klasickým prodejem po vlastní ose, jakmile dojde například na nějaký audit.

Jak prodat rychleji a za více aneb Jednoduchá matematika

Každý, kdo využívá aukční portál Veacom, je propojen se sítí přesahující 10 000 firem z celé Evropy. V tomto ohledu je velmi důležitý fakt, že se jedná o aktivní firmy, které se aukcí dlouhodobě účastní a velké procento z nich má složenou dražební listinu. Chytrý systém dražebních jistin je pro každého prodávajícího garancí uhrazení nejvyšší nabídky dosažené v aukci.

„Můžete si koupit databázi s milionem firem, ale vy potřebujete pouze takové firmy, které to opravdu zajímá, sledují to a jsou aktivní. Celý náš byznys je postavený na jednoduché matematice. Rovnice je vždycky stejná. To znamená, že když chcete něco prodat, tak čím více potenciálních zájemců oslovíte a čím více zájemců se dozví, že je daný vůz nebo stroj na prodej, tím logicky stoupá šance, že to rychleji a za vyšší peníze prodáte. O tom to vlastně celé je. A díky tomu, že to děláme už 16 let, což znamená stovky firem včetně těch největších, tak kdokoliv si z těchto firem chce něco koupit, obrací se už automaticky na nás. Velkou výhodou pro prodávající je pak základna přesahující 10 000 firem z celé Evropy, které právě s takovou technikou obchodují. Současně investujeme do placené inzerce na co nejvíce relevantních portálech i nad rámec České republiky (pozn. red.: Slovensko, Polsko, Maďarsko ad.). Ve výsledku jsme tímto způsobem schopni oslovit zhruba tisícinásobně víc potenciálních kupujících, než osloví průměrná firma sama, nehledě na vynaložený čas a energii v případě každého vozidla. Díky tomu se dané vozidlo či stroj nejenže prodá za vyšší částku, ale také právě v kratším čase,“ vysvětluje Ing. Jan Havel, MBA.

Vždy je v zájmu prodávajících, aby se daná technika prodala co nejdříve po vyřazení z firemního provozu. Je zbytečné, aby například vozidlo za rok, kdy zůstává nevyužité na firmě, propadla technická, když může být díky odbytu, zajištěnému výše uvedenými mechanismy, dávno zhodnoceno výhodným prodejem. Navíc bez starostí spojených s nutnou byrokracií. Vyškolený tým zákazníkům aktivně pomáhá s veškerou administrativou jako je přihlášení, odhlášení, evidenční kontrola nebo dovoz a vývoz z EU.

Veacom v kontextu aktuální situace na trhu

Na závěr naši redakci zajímal dopad současné situace s ohledem na rostoucí inflaci i ceny energií a pohonných hmot. Ovlivnil některý z těchto aspektů negativně chod firmy a fungování aukčního portálu? Jednatel společnosti Veacom naší redakci sdělil, že v důsledku pandemie a válečného konfliktu na Ukrajině je nyní situace taková, že téměř každá firma řeší opožděné dodávky nových vozidel a techniky, které se oproti standardu výrazně prodloužily.

„My jsme v tomto kontextu poměrně specifi čtí. Díky tomu, že fungujeme primárně online, tak na nás nemá celá tato situace natolik výrazný vliv jako například na stavební fi rmy, kde je nedostatek materiálu, anebo jsou ty materiály strašně drahé. Co nás zasáhlo, tak se omezil trh s ojetými vozy a stroji. Firmy najednou nemohou pohotově vyřadit starou techniku tak jako dřív jednoduše proto, že jim nechodí podle plánu ta nová. Takže mají například deset starých strojů, které by za normálních okolností již vyřadili a zhodnotili, ale nemohou je vyřadit, protože to, co jim mělo přijít před měsícem, přijde nakonec za třičtvrtě roku, a to ještě možná. Naštěstí se to pro nás kompenzuje dlouhodobě velkým množstvím spoluprací a už dneska chodí auta a technika, co měla přijít před rokem, takže v podstatě stále rosteme, co se týče obratu a techniky prodané v aukci,“ sdělil k aktuální situaci jednatel Veacom s.r.o.

www.veacom.cz