husqvarna

Metrostav pomáhá Elektrárně Tušimice splnit nové evropské emisní limity

Elektrárna Tušimice na Chomutovsku sníží emise jemných prachových částic o 90 % a splní nové evropské emisní limity na tuto znečišťující látku. Stavební společnost Metrostav vymění elektrostatické odlučovače za látkové filtry, špičkovou technologii, která se osvědčila například v Teplárně Kladno a Elektrárně Chvaletice. Stavbaři již demontovali zařízení na prvních dvou blocích, které se letos rekonstruují, a zahájili v nich montážní práce. Stejný tým Metrostavu současně pomáhá elektrárně řešit i problém, který trápí celou českou energetiku: emise rtuti. Nyní připravuje projekt na vstřikování aktivního uhlí a na podzim zahájí samotnou instalaci. Investorem je společnost ČEZ.

Aktuálně probíhající zakázka zahrnuje kromě rekonstrukce odlučovačů také úpravy kouřovodů, spalinových ventilátorů a dopravy popílku včetně napojení na řídicí systém. Látkové filtry fungují jako obrácený vysavač – jemné prachové částice se usazují na povrchu pytlů a stlačený vzduch zajišťuje jejich oklepání. Odlučování probíhá ve dvou fázích, v té první se odlučují hrubší částice.

„Účinnost odlučování dosahuje téměř 100 %, proto se tato technologie stává hitem aktuální vlny ekologizace uhelných zdrojů v Česku. Při navrhování systému pro Tušimice jsme se jezdili inspirovat do Elektrárny Chvaletice, která jako první z velkých zdrojů uvedla látkové filtry do provozu,“ říká Petr Pultar, vedoucí projektu z Metrostavu. „Harmonogram je napjatý a také se potýkáme s nedostatkem manipulačního prostoru, protože elektrárna paralelně provádí velkou generální opravu. Úpravu dvou výrobních bloků ale musíme stihnout před začátkem další topné sezony, abychom neomezili dodávky tepla do přilehlých měst. Jako obyvatel Kadaně na tom mám tak trochu i osobní zájem,“ směje se.

Dle informací Českého hydrometeorologického ústavu jsou jemné prachové částice, známé také jako tuhé znečišťující látky, dlouhodobě největším zdrojem smogu v ČR. Veřejná energetika v návaznosti na stále přísnější ekologickou legislativu neustále snižuje emise těchto škodlivin. Investice jsou však velmi náročné a pohybují se v řádu miliard korun. Ekologizace umožní uhelným zdrojům splnit nové evropské emisní limity a pomůže České republice s bezpečným přechodem na bezemisní energetiku.

Velkou výzvou pro všechny uhelné elektrárny a teplárny je snížení stopových emisí rtuti. Společnost ČEZ zvolila v Elektrárně Tušimice technologii vstřikování aktivního uhlí. Funguje to tak, že se práškový sorbent rozprašuje do surových spalin a na něj se naváže část elementární i oxidované formy rtuti (Hg0 i Hg2+). Následně je možné ji odstranit v systému odlučovačů tuhých znečišťujících látek.

Skupina Metrostav se v posledních letech stává českým specialistou na energetické projekty a velkým pomocníkem energetických firem na náročné miliardové investice a splnění nových evropských limitů. Její firmy se podílely a podílejí na komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II, odsíření a odrtutění Elektrárny Mělník I a snížení emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku v Teplárně Trmice.