Cime 2 kvartál 2024

NOEN navazuje na úspěchy kolesového rypadla K100 jeho začleněním do nových projektů v zahraničí

Text: Ing. Pavel Snášel NOEN, a.s.

Kompaktní kolesové rypadlo K100 určené pro kontinuální povrchovou těžbu, je unikátní stroj, který je vždy navržen pro specifické podmínky konkrétního dolu a dle podmínek provozovatele. Jedná se o kompaktní stroj s výstupním výkonem do 500 m3/h, který je díky svým rozměrům a konstrukci,  snadno přemístitelný mezi jednotlivými těžebními lokalitami. Těženým materiálem jsou tzv. snadno rozpojitelné horniny jako např. písky, jíly, kaolín, křída,  nebo některé druhy vápence.

Materiál se těží pomocí korečků namontovaných po obvodu kolesa. Koleso s korečky může být poháněno elektromechanickým nebo hydraulickým pohonem. Materiál odebíraný z kolesa je dopravován na dopravním pásu přes výložník korečkového kolesa na nakládací výložník, odkud dále pokračuje na navazující pásovou dopravu s možným využitím pásového vozu PV400 o celkové délce 30500 mm.

Celý stroj se pohybuje pomocí pásového podvozku s možností rotace 360° v obou směrech a je poháněn hydraulickými pohony. Systém podvozku je dvou-housenicový na pevném ocelovém rámu a má 2 pohony pojezdu podvozku, pro každou housenici je jeden nezávislý pohon. Zvedací systémy pro kolesový a nakládací výložník jsou poháněny hydraulicky. Kolesové rypadlo K100 má centrální mazací systém. Rypadlo může být transportováno jako celek bez nutnosti větší demontáže svých komponent.

Ocelová konstrukce se skládá z centrálního rámu, který nese otočové ložisko, a dvou podélných nosníků, na které se upevňují všechny prvky housenic. Střední stavba je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí, pracovními plošinami a lávkami pro přístup ke kabině řidiče a pro přístup k přesypovému místu mezi kolesovým a nakládacím výložníkem.

Kabina řidiče je zvukotěsná a je pevně umístěna na konzolách ocelové konstrukce. Je určena pro jednočlennou obsluhu. Z kabiny je umožněn výhled na koleso i na výsypovou část nakládacího výložníku. Čelní průhledové sklo i střecha kabiny jsou proti pádu těženého materiálu chráněny mříží. Kabina je klimatizována, přičemž disponuje hlavním a postranními ovládacími pulty. Strojovna se skládá z celků hydraulického systému, elektrorozvodny, centrálního mazacího systému a kompresorové stanice.

Stroj je napájen pomocí pohyblivého vlečného kabelu do svorkovnicové skříně s napájecím napětím 3NPE ~ 50Hz 400V /TN-S. Vybaven je vzduchovým kompresorem, hydraulickým systémem, mazacím systémem, chlazením rozvodny, vytápěním svodek, bezpečnostními tlačítky a lanky, koncovými snímači, sklonoměrem, LED osvětlením, osvětlením rozvodny, 5GHz Wi-fi, akustickou signalizací a kabina řidiče poskytuje nadstandardní komfort pro lepší, delší a soustředěnější práci v terénu. Ovládání stroje je možné pouze z kabiny operátora pomocí pákových ovladačů.

Kolesové rypadlo K100 včetně pasového vozu PV400 pracují již od roku 2015 v obtížných provozních a klimatických podmínkách a za celou dobu provozu vykázaly výborné provozní vlastnosti. Ani v rámci technické inspekce po 8 letech provozu nebyly shledány žádné známky nadměrného opotřebení celého stroje či případné závady. Stroj tak prokázal předpoklad pro jeho dlouhodobou životnost.

Modifikací stávajícího technického řešení vznikají alternativy pro využití v nových projektech především v zahraničí.

www.noen.cz

Hlavní parametry stroje - rypadla K100:

Objem korečku: 100 dm3

Šířka dopravního pásu: 800 mm

Teoretický výkon stroje: do 500 m3/h

Efektivní výkon stroje 200-300 m3/h

Provozní hmotnost: 74 t

Instalovaný výkon: 190 kW

Délka výložníku korečkového kola: 6 000 mm

Délka nakládacího výložníku: 11 000 mm

Rypný odpor: 48 kN/m

Maximální výška stěny: 6m