husqvarna

Největší hydrodemoliční zakázka v ČR realizovaná na vodním díle Nechranice

Autor: Ing. Petr Hajdina, autorizovaný inženýr, Jakub Neděla, ředitel HDR Servis

Vodní dílo Nechranice se nachází na řece Ohři, jižně od Chomutova mezi Kadaní a Žatcem. Hydrodemoliční práce na levém bezpečnostním přelivu byly zahájeny v roce 2018 a dokončeny v roce 2019. Na pravém přelivu se hydrodemolice prováděly v letech 2021-22.

Účelem stavby byla rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu VD Nechranice s cílem zlepšení bezpečnosti a navýšení ovladatelného retenčního prostoru nádrže. Stávající spustné segmentové hydrostaticky ovládané uzávěry musely být kvůli nevyhovujícímu stavu odstraněny. Nahrazeny byly novými klapkovými hradícími konstrukcemi umožňující plynulou manipulaci ze všech vodních stavů. Tím bylo docíleno zvýšení bezpečnosti vodního díla v případě povodní

Na odstranění stávajícího degradovaného betonu se podílela společnost HDR Servis, s.r.o., jež využila vysoce specializovanou technologii HYDRODEMOLICE. Díky tomu splnila požadavek na minimalizaci narušení stávající konstrukce včetně zachování výztuže.

Princip Hydrodemolice

Hydrodemolice je technologie, která využívá vysokotlaký vodní paprsek (dále jen VVP) k odstranění nežádoucího, poškozeného či zvětralého betonu z povrchu konstrukcí a staveb. Typickým příkladem jsou mosty, přehrady, nábřeží, garáže, letiště, elektrárny a další inženýrské konstrukce. Metoda Hydrodemolice splňuje nejnovější evropské normy (EN 1504) pro opravy betonových povrchů. Proces vhodně připravuje povrch konstrukce pro další opravy. Zdrsněná plocha je pro následné lepení a vazbu vhodnější než při použití sbíječek, fréz nebo jiných mechanických metod. Technologie VVP je šetrná k ponechané konstrukci, což je v daném případě velkou výhodou. Vysokotlaký vodní paprsek nevytváří trhlinky v podkladu, nevnáší do upravované konstrukce významné dynamické rázy a nevystavuje povrch teplotním šokům. Výhodou použití vody je, že se jedná o tzv. studenou technologii rozpojování bez přídavného tepelného namáhání opracovaného materiálu.

K provádění prací se využívá plně automatizovaných a dálkově ovládaných robotů, což je rychlejší, nákladově efektivnější a bezpečnější. Beton lze odstraňovat na rovných i zakřivených plochách. Drsný, nepravidelný povrch opracovaného betonu poskytuje vynikající přilnavost pro nový beton. Zvětralý a „nezdravý“ beton se popisovanou metodou snadno odstraňuje. Kromě minimalizace zatížení stávající konstrukce vibracemi je nespornou výhodou hydrodemolice i výrazné omezení prašnosti. Robot šetří pracovní sílu a minimalizuje pravděpodobnost zranění ve srovnání s jinými metodami, jako například sbíjecí kladiva a ruční stroje pro řezání vodním paprskem.

Společnost HDR Servis, s.r.o. vlastní stroje o výkonu až 1 300 Bar a o průtoku 262 l/min. Stroj je poháněn motorem Volvo o výkonu 500 kW

Stavba o takových objemech jako VD Nechranice je pro zúčastněnou společnost cennou zkušeností. Současně bylo nezbytné zajistit hydrodemolici stěn pilířů s proměnlivou rovinatostí a to ve výškách okolo 10 m. Organizace prací vyžadovala součinnost několika profesí. Mezi zásadní otázky patřilo i zajištění kvalitní provozní vody pro provádění hydrodemolice.Čištění zásadité vody z hydrodemolice bylo následně řešeno pískovými fi ltry. Nezbytné bylo také zajištění bezpečnosti pracoviště pomocí ochranných sítí a geotextilií pro eliminaci odlétávajících úlomků betonu.

Stavba: Rekonstrukce levého a pravého přelivu VD Nechranice
Objemy prací: Bourání železobetonových konstrukcí – hydrodemolice - 266 m3
Zhotovitel specializovaných prací na hydrodemolice: HDR Servis, s.r.o.
Investor: Povodí Ohře, s.p.
Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.
Termín realizace: 2018-2022