Cime 2 kvartál 2024

Mikrovlnná technologie Futtec umožňuje jako jediná neinvazivní opravy výtluků na asfaltových vozovkách

Foto: Futtec a.s.

Ryze česká společnost Futtec a.s. je známá zejména svou technologií mikrovlnného ohřevu a bezspárovými opravami výtluků ve vozovce. Její historie se píše od roku 2011, kdy ji založil Jiří Rušikvas. Intenzivními výzkumy firma docílila výroby a provozu inovativních mikrovlnných zařízení, cestářů a pecí, které našly a stále nacházejí využití na mnoha českých silnicích. Dnes je Futtec synonymem pro komplexní ekosystém pro preventivní neinvazivní opravy asfaltových vozovek. I proto spolupracuje například s TSK Praha nebo Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. S Jiřím Rušikvasem jsme si tak popovídali o této unikátní metodě a její aplikaci, ale i o nejnovějším autonomním mikrovlnném cestáři. Naši redakci rovněž zajímala expanze na evropský trh, kterou umožnil získaný patent platný v sedmnácti zemích Evropské unie.

Jak dlouho probíhala v Praze koncem uplynulého roku v rámci Vaší unikátní pohotovostní služby oprava trhlin a výtluků mikrovlnnou technologií? A co přesně si mohou naši čtenáři představit pod pojmem pohotovostní čety „mikrovlnných cestářů“ série FT3?

Pohotovostní službu během svátečního období na konci minulého roku jsme vykonávali v rámci dlouhodobé spolupráce s naším významným klientem TSK Praha. Jednalo se o součást naší nejčerstvější zakázky na preventivní zimní údržbu hlavních pražských asfaltových komunikací. Díky unikátním vlastnostem mikrovlnné technologie FUTTEC jsme byli schopni vyjet do akce do dvaceti čtyř hodin po zavolání TSK, že je nutná oprava na konkrétním místě. Podobným způsobem jsme opravovali například nově vzniklý výtluk na Barrandovském mostě a na řadě dalších míst po celé Praze. Na rozdíl od jiných metod totiž dokážeme kvalitně opravovat výtluky i v noci a během mrazu, aniž by došlo v jarním období k jejich opětovnému objevení.

Můžete tuto netradiční metodu našim čtenářům přiblížit více?

Principem naší technologie FUTTEC je využití mikrovlnného záření, které dokáže šetrně a kontrolovaně ohřát okraj výtluku na technologickou teplotu, kdy asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a výtluku změkne, ale nedegraduje (nespálí se!). Následně se do poruchy přidá přesně nadávkovaná nová asfaltová směs, ohřátá rovněž pomocí mikrovln, a vše se zhutní. Při hutnění (a zarovnávání s okolím místa výtluku) se nová směs přirozeně prolne s původní vozovkou a uzavře poruchu bez vzniku spáry, do které by mohla vnikat voda a spáru dále narušovat (především svým zamrznutím a následným táním). Využití této metody není limitováno žádným ročním obdobím ani klimatickými podmínkami. Lze s ní tedy pracovat po celý rok i v mrazu kolem -5 ºC (jedinou výjimkou je silný déšť, při němž po silnici stékají proudy vody). Nejsme totiž závislí na dodávkách teplé asfaltové směsi z obaloven (které mají v zimě sezónní odstávku dodávek) ani na méně trvanlivé studené balené asfaltové směsi. Vše potřebné k prohřátí tohoto materiálu mikrovlnami přímo na místě si vozíme s sebou.

Jedná se o trvalé řešení, nebo je nutno počítat s opakovanými opravami?

Žádné řešení není trvalé. Zásadní je přístup správce komunikace, který by měl opravovat vozovku preventivně již ve fázi, kdy vznikne první drobný výtluk. Naše metoda je oproti jiným metodám kvalitnější, trvanlivější, ekonomičtější a navíc rychlá. Jak jsem se již zmiňoval v předchozí odpovědi, při hutnění se nová směs přirozeně prolne s původní vozovkou a výtluk se tak uzavře bez vzniku spáry a beze změny původních parametrů silnice. Opravené místo je v podstatě vrácené do původního stavu (se zárukou na tři roky). A co je zásadní: výtluk nezvětšujeme bouráním ani frézováním a při jeho opravě nevznikají dlouhodobé uzavírky.

Co je zdrojem rychlosti, kterou je tato metoda pověstná?

Naše mikrovlnné cestáře série FT3 (stroje, s nimiž pracujeme) jsou schopné opravit výtluk (i s příjezdem na místo a odjezdem) pomocí mikrovlnné technologie do jedné hodiny, a to klidně v mrazu nebo v noci. Jejich nová verze bude navíc ještě rychlejší. Je to dáno tím, že mikrovlna umí nahřát asfaltový povrh velice rychle a šetrně, a to i v případě mrazu. Jiné podobně účinné a rychlé řešení neexistuje.

Naše čtenáře jistě budou zajímat také kvalitativní charakteristiky, ať už jde obecně o metodu opravy nebo například složení teplé balené směsi. Můžete prosím přidat nějaká zajímavá fakta?

O způsobu opravy jsme se zmiňovali výše. Naše mikrovlnná technologie se ukrývá v útrobách tzv. mikrovlnných cestářů. „Mikrovlnný cestář“ FT3 (a jeho vylepšená verze FT3+) je zařízení pro kompletní bezespárou opravu výtluků (od velikosti 10 × 30 cm až po 60 × 80 cm), jež se skládá z mikrovlnné pece s vyjímatelným zásobníkem pro ohřev asfaltové směsi (kterou je možné využít i samostatně) a z dalšího příslušenství: ručně vedeného mikrovlnného zářiče s elektrickým pohonem určeným na ohřev asfaltových vrstev v ploše poruchy, ocelového přepravního kontejneru, elektrocentrály a z hutnicí desky. Samostatná mikrovlnná pec dokáže opravit i výtluk větších rozměrů (tzn. více než 60 × 80 cm) pomocí šetrně a rovnoměrně prohřáté pytlované asfaltové směsi. Ideální je její využití na silnicích II. a III. třídy, parkovištích nebo odstavných a skladových plochách. Její použití je rychlé a ekonomické, neumožňuje však nahřátí místa opravy (pouze dodávané směsi či různých druhů směsí), a proto je toto řešení méně trvanlivé než zacelení výtluku pomocí „mikrovlnných cestářů“ FT3 a FT3+. V současné době dokončujeme práce na „mikrovlnném cestáři“ nové generace FT-5, do něhož plánujeme integrovat prvky digitalizace a automatizace. Nový stroj bude disponovat třikrát větším výkonem než současná zařízení, a navíc bude zcela autonomní. Jednotlivé části jeho příslušenství se tak budou nacházet přímo v jeho útrobách.

Co se týče asfaltové směsi, využíváme standardní napytlované směsi, které jsou k dostání na českém trhu. Nyní ale vyvíjíme vlastní asfaltovou směs, která bude optimalizovat využití mikrovlnné technologie.

Jak se Vaší firmě daří získávat významné zakázky na dlouhodobé bázi, jako je například právě spolupráce s TSK hl. m. Prahy?

Ze začátku to nebylo jednoduché. Nejdříve jsme museli prokázat spolehlivost a účinnost mikrovlnné technologie. Právě dobré zkušenosti s touto metodou preventivní neinvazivní údržby asfaltových vozovek vedly TSK, ŘSD nebo řadu krajských SÚS k navázání dlouhodobější spolupráce a začaly nám generovat větší zakázky.

Naší redakci nemohlo uniknout, že Vaše firma má na tuto mikrovlnnou technologii dokonce patent. Můžete prosím nastínit genezi této technologie? Využíváte patentu i za hranicemi České republiky?

Firmu FUTTEC jsem založil v roce 2011. Výrobě prvních mikrovlnných cestářů předcházela poměrně složitá cesta vývoje a hledání efektivního řešení. Naštěstí jsem mohl spolupracovat se skutečnými odborníky – ať z Ústavu chemických procesů Akademie věd nebo z brněnského Vysokého učení technického. Definitivní zlom přišel před pěti lety, kdy se nám podařilo získat několikamilionové dotace z Evropské unie. Do té doby jsme byli spíše nadšenci s vizí kvalitně opravených (nejen) českých silnic – někdo by možná řekl „utopisté“. Vždyť jsme se snažili změnit mnoho desítek let starý způsob údržby vozovek. Před pěti lety jsme ale konečně překročili první milník v přerodu od startupu k regulérní firmě a směřovali jsme k druhému: k výrobě našeho pilotního stroje FT3, který vznikl v roce 2020. A následně jsme vyvinuli ještě rychlejší a výkonnější flotilu strojů FT3+.

Český patent má naše technologie již od roku 2013. Nyní nám navíc Evropský patentový úřad udělil Evropský patent. Podle nové patentové legislativy jsme se tak stali jednou z prvních společností z České republiky, která jej bude mít platný s jednotným účinkem pro sedmnáct zemí v rámci EU. Překonání tohoto významného milníku nám umožní rychlejší rozvoj našich obchodních aktivit a expanzi na zahraničních trzích. Tím ale nekončíme. Patentové řízení aktuálně vedeme i v mimoevropských zemích, např. v USA či Japonsku.

Jak jste od založení společnosti spokojený s jejím vývojem a výsledky? Jaké máte plány do budoucna a proč jste se rozhodl rozjet úspěšné podnikání právě v této oblasti?

Očekávali jsme, že zájem o inovativní řešení opravy silnic bude rychlejší a hlubší. Vzhledem k určité konzervativnosti oboru je přirozené, že se nám sice podařilo dosáhnout změny, ale pomaleji, než jsme předpokládali. O naši technologii je však velký zájem v zahraničí a my věříme, že stejné dynamiky docílíme i na zdejším trhu. A to jak v oblasti odborných oprav asfaltových komunikací, tak při prodeji našeho komplexního řešení včetně strojů, které vyrábíme. V zásadě se dá říci, že naše řešení doplňuje chybějící segment v péči o vozovku, a to na celosvětové úrovni.

Děkujeme za rozhovor

redakce