Cime 2 kvartál 2024

Největší dopravní stavba ve Zlínském kraji už není daleko od realizace. Co ještě brání obchvatu Zlína?

Text: Stavebniserver.com, foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Díky odklonu tranzitní dopravy by se mohla postupně dostat do normálu doprava v centru města, protože jak se dočtete právě v tomto článku, ta je nyní daleko za hranou, neboť hned po Praze má u nás Zlín nejfrekventovanější čtyřproudovou silnici přímo ve městě. Každý den po ní projede 30-40 tisíc vozidel. Stavba dálničního přivaděče do Zlína by se tedy měla co nejvíce urychlit. Což se samozřejmě lehko řekne. Naštěstí už se na tom ale v mnoha ohledech také opravdu dělá, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit.

O aktuální informace se s námi totiž podělil Ing. Radek Doležel, náměstek hejtmana pro dopravu ve Zlínském kraji. Jeho relevantní pohled na skutečný stav věcí v otázce realizace nejvýznamnější dopravní stavby Zlínského kraje nám tak umožnil udělat si pro vás obrázek o skutečném stavu věcí a ukázal nám, jak obrovskou hodnotu bude tento projekt po svém dokončení pro celé město a kraj mít.

Pojďme tedy rovnou k tomu, jak se věci mají. Jak vyplývá ze slov Ing. Doležela, momentálně probíhá stavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, přičemž tento úsek ve Fryštáku končí a další úsek zatím ještě prochází procesem povolování. Nutno poznamenat, že jde o důležitý úsek, který bude přivádět dopravu z dálnice dále do Zlína a nyní již můžeme říci, že právě tento úsek dálnice by měl do budoucna sloužit coby tolik potřebný obchvat.

Situace je však poměrně komplikovaná. Část přivaděče do města, navazujícího přímo na dálnici, je ve správě ŘSD. Avšak další úsek již patří Zlínskému kraji, a poté je tady ještě jeden úsek ve vlastnictví města Zlína, označovaný jako obchvat Zálešné. Úplně poslední úsek, umožňující napojení na silnici 1/49, platí pro změnu zase Správa železnic v rámci projektu elektrifikace na trati mezi městy Otrokovice a Vizovice.

Spolupráce státních i privátních investorů

„Tím pádem tady máme čtyři investory, přičemž z této čtveřice investorů jsou dva státní (ŘSD a Správa železnic), kteří mají svůj takřka neměnný, pevně zaběhnutý režim, do kterého z pozice naší instituce nikterak nezasahujeme. Mají vlastní schvalovací procesy, jedou svoje projektování atd., takže to se nás netýká. V našem případě jde především o krajský a městský úsek, ty se nás týkají již podstatně více. Na základě dohody mezi krajem a městem jsme uzavřeli deklaraci. Z toho nakonec vyplynulo, že každý investor daný úsek vyprojektuje a povolí sám. Ve chvíli, kdy tato povolení nabudou právní moci, tak Zlínský kraj přebírá investorství a celou akci bude realizovat samostatně pomocí vlastních zdrojů,“ upřesnil redakci Ing. Doležel s tím, že odhadovaná hodnota těchto dvou důležitých úseků obchvatu Zlína je okolo 2 miliard korun. Dále pak doplnil: „Zároveň je nutné si uvědomit, že jsme v úseku, kdy město Zlín je v územním řízení, před vydáním rozhodnutí. V našem úseku proběhne spojené územní a stavební řízení.“

O krok napřed

„Nedávno jsme úspěšně prošli také procesy, které nás ani nebrzdily v našich aktivitách. Nedostali jsme se do žádného většího rozporu s ekologickými aktivisty, což bývá normálně častý problém prodlužující dobu realizace větších staveb, spojených s infrastrukturou. Město Zlín je tedy v tuto chvíli malinký krůček napřed, ale ještě bude probíhat zmíněné společné řízení, kdy opět dojde i na společné setkání a předání investorství. Jedná se o záležitost, na které město velmi intenzivně pracuje a měla by být zdárně realizována v časovém horizontu dvou až tří let,“ říká Ing. Radek Doležel.

Zaujalo nás, že již ve fázi povolování stavby byla úspěšně řešena otázka jejího financování. Evidentně další potvrzení toho, že město Zlín se proaktivně snaží prověřovat všechny možnosti. Ing. Doleželovi se dokonce podařilo spojit s ministerstvem, přičemž obdržel příslib toho, že by se stát přibližně polovinou hodnoty stavby mohl v její realizaci finančně angažovat. Zatím však zdůrazňujeme, jak dále říká pan inženýr Doležel, že se jedná pouze o příslib, nikoli závazek: „Ještě je potřeba vládní usnesení stejně jako dodržení spousty dalších pravidel, ale pracujeme na tom opravdu intenzivně, takže věřím, že se nám ve finále vše podaří realizovat tak, jak jsme si naplánovali, protože de facto půjde o historicky největší silniční stavbu ve Zlínském kraji v hodnotě okolo 2 mld Kč. Nic tak velkého jsme na Zlínsku zatím nepostavili, nehledě na reálný užitek a zlepšení bezpečnosti i kvality života v krajské metropoli po dokončení obchvatu.“

Úsek u Fryštáku je klíčový. ZOO Lešná přivítá ročně bezmála 900 tisíc návštěvníků

Klíčovou roli hraje také úsek u Fryštáku, jehož stavba je v kompetenci ŘSD, a který je zakončen sjezdem z dálnice formou velkého kruhového objezdu, přes který je doprava odváděna zpět na silnici 2/490. Pravděpodobně tedy relativně brzy dojde ke vzniku nového dopravního uzlu, odkud by lidé měli jezdit do ZOO Lešná, což je vůbec nejnavštěvovanější turistická atrakce v celém Zlínském kraji (téměř 900 000 návštěvníků ročně).

„Momentálně často řešíme studii, zabývající se tím, jak dopravu z této lokace vést mimo město Fryšták. Zejména v letních měsících pro obyvatele Fryštáku, přes který návštěvníci ZOO den co den projíždějí, začíná být intenzita provozu způsobeného trasou k ZOO za hranicí snesitelnosti, případně i bezpečnosti,“ sdělil redakci Ing. Radek Doležel, náměstek hejtmana pro dopravu Zlínského kraje. Kromě samotného obchvatu tedy pan náměstek se svým týmem intenzivně řeší budoucí podobu tohoto stěžejního silničního uzlu, kde nyní dochází ke křížení 5 cest a zvláště v době, kdy je vyhlášená zlínská ZOO úplně nejvytíženější, si řidiči na této křižovatce pořádně oddychnou. Na zmíněné studii se pracuje čím dál intenzivněji, neboť jak tady již zaznělo, zejména v letních měsících už je situace v tomto místě kapacitně neúnosná. Nicméně proběhla jednání s vedením ZOO Lešná, které nastínilo ještě další možná dopravní řešení.

Baťovo město zbavené nekonečného proudu kamionů? Brzy by to mohla být skutečnost

Tento přivaděč do Zlína vytvoří obchvat města, tak veškerá doprava, která v současné době, ať už směřuje přímo do Zlína nebo dál na Slovensko, a sice po dálnici D55 do Otrokovic a následně po silnici 1/49 vedoucí k našim slovenským sousedům skrz Zlín. Je třeba zdůraznit, že tato cesta je s výjimkou Prahy tou, která má největší intenzitu dopravy v České republice! Vznikem přivaděče dojde k přesunu značné části dopravy na dálnici D49 a “oběhne” centrum Zlína. Díky tomuto přivaděči řidiči mohou centrum konečně minout, což z pohledu naší redakce hovoří samo za sebe a pro město, ve kterém vznikla a funguje, má tato stavba obrovský význam. Pro obyvatele a návštěvníky Zlína není moc jiná cesta. Město je v údolí, kde je 4proudová cesta. Je ale třeba vytlačit alespoň tranzitní dopravu, aby mohlo město z hlediska provozu lépe dýchat. Ve chvíli, kdy se dálnice dostaví až do Slušovic, celý tranzit pojede až do Slušovic a na silnici 1/49 se napojí poblíž Zádveřic, tudíž se Zlínu vyhne úplně. Věříme tedy, že tento plán na kraji klapne a držíme palce.

Podle našich zdrojů jsou úseky od Fryštáku až do Slušovic v povolovacím procesu a jak redakci sdělil Ing. Doležel, je tady jistota, že jsou zcela bezproblémové. Úsek, který má vést kolem Vizovic až na Slovensko, čítá tunely a další složitější aspekty, se kterými bude nutné počítat. Zde navíc podle všeho často dochází ke střetu zájmů s ekologickými aktivisty, kteří se proti budování infrastruktury v těchto místech citelně vymezují. Dobrou zprávou na závěr určitě je, že do těch Slušovic, což bude pro Zlín nejdůležitější by mělo být vše bez problému. Samozřejmě se jedná o dlouhodobý proces, který určitou dobu trvá, ale já věřím, že tento přivaděč už Zlínu hodně pomůže,“ dívá se dopředu Ing. Doležel.