husqvarna

Montovaná hala nemusí být jen nevzhledná krabice

Ing. Tomáš Zouvala, foto: MONT-KOVO, spol. s r.o.

Moderní montované haly nabízejí nepřeberné možnosti individualizace co do tvaru i kombinace různých materiálů. Opláštění sendvičovými panely nabízí kromě skvělých termoizolačních vlastností, také téměř nekonečné možnosti barevných řešení či imitací několika druhů dřeva.

Příkladem moderní realizace, může být dostavba výrobního areálu firmy MPO Trade s. r. o., Zdounky, která spočívala v rozšíření stávajícího výrobního a skladového objektu pro výrobu matrací. Ten byl doplněn přístavbou nové moderní výrobní a administrativní budovy. Na hale se pracovalo především s různými barvami opláštění a s předsazenou atikou administrativní části.

Výrobní hala s administrativou Zdounky má šířku 26,0 m, délku 47,7 m a výšku 8,9 m. Celková zastavěná plocha haly je 1266 m2 . Dostavba navazuje na stávající budovy výrobní a skladové části areálu. Přístavba výrobní haly je jednopodlažní a nepodsklepená. Na severozápadní straně se nachází dvoupodlažní vestavek provozního zázemí a na severovýchodní straně byl přidán jednopodlažní vestavek expediční místnosti. Obě budovy, původní i nová, tvoří jeden objekt - provozní celek výroby matrací.

Hlavní konstrukci haly tvoří železobetonový skelet doplněný o sekundární ocelové konstrukce. Administrativní část haly je doplněna o předsazenou atiku s velkými prosklenými plochami a venkovními žaluziemi. Tato administrativní část je přístupná jak zevnitř výrobní haly, tak samostatně z venkovní části přes ocelovou lávku. Opláštění haly sendvičovými panely je ozvláštněno dekorem s imitací dubu.

Střecha haly je tvořena skládaným pláštěm, jež sestává se z nosné střešní konstrukce, daného izolačního materiálu a hydroizolačního souvrství. Toto řešení je velmi vhodné u plochých střech se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5° tj. 8,75 %. Kombinovaná skladba této budovy je tvořena z trapézového plechu, parotěsné vrstvy, tepelné izolace 160 mm (desky z minerální vaty v kombinaci s pěnovým polystyrenem), separační vrstvy a hydroizolační folie SIKA 1,5 mm, která se pomocí sváru spojí v nepropustnou vrstvu.

Opláštění stěn haly je tvořeno nejmodernějšími sendvičovými panely s přiznaným kotvením. Na hale jsou použity panely s jádrem z pěny IPN FireSafe typ KINGSPAN KS1000 NF tloušťky 150 mm v barevné kombinaci slonová kost světlá RAL 1015 a EFEKT Euro dub hnědý. Součinitel prostupu tepla je U = 0.15 W/m2K. Na předsazenou atiku administrativy byly použity panely KINGSPAN KS1000 AWP tloušťky 60 mm v barvě šedý hliník RAL 9007. Vnitřní příčky haly jsou vystavěny taktéž z 60 mm sendvičových panelů KINGSPAN.

Na hale jsou osazené plastové okna a dveře. Na administrativní části jsou výplně otvorů hliníkové. Okna jsou dále doplněna o hliníkové venkovní žaluzie. Vjezdy do haly jsou řešeny pomocí dvou typů průmyslových sekčních vrat. Vrata o rozměrech 3,9 x 4,5 m jsou v antracitové barvě RAL 7016, bez prosklení, včetně integrovaných dveří. Rozměry druhých vrat jsou 3,45 x 2,8 m. Prosvětlení výrobní části haly je kromě umělého osvětlení řešeno také pomocí střešního hliníkového světlíku 23,9 x 3,0 m.

Zhotovitel stavby

Firma MONT-KOVO, spol. s r.o., se zaměřuje na výrobu a dodávku montovaných hal a ocelových konstrukcí již od roku 1995 a na svém kontě má již přes 850 montovaných hal. Pomůže Vám zrealizovat novou montovanou halu či rekonstrukci haly jako generální dodavatel. Zákazník si u společnosti MONT-KOVO může nechat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou nabídku haly a vždy může očekávat vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti.

https://www.montkovo.cz/