Cime 2 kvartál 2024

Nové pracovní prostředí pro výzkumníky

STAVEBNISERVER, foto: Alstap s.r.o.

V loňském roce dokončila firma EXBIO Praha, a.s. rozšíření svého areálu ve Vestci u Prahy. O úspěšnou realizaci dvou moderních budov s výrobně-provozní a administrativní funkcí se postarala firma ALSTAP s.r.o., která celou zakázkou dovedla k úspěsnému konci a spokojenosti zákazníka

Expanze areálu

Společnost EXBIO Praha, a.s. podniká v oboru s vysokou technologickou náročností na přístrojové vybavení a kvalifikovaný personál. Jedná se o biotechnologickou firmu působící na celosvětovém trhu s biotechnologickými reagenciemi, s monoklonálními protilátkami. Příprava a následná výroba monoklonálních protilátek patří mezi hi-tech biotechnologie vyznačující se malou surovinovou a energetickou náročností, a nízkou produkcí odpadů při zajištění vysoké přidané hodnoty produkce.

Produkty EXBIO Praha, a.s. jsou určeny pro použití ve výzkumu a vývoji jako diagnostické reagencie. Zákazníky jsou vědečtí pracovníci na univerzitních, akademických nebo soukromých výzkumných pracovištích. Diagnostické reagencie jsou zároveň dodávány do nemocničních a soukromých laboratoří za účelem diagnostiky vybraných imunodeficientních stavů.

Stávající areál na okraji rozvíjející se obchodně- -průmyslové zóny tvořený budovami EXBIO II a III již nedostačoval plánovanému technologickému rozvoji. Proto bylo naplánováno rozšíření o další dvě budovy. Přetížený výrobní objekt EXBIO III mohl být částečně uvolněn díky nové budově s označením EXBIO IV, se kterou je propojen proskleným spojovacím krčkem (podobně jako stávající budovy II a III). Budova EXBIO IV má části výrobně-provozní a část kompletačně-skladovací.

Nový objekt EXBIO V neslouží přímo pro výrobu, ale jako zázemí vedení společnosti. Kanceláře jsou umístěny v přízemí a do patra kolem centrálního atria s prosklenou střechou a subtropickou zahradou. V provozní části navazuje technické zázemí, jídelna s kuchyní a hygienické zázemí.

Obě nové budovy jsou dvoupodlažní a poslouží zhruba devadesátce zaměstnanců. Nosný systém obou objektů je tvořen kombinací železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí. Fasády jsou montované skládané z fasádních panelů.

Specifické požadavky

V rámci zahájení výstavby byl pod oběma objekty realizován systém celkem 41 vrtů tepelného čerpadla hlubokých 150 metrů. Tím je zajištěna zásadní úspora z hlediska vytápění i chlazení obou nových objektů. V průběhu výroby vzniká velké množství tepla, které je nutné zejména v letních měsících odvádět a objekt chladit na požadovanou teplotu. Při biochemickém vývoji je kladen velký důraz na kvalitu a stálost prostředí vývoje i výroby.

Oba objekty obsahují specifické dodávky. V případě EXBIO IV jsou nejzásadnější montované pharma příčky, kterými jsou vytvořené veškeré čisté prostory nutné pro vývoj a výrobu biotechnologických výrobků, roletová vrata a dveře, rozvody technických plynů, dodávka kryoskladu, skleněné příčky a jiné související dodávky.

Objekt EXBIO V je tím architektonicky propracovanějším. Sídlí zde administrativa a vedení společnosti, takže od něj bylo očekáváno splnění odpovídající reprezentativní funkce. Fasáda byla navržena předsazená nerezová s dekorativním perforováním, kdy právě její design vychází z podstaty oboru, ve kterém společnost působí. Nosné konstrukce v interiéru jsou z velké části tvořeny pohledovými betony. Dominantou je prosklený výtah se schodištěm propojující obě podlaží. V obou objektech byl kladen velký důraz na jednoduchost a čistotu provedení detailů, což s sebou přineslo zvýšené požadavky na úsilí potřebného pro dosažení akceptovatelného výsledku.

Rozpočet stavby byl téměř 345 mil. Kč a stavba trvala přes dva roky. Celková rozloha areálu stavby činí přibližně 15 tis. m2 . Nový objekt EXBIO IV, který je hlavním výrobním objektem, stojí na zastavěné ploše 3 848 m2 , administrativní objekt EXBIO V zabírá plochu 550 m2 .

Intelektuální práce v zeleni

Investor si zakládá na co možná nejvíce přirozeném a příjemném prostředí, aby se všichni pracovníci, ale i zákazníci cítili co nejpřirozeněji a nebyli rozptylováni negativními vlivy ruchu města.

Při vjezdu do areálu se ocitnete v harmonickém prostředí obklopeném zelení. Areál ze třech stran sousedí s plochami pravidelně obdělávaných polí a přirozenou zelení. Dominantu před administrativním objektem tvoří vodní plocha osázená rostlinami, která je na okraji doplněná vodopádem. Jezírko je zasazeno do dlážděné plochy tvořené různými tvary žulových kvádrů a kostek poskládaných bez pravidelnější vazby s cílem zajistit přirozený, ale zároveň nesplývavý výraz celé plochy. Prostor je doplněn lavičkami a designovými pergolami, které slouží zaměstnancům i návštěvníkům ke krátkodobé relaxaci v nerušeném prostředí.

Uprostřed administrativní budovy je v prostoru reprezentativního zázemí vytvořena subtropická zahrada osázená specifickou flórou. Cílem investora je tuto zahradu postupně doplnit i o odpovídající faunu. Tento záměr přinesl nemálo dalších stavařských výzev spočívajícíh zejména ve „vytrhnutí“ části kancelářského prostředí a přizpůsobení prostředí přirozenému právě pro subtropickou faunu a flóru. Jednou z hlavních otázek bylo zajištění rozdílných teplot v čase tak, aby všichni obyvatelé této zahrady prospívali a na nové prostředí si postupně zvykli a přijali ho za své vlastní.

Představení společností

Společnost ALSTAP s.r.o. se zaměřuje zejména na výstavbu pozemních staveb a inženýrských sítí, obecně však realizuje všechny stavební zakázky od staveb občanské vybavenosti, komerčních a průmyslových objektů, až po vodohospodářské stavby a výstavbu po- 20 zemních komunikací. Samozřejmostí jsou komplexní realizace staveb „na klíč“ a individuální přístup k jednotlivým zákazníkům. Některé z realizovaných projektů získaly ocenění v krajských i celostátních soutěžích.

“Stavba EXBIO pro nás byla do značné míry zkouškou nepoznaného, protože realizace takto rozsáhlé generální dodávky stavby na klíč, kterou jsme zajišťovali pro soukromého investora majícího specifická očekávání, která se v čase postupně vyvíjela, byla velmi náročná. Jsem rád, že se nám podařilo naše vzájemná očekávání uvést do souladu a závěrem dojít ke splnění společného cíle”, shrnuje úspěšnou spolupráci výrobní ředitel společnosti ALSTAP s.r.o. Ing. Jiří Pokorný.