Cime 2 kvartál 2024

Nová přístaviště pro rekreační plavbu na Labské vodní cestě

Text: Ing. Jan Bukovský, Ph.D., Ředitelství vodních cest ČR, Foto a vizualizace: Ředitelství vodních cest ČR

V roce 2022 po letech příprav a zabezpečování nezbytných povolení započala realizace projektu výstavby sítě veřejných přístavišť pro rekreační plavbu na Labské vodní cestě ve Středočeském a v Ústeckém kraji. První přístaviště bylo dokončeno ještě v předstihu v dubnu 2022 v Děčíně a dalších 10 bude v provozu na letní sezónu 2023. Práce běží i v dalších městech, takže pro rok 2024 by mělo být k dispozici navíc ještě 5 přístavišť.

Rekreace na vodě zaznamenává v posledních 20 letech obrovský nárůst zájmu. Češi objevili kouzlo plavby po řekách a nádržích a počet nově registrovaných plavidel i držitelů průkazů vůdců plavidel roste dvouciferným tempem každý rok. Největší naše vodní cesty Labe, Vltava i Baťův kanál jsou jako takové krásné a navíc jejich okolí přímo láká k aktivnímu i pasivnímu trávení volného času. Za plavbou tak není nutné trávit dlouhé hodiny cesty autem k moři, do Francie či Holandska, ale je možné pohodlně s rodinou dorazit například na Baťův kanál a na prodloužený víkend si půjčit kajutovou loď, k jejímuž vedení ani není třeba průkaz.

Vizualizace budoucího přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

První vlaštovkou rekreační plavby po celé vodní cestě (tj. nikoliv jen na přehradní nádrži) byl právě 53 km
dlouhý Baťův kanál na Moravě. Obnova této zapomenuté vodní cesty probíhala do roku 2002, kdy byla v celé délce opět splavná. Nicméně reálný život rekreační plavby vyžaduje nejen plavební komory a bezpečnou plavební dráhu, ale také přístavy a přístaviště, kde lze bezpečně přistát a vyrazit do okolí. Postupné vybudování sítě veřejných přístavišť, tj. přístavišť, kde může kdokoliv zastavit a stát i přes noc se svou lodí, otevřelo reálné podmínky pro pohodlnou individuální plavbu turistů ať s vlastní lodí, tak ještě častěji s lodí z půjčovny. Nyní se roční návštěvnost Baťova kanálu blíží 100 tis. osob.

Labská vodní cesta je splavná ve své délce 223 km, z toho 183 km pohodlně se stabilní hladinou udržovanou zdymadly. Využívání pro rekreační plavbu se ale děje primárně jen v okolí soukromých přístavišť a v místech, kde je možné improvizované přistání. Jinde je turista na lodi odkázán na prosté proplutí bez možnosti bezpečně vystoupit na břeh. Proto je nezbytné vybudování souvislé sítě veřejných přístavišť. První pilotní síť vznikla krátce po roce 2012 v Ústeckém kraji, kde byla ze strany Ředitelství vodních cest ČR vybudována 3 veřejná přístaviště pro malá plavidla a 6 přístavišť osobních lodí. Význam vybudované sítě přístavišť pro osobní lodě potvrdilo následné zřízení lodní linky mezi Ústím nad Labem a Roudnicí nad Labem v rámci dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, která by bez veřejných přístavišť nemohla fungovat.

V dalších letech probíhala ze strany Ředitelství vodních cest ČR postupná projektová příprava, která zároveň zohledňovala dosažené zkušenosti z pilotních přístavišť, a zejména složité administrativní řešení výstavby souvislé sítě přístavišť, jež jejich výstavbu opakovaně odložilo.

Nová veřejná přístaviště jsou řešena obdobným způsobem, samozřejmě s přizpůsobením místním podmínkám území i lokálnímu charakteru řeky. Zároveň byl užit jednotný design, jehož autorem je atelier architekta Patrika Kotase. Základní principy řešení jsou následující:

Litoměřice - přístaviště malých plavidel – pravý břeh ř.km 792,23, 14 šikmých stání u mola 58 m, elektřina + voda, 1Q/2023

Přístaviště pro malá plavidla do délky 20 m

•• Obvykle plovoucí mola šířky 2,50 m, s dřevěnou pochozí palubou, na železobetonových plovácích vyplněných polystyrenem
•• Obvykle šikmé stání plavidel, rozdělené pomocí plovoucích výložníků, které se na zimu a průchod povodní sklápí
•• Mola jsou upevněna pomocí ocelových vodících daleb do dna nebo ramenátů do břehu
a jsou uzpůsobena pro trvalé umístění na vodní cestě i za nejvyšších povodní
•• Plavidla mají k dispozici břehové přípojky na elektrickou energii a obvykle i pitnou vodu na odběrných sloupcích, kdy spouštění odběru je řízeno systémem čipové Přístavní karty ŘVC ČR
•• Přístaviště jsou pro bezpečnost osvětlena a vybavena kamerovým systémem
Děčín – přístaviště malých plavidel – pravý břeh ř.km 740,2,
podélné stání u mola 36 m, elektřina + voda, dokončeno
4/2022

Přístaviště pro osobní lodě až do délky 110 m

•• Ocelové plovoucí můstky typového charakteru, spojené se břehem pomocí lávky a ukotvené 2 lany a pojistným řetězem, s nástupem do lodí ve dvou úrovních (pro různou velikost lodí)
•• Na dolním Labi (po proudu od Mělníka) mola proudnicového tvaru délky 10 m a šířky 4 m, s designovou plachtou
•• Na středním Labi (proti proudu od Mělníka) mola podhonového tvaru délky 9 m a šířky 4 m
•• Bezbariérový přístup na břeh
•• Vybraná přístaviště, kde je reálné stání osobních lodí po delší dobu, jsou vybavována kapacitními přípojkami elektrické energie 400V/125 A i více, aby v souladu s trendem omezování emisí z vodní dopravy mola plavidla během stání vypnout dieselové agregáty
•• Vybraná přístaviště jsou vybavena i přípojkami pitné vody pro doplňování lodních tanků
•• Přístaviště jsou pro bezpečnost osvětlena a vybavena kamerovým systémem

Litoměřice – přístaviště osobních lodí – pravý břeh ř.km 792,11, pevné molo, elektřina+voda, dokončení modernizace 1Q/2023

Aktuální přehled probíhající výstavby přístavišť

Práce nyní běží na 11 přístavištích, jež jsou zobrazeny na fotografiích a na přístavištích malých plavidel Čelákovice a Kolín.

Kromě těchto přístavišť s již běžící realizací jsou projektově připraveny a probíhá zadávací řízení na zhotovitele nebo se řeší administrativní záležitosti před zahájením výstavby u dalších
přístavišť malých plavidel v Mělníku, v Brandýse nad Labem a v Nymburku, a přístaviště osobních lodí v Brandýse nad Labem. V dalších městech Polabí se pro přístaviště řeší zpracování projektových dokumentací a zajišťování povolení stavby.

Roudnice nad Labem - přístaviště malých plavidel – levý břeh ř.km 811,17, 15 šikmých stání u pevného mola 75 m, elektřina voda, 2Q/2023

Výstavbu těchto veřejných přístavišť investorsky zabezpečuje a následně přístaviště provozuje Ředitelství vodních cest ČR jako státní organizace zřízená Ministerstvem dopravy. Financování výstavby je vesměs z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Důraz je kladen na napojení přístavišť na pozemní komunikace zejména pro pěší a cyklisty. V některých případech, kde komunikace na břehu nebo přívody inženýrských sítí dosud nejsou k dispozici, se tak příslušná města podílí na zajištění tohoto pobřežního napojení, spolu s hygienickým zázemím pro uživatele. Věříme, že s touto sítí se dostane Labe na mapu vodních cest vstřícných pro rekreační plavbu a řada turistů zde bude ráda trávit svůj volný čas jak na palubě lodě, tak i při bezpečném a pohodlném přistání odpovídajícímu nárokům 21. století.

Štětí - přístaviště malých plavidel – pravý břeh ř.km 821,66, 12 šikmých stání u pevného
mola 62 m, elektřina, 2Q/2023
Poděbrady – přístaviště malých plavidel – levý břeh ř.km 904,20, 14 šikmých stání u mola 73 m, elektřina + voda, 2Q/2023
Čelákovice – přístaviště osobních lodí – levý břeh 872,74, molo, elektřina+voda, 1Q/2023
Nymburk – přístaviště osobních lodí – pravý břeh 896,05, molo, elektřina+voda, 1Q/2023
Kolín – přístaviště osobních lodí – levý břeh 919,80, molo, 1Q/2023