Cime 2 kvartál 2024

Nádraží pod lešením. Začínají tři velké stavby Správy železnic

Zdroj: Správa železnic

Stavební boom na české železnici pokračuje, letos se naplno rozjedou tři velké projekty. Ještě na konci loňského roku zahájila Správa železnic přestavbu druhého nejvytíženějšího nádraží jihomoravské metropole v brněnském Králově Poli. Stavbaři už se pustili také do přeměny pražského smíchovského nádraží, ze kterého se i díky navazujícím investicím hlavního města stane moderní terminál. Trojici nejvýznamnějších staveb tohoto roku uzavírá modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží. Ta cestujícím přinese zcela novou úroveň komfortu. Stavebniserver.com vám přináší podrobnosti o těchto důležitých projektech, které změní tvář české železnice.

Nová budova pro celý terminál
Velká proměna čeká stanici v brněnském Králově Poli, z druhého nejvytíženějšího nádraží v jihomoravské metropoli se stane moderní dopravní terminál. Hotovo bude na konci příštího roku.

Připravovaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí dopravního terminálu. Půjde o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt. V přízemí se vybudují pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro 250 osob.

Zásadní přestavbou projde kolejiště ve stanici, tři dopravní koleje se prodlouží posunutím výhybek dále směrem na Kuřim. Postaví se nová nástupiště a jejich zastřešení, mimoúrovňový přístup k nim zajistí podchod, který se rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí.

Dojde i k rekonstrukci traťové koleje v úseku z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.

Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí 120 km/h. Součástí stavby bude rovněž obnova 13 mostů, 10 propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení.

Praha Masarykovo nádraží

Z vlaku bude všude blízko
Smíchovské nádraží slouží železniční dopravě více než půldruhého století. Konečnou vlaků z Bavorska a Plzně se stalo v roce 1862, kdy byl Smíchov ještě samostatnou obcí. Zmodernizovaná stanice se stane součástí moderního dopravního terminálu. Zajistí nejen pohodlný přestup na metro a tramvaje, ale také na příměstské a dálkové autobusy, které se sem přesunou z terminálu Na Knížecí.

Výsledkem prací budou kompletně zrekonstruované koleje a nástupiště, prodloužené podchody pod celým kolejištěm a také nová lávka, která propojí území po obou stranách stanice a umožní rovněž bezbariérový přístup přímo k vlakům. Realizace stavby potrvá do roku 2027, celkové náklady dosahují 5,2 miliardy korun.  

Rekonstrukce smíchovského nádraží je rozdělena na více etap. V rámci už zahájené první fáze dojde zejména ke snesení části kolejí a také lávky přes celé kolejiště. Druhá etapa zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří stávajících nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště, které budou využívat zejména vlaky na trase takzvaného Pražského semmeringu, tedy ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici.

Stavbaři také zrekonstruují oba stávající podchody a prodlouží je pod celým kolejištěm stanice. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město Praha. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup, který zajistí výtahy. Součástí prací bude také vybudování nové lávky do Radlické ulice, která bude dostupná ze všech nástupišť, a propojení s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City.

Další bezprostředně navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, kterou připravuje pražský magistrát. Správa železnic pak plánuje zahájit v roce 2026 rekonstrukci smíchovské nádražní budovy. 

Klidová zóna přímo na nádraží
Dnešní Masarykovo nádraží je nejstarší na území naší metropole, první vlak na ně dorazil už v roce 1845. Cílem nedávno zahájené stavby je skloubit historii stanice se současnou architekturou a zásadně zvýšit komfort pro cestující. Nejvýraznějším urbanistickým prvkem bude platforma nad kolejištěm. Pro chodce propojí Florenc s hlavním nádražím, zároveň pohodlně a bezbariérově zpřístupní jednotlivá nástupiště. Stavební práce začnou na přelomu roku, jejich dokončení je plánováno na první polovinu roku 2027.

Praha-Smíchov.

„Masarykovo nádraží hraje významnou roli v pražské příměstské dopravě. Ta se ještě zvýší díky modernizaci trati do Kladna a výstavbě odbočky na Letiště Václava Havla,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak doplňuje, v plném proudu jsou už práce mezi stanicí Praha-Bubny a budoucí novou zastávkou Praha-Výstaviště a v úseku z Kladna do Kladna-Ostrovce.

Modernizace Masaryčky přinese rozšíření počtu kolejí ze sedmi na devět, přibude také jedno nové nástupiště. Ta stávající projdou rekonstrukcí. K urbanistickému začlenění prostoru nádraží do okolní zástavby přispěje platforma nad celým kolejištěm. Umožní nejen komunikační propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s hlavním nádražím, ale nabídne i nový vestibul pro čekající cestující. Z ní se dostanou eskalátory, schodišti a výtahy rovnou na jednotlivá nástupiště. Část platformy se osadí zelení a vznikne tak klidová zóna přímo v centru metropole.

Všech šest nástupišť ve stanici bude mít bezbariérový přístup, jejich nová výška zajistí pohodlný nástup do vlaků. Rekonstrukcí projde kolejiště, veškeré technologie, trakční vedení a napájení. Stavba bude probíhat za provozu, vyžádá si pouze dílčí omezení odpovídající jednotlivým etapám realizace projektu.

Modernizaci všech tří nádraží bude možné realizovat díky spolufinancování Evropské unie.