Cime 2 kvartál 2024

Obloukové trouby

Text: Milan Polčin Prefa Brno a.s., foto: Prefa Brno a.s.

S ohledem na stále častější dotazy vodárenských společností i projektantů zahájila v roce 2017 společnost Prefa Brno a.s. práce na vývoji obloukových trub. Původní zděné či dusané stoky byly vedeny tak, že kopírovaly směr komunikace a to včetně stáčení trasy do různých oblouků. V dnešní době se zděné stoky realizují pouze ojediněle. Dusané stoky se v současné době již nepoužívají. Zděné stoky byly nahrazeny především betonovými/železobetonovými prefabrikovanými troubami, či potrubím z jiných materiálů (kamenina, litina). Výhodou použití prefabrikátů je fi nanční úspora a také výrazné zkrácení doby výstavby.

“Prefabrikované trouby, tak jak je známe, se vyráběly pouze v přímé variantě a lomu bylo docíleno šachtou, což mělo za následek změnu původní trasy a změnu hydraulických poměrů. Proto jsme přišli s myšlenkou obloukových trub, které by tyto problémy měly eliminovat a dokážou se co nejvíce přizpůsobit původní trase,“ vysvětluje pro redakci Stavebniserver.com produktový manažer Milan Polčin ze společnosti Prefa Brno a.s.

Hlavní důvody použití obloukových trub
• zachování hydraulický poměrů,
• zachování stávající trasy,
• realizace za provozu,
• prostorové možnosti,
• nutnost zrušení šachty.

Jaké typy trub lze pro oblouk použít

V dnešní době jsme schopni navrhnout kruhové i vejčité obloukové trouby. Lze nabídnout betonovou i železobetonovou variantu a trouby lze dokonce osadit čedičovou výstelkou v požadovaném provedení. Momentálně máme k dispozici profi ly a rozměry viz tab. č.1. Oblouk na stokové síti je vyskládaný z jednotlivých obloukových trub. Z hydraulického hlediska je nutno vést oblouk pod úhlem 90-270° od přímého úseku. Pro výrobu je důležité zachovat maximální úhly pro jednotlivé trouby, které jsou specifikovány v tabulkách. č. 2 a č. 3.

Jednotlivé oblouky navrhujeme na základě požadavku projektanta nebo investora. Potřebnými podklady jsou daný typ a rozměr trouby a situace v Auto- Cadu nebo jiném CAD softwaru, v níž je vyznačen směr toku a průběh oblouku (tj. začátek a konec oblouku, čedičojeho poloměr, případně jeho prostorové omezení). Ve většině případů začíná a končí oblouk šachtou, proto je zapotřebí tyto šachty přesně definovat.

Vývoj trub

Trouby jsou vyvíjeny v našem výrobním závodě ve Strážnici. V současné době se můžeme pochlubit prvními funkčními vzorky, které jsou již zabudované. Prototypy byly použity v Plzni pro Vodárnu Plzeň a.s., jež byla hlavním iniciátorem vývoje obloukových trub. Další realizace proběhla v Praze pro PVS a.s.. Kruhové profily v dimenzích DN 1600 byly také dodány do areálu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. V Praze na Císařském ostrově byl dokonce použit obloukový profil DN 1600 s čedičovou výstelkou na 360° a potrubí bylo zatahováno do ražené štoly pomocí speciálních podvozků.

Závěrem

“Obloukové trouby, na jejichž vývoji pracuje Prefa Brno od roku 2017, se pomalu dostávají do projektů napříč celou republikou. Díky výrobní i projektové přípravě a následným zkouškám ve výrobě i v certifikovaných laboratořích víme, že nabízíme zákazníkům kvalitní výrobek, který si najde na trhu svoje místo a opodstatnění pro své využití,” shrnuje Milan Polčin z Prefa Brno a.s.