Komatsu potřebu bagr

Ocelové domy AUKLAN vzbudily zájem na Brněnském stavebním veletrhu

Text: STAVEBNISERVER, foto: AUKLAN a.s.

Zatímco v zahraničí fungují už půldruhého století, v ČR jsou ocelové domy poměrně novinkou. Tradiční výstavbu u nás zastupují hlavně betonové a zděné konstrukce, v poslední době také dřevostavby.

Na Stavebním veletrhu v Brně počátkem března 2023 již byl znatelný zájem i o “novinku” v podobě ocelových rodinných domů. Redakce STAVEBNISERVER měla možnost hovořit se zástupci společnosti, která přináší tento inovativní způsob výstavby na české staveniště. Čtěte dále a zjistěte, jak lze ocelové konstrukce aplikovat v bytových i nebytových prostorech a jak jeho rozmanité aplikace a metodiky přináší revoluci do českého stavebního světa.

Historie ocelových domů

Využití tenkostěnné za studena tvářené oceli pro stavbu budov přišlo v Anglii a ve Spojených státech už v 50. letech 19. století. V době kalifornské zlaté horečky nabízel newyorský pokrývač Peter Naylor mobilní železné domy, jejichž výhodou byla sestavitelnost během jediného dne. Začaly se vyrábět typové budovy s důrazem na nízkou cenu, levnou dopravu a rychlou realizaci. Opláštěny byly většinou vlnitým plechem.

Průkopníky využití oceli ve stavebnictví byly Spojené státy. Významnou technickou památkou je Virginia Baptist Hospital z roku 1925 v Lynchburgu ve Virginii. V budově se zděnými svislými nosnými konstrukcemi byly jako nosné prvky stropů použity dvojice tenkostěnných profilů U. Při rekonstrukci po 80 letech provozu byly stále plně funkční a mohly být zachovány.

V roce 1933 byl na světové výstavě v Chicagu představen konstrukční systém pro “domy budoucnosti”. Autorem byl architekt Howard T. Fischer. Hromadná výstavba ocelových rodinných domů vzbudila zájem, ale nedočkala se velkého komerčního rozšíření. Na stejné výstavě byl představen první kovový střešní panel a také izolace na bázi minerální vlny.

Boom ocelového konstrukčního systému přišel s potřebou poválečné obnovy výstavby. Další rozmach následoval v polovině 60. let s příchodem samořezných šroubů, které výrazně urychlily spojování profilů. První technický předpis pro tenkostěnné ocelové konstrukce přišel v roce 1946 a již zohledňoval lokální boulení profilů. Zabýval se i konstrukčními zásadami a spojováním prvků. Normu pak přebíraly i další státy a zejména v Evropě si přidávaly lokální úpravy.

Systém AUKLAN

AUKLAN a.s. přináší využití konstrukčního systému z tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů průřezu „C“ v tloušťkách 0,75-1,95 mm. Ať už se chystáte stavět v bytovém či nebytovém sektoru a potřebujete spolehlivou stavební metodu, která dodává projekty včas a v rámci rozpočtu, s těmito konstrukcemi nemůžete sáhnout vedle. Profily nepotřebují žádnou další povrchovou úpravu a ocelové konstrukce jsou navrhovány podle EUROKÓDU 3.

Ocelové konstrukce se úspěšně a efektivně používají v široké škále aplikací. Možnosti jsou téměř nekonečné od využití pouze jednoho systému po kombinace s dalšími stavebními materiály (např. tepelně zpracovaná ocel, beton, atd.).

AUKLAN konstrukce lze využít na výstavbu:

 • Rodinných domů
 • Bytových domů
 • Průmyslových a komerčních staveb
 • Mobilních a zahradních domků, přístřešků,
  garáží
 • Nástavby a vestavby
 • Konstrukcí pro fotovoltaiku samotně stojící
  i jako součástí střechy nebo fasády
 • Drobných zahradních staveb
 • Hal a parkovacích stání.

Při výrobě a realizaci staveb je ocelová konstrukce rychlejší než tradiční metody. Jde o proces řízený návrhem, takže důraz na dovednosti je spíše ve fázi návrhu a méně na místě výstavby. Rámy a komponenty konstrukce jsou vyráběny a tvarovány z kvalitních ocelových svitků při okolní teplotě. Lze je tvarovat vysokou rychlostí a ve velkém množství se stálou kvalitou a přesností.

“Přinášíme strojírenskou přesnost do stavebnictví”, vyzdvihuje jednu z hlavních odlišností ocelového domu výkonný ředitel společnosti. Proces montáže je rychlý a jednoduchý – vyžaduje méně kvalifikovaných řemeslníků na místě výstavby nebo těžké stavební zdvihací zařízení

Rámová konstrukce se kotví k železobetonové konstrukci přes kotevní ocelové příložky, ocelovými lepenými nebo mechanickými šrouby do betonu. Vlastní konstrukce je systémově spojována originálními samořeznými vruty.

Na skladbách konstrukcí (obvodová stěna, strop, střecha, popř. podlaha) spolupracuje AUKLAN s výrobci certifikovaných deskových materiálů a zateplovacích systémů, přičemž zvažuje také používání materiálů, jako jsou např. reflexní izolace.

Na základě této spolupráce disponují certifikovanou skladbou stěny z hlediska požární odolnosti i akustiky. Skladby navržené pro jiné konstrukční systémy jsou posouzeny a v případě potřeby upraveny na specifika ocelové konstrukce. Nosná konstrukce je sama o sobě nehořlavá a v certifikovaných skladbách stěny běžně dosahují požární odolnosti 60-120 minut.

Porovnání s dřevostavbami

Spojte charakteristické vlastnosti oceli, jako je nehořlavost, odolnost vůči plísním a škůdcům a rozměrová stabilita a dostanete praktické řešení pro mnoho výzev, kterým čelí celosvětový stavební sektor.

V klasické dřevostavbě je cca 15% dřeva ve formě nosné konstrukce, což je v domech AUKLAN nahrazeno ocelovou konstrukcí. Jako anorganický materiál si ocel zachovává konzistentní kvalitu po celou dobu svojí životnosti.

Dřevo jako materiál je čím dál tím dražší. Vyplatí se ho využívat v interiéru a tam, kde vynikne. Nosná konstrukce, skrytá očím uživatele může být z oceli s využitím všech jejích výhod.

Eliminace mokrých procesů a s tím spojených technologických přestávek znamená až o 60% rychlejší realizaci staveb. Pevnost a tažnost ocelových profilů činí z AUKLAN ideální stavební materiál pro všechny typy a formy staveb. Díky nižší hmotnosti umožňuje konstrukce větší rozpony a tím zvyšuje využití užitné plochy. Je ideální pro široké otevřené prostory. Této výhody lze využít v rentabilitě obytné plochy.

Tradiční stavební metody jsou obvykle náchylné na nepřízeň počasí nebo omezení na staveništi. S modulární konstrukcí může většina stavebního procesu probíhat v kontrolovaném prostředí, které nepodléhá vlivu venkovního prostředí ani povětrnostním podmínkám. To zajišťuje větší efektivitu a kvalitu jako součást industrializovaného procesu.

Proces návrhu a realizace

Nosná konstrukce stavby od jednoho dodavatele nabízí vysokou univerzální možnost návrhu, rychlou, přesnou a cenově výhodnou výrobu a snadnou montáž tenkostěnných ocelových konstrukcí. Společnost AUKLAN je součástí většího holdingu se zaměřením primárně na strojírenskou výrobu. Díky tomu má zajištěnou dodávku ocelových profilů a skladové zásoby až na rok dopředu a je schopen zajistit stálost cen i pro rozsáhlejší a dlouhodobější developerské projekty.

Součástí dodávky jsou nosné a obvodové konstrukce, příčky, střecha, stropy a nosné konstrukce schodišť.

Jednotlivé segmenty je možné vyrobit tak, aby se stavby daly realizovat svépomocí s minimálními nároky na stavební mechanizaci. V případě drobnějších staveb jako jsou zahradní domky si dvojice zručných kutilů s takovou skládačkou hravě poradí za víkend.

Prvky jsou vyrobeny tak, aby pasovaly správným a jediným možným způsobem. Odpadá potřeba cokoliv doměřovat, řezat, vrtat a jinak upravovat. Výroba probíhá počítačově řízenými stroji, které zaručují onu vyzdvihovanou strojírenskou přesnost a eliminují lidskou chybu. Plánovací software umožňuje omezit maximální váhu jednoho prvku. Například stěna o rozměrech 3,5 x 2,8 m může vážit kolem 90 kg.

“Hledáte řešení bytové otázky a výstavby v extrémně krátkém čase? Pak AUKLAN je naše odpověď!” říká výkonný ředitel společnosti.

AUKLAN také připravuje programy, školení a certifikace pro partnery z řad architektů, projektantů a montážních skupin. Školení poskytované pro realizující firmy mohou absolvovat i jednotlivci. Cílem je proškolit až stovku stavebních a montážních firem po celé České Republice.

Rodinný dům za pár týdnů

Již dnes může klient oslovit AUKLAN s vlastním projektem. Statik ověří návrh a rozpony, posoudí konstrukci a navrhne řešení. V 90% je úprava bez nutnosti dispozičních změn. Během týdne klient obdrží cenovou nabídku.

Podle výrobní dokumentace se celá ocelová konstrukce zhotoví během dvou týdnů. Součástí objednávky může samozřejmě být i montáž. Potom se záruka vztahuje i na sestavení ocelové konstrukce, jež u typického RD trvá 2-3 týdny. Ocelová kostra typického RD může mít hmotnost cca 8000 kg. Dodávka a montáž ocelové kostry včetně nosné části schodiště, střechy, stropu, příček a obvodových stěn vyjde při dnešních cenách těsně pod milion korun.

Opláštění a navazující procesy zajistí proškolené stavební firmy. Skladby jsou doporučeny v několika variantách a výsledný výběr je na stavebníkovi, který má možnost využít odbornou konzultaci. Kostra schodiště se nejčastěji obkládá dřevem, jež v tomto případě slouží pouze jako viditelný interiérový prvek.

Rozvody a instalace nezasahují do základní skladby ocelové kostry, ale vedou v předstěnách suché výstavby. Důvodem je prevence poškození parotěsných vrstev. V případě jednoduchých zahradních a podobných domků mohou být instalace vedeny i přímo ve stěně a připravenými prostupy.

“Vyvíjíme vlastní katalogové domky, jejichž stavební prvky budou předvyrobené na skladě a celá dodávka 43 se tak ještě urychlí”, prozrazuje další plány výkonný ředitel. V případě typových rodinných domů budou individuálně řešeny hlavně základové poměry dané lokality.

Nástavby škol, školek, ubytoven a nemocnic lze provádět bez posílení základů. Nic lehčího a pevnějšího dnes na trhu není. Tam kde nevyhoví přitížení cihlou či betonem, je Auklan ideální a rychlé řešení.

Nový život starému železu

Díky přesnému návrhu a výrobě je při využití konstrukcí AUKLAN odpad minimální nebo žádný. Ocel je 100% recyklovatelná a nové metody výroby tzv. zelené oceli snižují energetickou náročnost a uhlíkovou stopu, což celkově zmenšuje dopad na životní prostředí.

pu, což celkově zmenšuje dopad na životní prostředí. Opakovaná recyklovatelnost patří mezi zásadní vlastnosti oceli jako materiálu využívaného ve stavebnictví i průmyslu. Sekundární výroba je zdrojem asi poloviny celkové produkce oceli v EU a její zastoupení roste. Hutě se stále více zavazují na snížení produkce CO2 . Sekundární výrobou tuny oceli vzniká asi 0,45 t CO2 , zatímco při klasické primární výrobě ve vysoké peci se uvolní 1,7–1,9 t CO2 . Úspory primárních materiálů na výrobu tuny oceli jsou až 1100 kg železné rudy, 630 kg uhlí a 55 kg vápence.

Ocelový odpad (šrot) putuje spolu s železem a dalšími materiály do elektrické obloukové pece, kde se při velmi vysokých teplotách (1800-3000°C) taví na tekutou ocel. Ta prochází dalšími metalurgickými procesy a formováním. Z ocelových svitků požadované tloušťky a šířky v další části výroby vznikají profily pro ocelové konstrukce.

Na jeden typický rodinný dům (cca 140 m2) se spotřebuje cca 6 autovraků. Dům postavený technologií AUKLAN je po případné demolici z velké části dál recyklovatelný. Celou nosnou kostru lze znovu přetavit a prakticky beze zbytku znovu použít.

“Posuňte vaši stavbu moderním a správným směrem!”

Celosvětová popularita a poptávka po obytných domech neustále roste. Opakující se povaha tohoto typu budov je ideální pro AUKLAN konstrukce – patra mají víceméně stejný půdorys, tedy ideální pro sestavy a stěnové panely.

Pevné rozpočty a napjaté harmonogramy projektů, omezený přístup na místo a omezené skladování představují významná omezení pro stavitelé těchto developerských projektů. AUKLAN přináší vlastníkům těchto projektů bezpečné a efektivní konstrukční řešení umožňující návratnost investice za kratší dobu než většina ostatních stavebních metod. Díky této inovativní stavební technologii mohou developeři lépe kontrolovat výdaje a zajistit tak větší ziskovost. Při použití moderní konstrukční techniky jsou nejen celkové náklady na stavbu nižší, ale lze výstavbu zrychlit až o 60%!

Ocelové konstrukce jsou ideální a cenově konkurenceschopnou volbou v konstrukčních aplikacích pro bytové domy až do výšky šesti pater. Lze efektivně kombinovat s ostatními stavebními materiály k dosažení potřebných výsledků.

AUKLAN je vaše cesta k okamžité i dlouhodobé návratnosti investic.

https://www.auklan.com/