Komatsu potřebuju Bagr

Na letiště autobusem? Už za pár let hlavně vlakem!

Správa železnic, státní organizace

Mluví se o tom již řadu let. Hlavní české letiště by mělo být napojeno na železniční síť a největší středočeské město Kladno má mít kvalitní spojení s hlavním městem. Po letech správních řízení a hledání přijatelných kompromisů se stavba na dvou úsecích skutečně rozjela. Správa železnic nezahálí a práce chce co nejdříve zahájit i na dalších částech spojnice Prahy, Kladna a Letiště Václava Havla. STAVEBNISERVER nabízí přehled aktuálních informací k projektu, který patří k vládním dopravním prioritám.

Propojit centrum hlavního města s letištěm se možná na první pohled nezdá jako složitý úkol. Ve skutečnosti jde o jeden z nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů v Česku. Nová trať bude na rozdíl od té původní dvoukolejná, elektrifikovaná a vybavená evropským zabezpečovacím zařízením ETCS. Její provoz tak bude ekologičtější a zároveň rychlejší. Doprava bude moci být díky dostatečné kapacitě trati posílena, což ocení především pravidelně dojíždějící, kteří budou mít k dispozici více spojů. Z Prahy bude vyjíždět vlak na letiště ve špičce každých 10 minut. Zrychlení cesty ale není jediným atraktivním prvkem modernizace. Na několika místech budou totiž stanice a zastávky přesunuty, aby lidé mohli pohodlněji přestupovat mezi jednotlivými druhy dopravy

Blíže městské dopravě a ohleduplněji k okolí

Rozsah stavby mohou dokládat nezbytné úpravy pro zlepšení přestupních vazeb. Jednodušší bude přestup mezi metrem, resp. tramvajemi a vlakem u stanice metra Vltavská. Nástupiště a výpravní budova bude v pražských Bubnech v nové poloze, která současným potřebám vyhovuje lépe.

Nová výpravní budova v pražských Bubnech umožní pohodlný přestup mezi druhy dopravy.

Současný přestup na MHD u Masarykova nádraží je poměrně pohodlný. To ovšem neznamená, že změny nepotřebuje. Návaznost mezi druhy dopravy bude vylepšena v rámci zásadní rekonstrukce stanice, která zahrne další koleje nejen pro vlaky na letiště.

ahrne další koleje nejen pro vlaky na letiště. V Dejvicích by se podle projektu měla stanice přesunout pod zem, čímž vznikne atraktivní vazba na metro Hradčanská. Cestující tak možná budou mít pocit, že přestupují z jedné linky městské podzemky na druhou. Jednodušší to budou mít i lidé na nádraží ve Veleslavíně.

Podoba stanice Praha-Veleslavín vzešla z architektonické soutěže. Cestující zde získají pohodlný přestup na metro.

Železnice bude lidem blíž také u holešovického výstaviště, kde již roste nová zastávka Praha-Výstaviště. Obnovou ale postupně projdou všechny stanice a zastávky. Kromě moderních architektonických návrhů se dojíždějící mohou těšit také na kapacitní parkoviště P+R, kterých v rámci projektu vznikne pět. Jejich celková kapacita bude přes 3300 vozidel. Největší vyroste u přestupního bodu Praha-Dlouhá Míle, kde v jednu chvíli bude moct zaparkovat až 2000 aut, které pak nebudou muset do přeplněných ulic v centru města.

Přehled všech úseků Praha Masarykovo n. – Kladno/Letiště Václava Havla Praha

Masarykovo nádraží

Pro vlaky na letiště bude Masarykovo nádraží rozšířeno směrem k ulici Na Florenci ze stávajících sedmi na devět kolejí. Aby se zlepšila dostupnost stanice z oblasti Florence a ze směru od hlavního nádraží a také aby se odstranila bariéra v území, kterou v současné době stanice tvoří, je navržena výstavba platformy nad kolejištěm. Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se přímo dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště. Výškově naváže na nově plánovanou zástavbu soukromého developera po obou stranách stanice. Pro zlepšení komfortu bude část platformy osazena zelení, a vytvoří tak klidovou oázu v centru metropole.

Na Masarykovo nádraží navazuje historický Negrelliho viadukt, který prošel celkovou rekonstrukcí v letech 2017 až 2020.

Praha-Bubny – Praha-Výstaviště

Již zahájená stavba zapadá do urbanistické studie Bubny-Zátory. Jedná se o modernizaci úseku Bubny – Výstaviště, z velké části bude umístěn na mostní estakádě. Součástí stavby je modernizace železniční stanice Praha-Bubny, která se posune jižně směrem ke stanici metra Vltavská. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha-Výstaviště. Součástí projektu je též nová lávka s přístupem do Stromovky. Ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy přispěje zrušení přejezdu v Bubenské ulici.

Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Povrchově povede trasa tohoto úseku pouze lokalitou Stromovky, následně vlaky vjedou do hloubeného tunelu a nové hloubené železniční stanice Praha-Dejvice. Ta bude napojena přímo na stanici metra Hradčanská. Stávající výpravní budova bude opuštěna. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů.

Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín

Trať v tomto úseku opustí stávající stopu a povede nově v ražených tunelech ve variantě JIH (jižně od vodojemu Bruska). Tato trasa byla v minulosti podrobena českým i zahraničním odborným posudkům a byla vybrána jako nejlepší a nejbezpečnější. Schválila ji rovněž zastupitelstva pražského magistrátu a MČ Praha 6.

Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně

Součástí akce je výstavba nové železniční stanice Praha-Veleslavín. Její výsledná podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Bude přímo napojena na stanici metra Nádraží Veleslavín. Dále dojde k výstavbě nové zastávky Praha-Liboc a modernizaci stanice Praha-Ruzyně.

Nová zastávka Praha-Liboc

Novostavba trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla

Novostavba bude sledovat trasu Pražského okruhu. V místě jeho křížení s dálnicí D7 na Slaný a Chomutov vznikne rozsáhlý přestupní terminál Praha-Dlouhá Míle. Jeho součástí bude železniční zastávka v otevřeném zářezu, nad níž budou umístěny zastávky městských i příměstských autobusů, trolejbusů a výhledově i tramvají.

Novostavba stanice Praha-Letiště Václava Havla

Trať se před letištními terminály zanoří pod zem do koncové stanice se dvěma kusými kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující pohodlně dostanou podchody k oběma terminálům. Stavba prošla revizí architektury a je úzce koordinována se záměry Letiště Praha.

Stanice Praha-Letiště Václava Havla

Zaokruhování spojení na letiště

Stavba dvoukolejného zaokruhování v úseku odbočka Jeneček – Letiště Václava Havla. Skoro v celé své délce povede trať v hloubeném železničním tunelu. Úsek umožní vedení vlaků Kladno – LVH – Praha.

Praha-Ruzyně – Kladno

Stavba se týká železničních stanic Hostivice a Jeneč a čtyř zastávek – Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Nová zastávka Hostivice-Jeneček je plánována pouze pro trať Praha-Smíchov – Hostivice – odbočka Jeneček (– Rudná u Prahy). Po rekonstrukci budou moci cestující nastoupit také v Pleteném Újezdu. Zastávka Malé Přítočno budou náhradou za zrušenou stanici Unhošť. Součástí vybraných železničních stanic bude výstavba parkovišť typu P+R.

Kladno – Kladno-Ostrovec

Probíhající stavba zahrnuje modernizaci stanice Kladno a úseku do Ostrovce. Zastávka Kladno město bude přesunuta blíže k centru tohoto největšího středočeského města.

Parametry jednotlivých stavebních etap ale nesmí zakrýt tu zásadní zprávu – modernizovaná trať výrazně přispěje ke kultivaci ploch v jejím okolí, nebo dokonce prostoru, který po ní zůstane. Jak už jsme naznačili, některé úseky budou umístěny v tunelech, což zlepší prostupnost krajinou, ochrání okolí od možných negativních vlivů železnice a bezpečnější budou také křížení se silnicemi – na celé trati zbude pouze několik přejezdů, většina bude totiž zrušena. Místo železnice si lidé od Veleslavína po Stromovku budou moci užívat novou odpočinkovou trasu. Pokud se na dokončení těšíte, můžete sledovat aktuality na webu Správy železnic, který se věnuje přímo projektu železnice na Kladno a letiště.

Železniční stanice Kladno již prochází rozsáhlou rekonstrukcí