Mercedes

Na celou plochu střechy průmyslové haly v CTParku Prague North byla použita zelená ocel

droj: CTP

CTP, největší developer v České republice zaměřený na udržitelnou výstavbu průmyslově-logistických nemovitostí, ve svém CTParku Prague North poblíž Prahy buduje jedny z nejudržitelnějších hal na světě. Jedním z prvků, které přispívají k uhlíkové neutralitě hal, je použití trapézových plechů ze „zelené“ oceli XCarb vyrobených společností Arcelor Mittal na celou plochu střechy haly s označením D8.7B o celkové rozloze 32 tisíc m2. Díky tomu došlo k úspoře 835 tun CO2 , což se rovná ekvivalentu jako kdyby 348 lidí žilo bez automobilu po dobu 1 roku.

Zelená ocel XCarb je dekarbonizovaný nízkouhlíkový produkt, na jehož výrobu se využívají primárně obnovitelné zdroje a minimalizuje se spotřeba fosilních paliv. V praxi to znamená, že se redukuje vznik CO2 . Cílem Arcelor Mittal je přejít 100% na využití obnovitelných zdrojů při výrobě XCarb green steel. Konkrétně v případě haly D8.7B došlo díky využití tohoto ekologicky přívětivého materiálu k úspoře 835 tun CO2 při výrobě trapézových plechů na kompletní zastřešení celé haly o rozloze 32 tisíc m2 .

„Udržitelnost řešíme komplexně a dlouhodobě usilujeme o uhlíkovou neutralitu, proto si naše dodavatele vybíráme podle jejich odpovědnosti k životnímu prostředí, a proto se u materiálů ptáme na environmentální prohlášení o produktech (EPD), abychom se přesvědčili o původu. Strategie nákupů materiálů jde ruku v ruce i s certifikací BREEAM New Construction, která použité materiály zohledňuje v rámci Analýzy životního cyklu (LCA),“ vysvětluje Gabriela Povýšilová, ESG manažerka CTP pro Českou republiku.

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) informuje o dopadu výrobku či služby na životní prostředí během jejich životního cyklu, od vzniku až po likvidaci. Deklarace obsahuje informace o materiálovém složení produktu a o spotřebě surovin a energie v jednotlivých fázích životního cyklu produktu, například produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizace, rozrušování ozonové vrstvy atd. Tyto informace se zjišťují metodou Analýzy životního cyklu (LCA), tu zohledňuje také certifikace BREEM New Construction. EPD ověřuje, že výrobce je ve shodě s požadavky normy EN ISO 14025 a dalších souvisejících dokumentů.

CTPark Prague North patří mezi nejšetrnější průmyslově-logistické parky v republice. Developer při budování nových hal cílí na dosažení nulové uhlíkové stopy. Budova D8.7B aspiruje na nejvyšší certifikaci BREEAM New Construction Outstanding. Udržitelné prvky lze najít ve všech fázích výstavby. Byly používány recyklované materiály, jako například kamenivo či materiály s certifikací FSC a EPD, jako XCarb ocel na střechu. Při výstavbě byl přítomen biologický dozor a probíhala ochrana živočichů. Hala D8.7B bude po svém dokončení disponovat moderními automatizovanými LED svítidly, energeticky úspornými zařízeními, nízkoemisními zdroji topení, exteriérovými roletami, střešními fotovoltaickými panely či nádrží na dešťovou vodu pro splachování. Dále bude budova vynikat svou jedinečnou zelenou fasádou. V okolí je plánovaná bohatá výsadba lučních květin a stromů, retenční nádrž s využitím pro život místních vodních živočišných druhů a nebudou chybět broukoviště, ještěrkoviště nebo UV fólie na oknech bránící nárazu ptáků.

O CTP

CTP, společnost obchodovatelná na burze, je největším developerem, vlastníkem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí v kontinentální Evropě podle GLA. Společnost vlastní více než 10,5 milionů metrů čtverečních ploch v 10 zemích. Od roku 2021 je CTP provozně uhlíkově neutrální, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem.