Komatsu potřebu bagr

METROSTAV DIZ v čele sdružení stavbařů pro obnovu pražského Průmyslového paláce

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER®, Zdroj fotek: Výstaviště/Jiří Šebek, zdroj vizualizací: SGL.

Do tří let by měla být dokončena kompletní rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce na Praze 7, která architektonickému skvostu do dalších let nejenže navrátí dechberoucí dobové kouzlo z konce 19. století, ale za využití moderních technologií jej zároveň z funkčního hlediska promění v multifunkční halu coby majestátní dějiště významných společenských a kulturních událostí. Elegantní řešení navíc umožní, aby se nekřížily provozy turistů a návštěvníků akcí. Pečlivě vybraný realizační tým tak čeká mimořádně náročná a technicky zajímavá výzva.

Levé křídlo paláce, které v roce 2008 zničil požár, čeká k velké radosti nejen Pražanů skutečné znovuzrození, a to navíc v poměrně krátké době. Získá totiž svou původní podobu z roku 1891 doplněnou o nový suterén. Ústřední hale spolu s pravým křídlem, které byly před čtrnácti lety ničivých plamenů ušetřeny, dodá lesk velice citlivá rekonstrukce v duchu přestavby z roku 1954 i dekorativních prvků z roku 1891, kdy dovednosti českých lidí prokázala Zemská jubilejní výstava v Praze.

Hlavní město Praha, které je investorem, oficiálně zahájilo rekonstrukci 1. 2. 2022 a po měsících příprav předalo staveniště v areálu Výstaviště Praha do rukou konsorcia firem vedených společností Metrostav DIZ s.r.o. Toto konsorcium (Společnost pro Průmyslový palác ve složení Metrostav DIZ s.r.o. - vedoucí sdružení, dále AVERS, spol. s.r.o., SYNER s.r.o. a Metrostav a.s.) získalo veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce díky bohatým zkušenostem s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic. „Věřím, že se nám podařilo sestavit silný tým zkušených odborníků, za kterými jsou reference z podobně náročných projektů. Na realizaci, která je pro nás velkou profesní výzvou, se těšíme a uděláme maximum, abychom ji provedli ke spokojenosti investora i Pražanů,“ říká Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Přípravy a provedení

Technická příprava, která předcházela předání staveniště, zahrnovala odstranění vnitřního vybavení i kilometrů kabelů. Samotná stavba v režii Společnosti pro Průmyslový palác v čele s firmou METROSTAV DIZ pak započala přípravou zázemí a příjezdových komunikací pro techniku. Jakmile na staveniště najela technika, stavební práce mohly naplno začít. Navzdory místním omezením však budou probíhat tak, aby areál Výstaviště Praha mohl i v průběhu stavby bez problému plnit svůj účel.

Nedávno bylo zahájeno vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí nejen pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů, ale i vlastní budovy Průmyslového paláce . Pokud jde o vyhořelé levé křídlo, bylo zapotřebí provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a doplňkový hydrogeologický průzkum pro tepelná čerpadla. První etapa plánovaných prací pro letošní rok zahrnuje především rozsáhlé výkopové a zemní práce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Na tyto práce dále naváže položení základové desky levého křídla Paláce a provedení železobetonových konstrukcí jeho obvodových stěn. Práce ve střední hale a pravém křídle se v úvodní etapě ponesou hlavně ve znamení rekonstrukce stávajících technologických kanálů, detailní diagnostiky a následné sanace stávající ocelové konstrukce i restaurování historicky cenných prvků. Specialisté začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, demontáží historických prvků z interiéru objektu jako například parket nebo vitráží zasažených požárem a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

Budova Průmyslového paláce má mnoho společného s Národním muzeem, na jehož zdařilé rekonstrukci pracoval ředitel výstavby Jan Kučera z Metrostavu DIZ. Z jeho slov vyplývá, že obě chráněné kulturní památky mají mnoho společného, neboť pocházejí ze stejné doby a při jejich výstavbě byly použity podobné technologie, například ocelové konstrukce a množství pasířských prvků. Také při renovaci fasád či restaurování dřevěných prvků a malovaných stropů lze využít srovnatelné postupy. „Technicky zajímavé budou konstrukce zasklení - světlíky a štíty replikující historické konstrukce, ohromné množství vitráží a pasířských prací. Složité bude vše - od podchycení střední haly přes zesilování ocelové konstrukce až po restaurování Smetanovy vestavby v pravém křídle paláce,“ uvedl Jan Kučera pro tiskovou zprávu pražského magistrátu.

Podle ředitele výstavby již byly provedeny pasportizace a nyní přijde na řadu ochrana historických prvků a odstranění novodobých vestaveb. Levé palácové křídlo bude nově podsklepeno a doplněno pasáží, která sehraje klíčovou roli, aby byla zachována plynulost provozu areálu v průběhu prací, neboť všem návštěvníkům areálu umožní průchod pod objektem. Novostavba levého křídla bude tvarovou replikou v industriálním stylu. Foyeru přízemí stejně jako pravému křídlu pak rekonstrukce ponechá výraz přestavby ukončené roku 1954, přičemž nebudou chybět ani podhledy v podobě síťové klenby s dřevěnými žebry. Dojde také k obnovení dekorací fasád z roku 1891, které byly později odstraněny.

„Dostavba levého křídla a celková rekonstrukce Průmyslového paláce je pomyslnou tečkou za zásadní proměnou a modernizací areálu. Jsem moc rád, že mohu se svým týmem stát u tohoto důležitého momentu, kdy se postupně přibližujeme k evropským špičkám mezi zábavními a veletržními areály. Svou rozlohou a zázemím je již nyní Výstaviště naprosto unikátní a v dohledné době bude právě díky všem pozitivním investičním změnám, dovoluji si říci, lídr ve volbě pořadatelů kulturních akcí, výstav a veletrhů s možností online přenosu do celého světa, stejně jako první volbou, když chcete sportovat, vyrazit na koncert nebo jen strávit příjemný čas s přáteli,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.