husqvarna

Revoluce v zateplování – unikátní vnitřní zateplení s ještě lepší „lambdou“: pouhých 0,018!

Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací – uvádí na trh novou, ještě výkonnější generaci fenolových izolací řady Kingspan Kooltherm. Nové desky řady Kingspan Kooltherm umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budovy při velmi nízkých tloušťkách izolantu. V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují desky Kingspan Kooltherm bezkonkurenčně nejlepší tepelněizolační ochranu. 

 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je u nových desek pouhých 0,018 W/(m . K), čímž hravě překonává všechna obvyklá řešení zateplení pomocí bílého či šedého polystyrenu nebo minerální vlny. Tato mimořádná hodnota jen podtrhuje výjimečnost tohoto typu izolací na trhu. Prvním produktem z této řady, který vstupuje na český trh, je deska pro vnitřní zateplení Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska – další, vylepšené tepelněizolační desky této řady, přijdou na trh během roku 2017 a 2018.

 

Interiérové desky pro vnitřní izolaci

Inovativní prémiové tepelněizolační desky jsou vyvinuty na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop. Nové interiérové desky využijete jako optimální řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru. Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití interiérové desky Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby.

 

Jednoduché zabudování

Díky své kompaktní konstrukci jsou s touto deskou dokončovací práce velmi jednoduché. Desky jsou na exteriérové straně přiléhající k obvodové nosné konstrukci opatřeny kompozitní hliníkovou fólií. Ta zvyšuje požární odolnost celé sendvičové desky a zároveň dokonale chrání její jádro. Na interiérové straně desek je pod sádrokartonovou deskou o tloušťce 12,5 mm použita osvědčená, parotěsně uzavřená speciální kompozitní hliníková fólie znemožňující průnik vodních par z interiéru do vlastní skladby stěny.

 

Snadná manipulace

Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě, v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů. V plošných aplikacích se klade na sraz vedle sebe na výšku. Před aplikací desky se spára z boku desky v místě hliníkové folie ošetří těsnícím tmelem pro zaručení parotěsnosti celé skladby. Po montáži desek se provede přetmelení sádrokartonářským tmelem v místě mechanického kotvení desky a na zkosených hranách desky.

 

Upevnění desek do interiéru

Upevnění interiérových desek můžete řešit vhodným lepidlem na bázi PUR nebo SM polymer. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně “na hřeben” či bodovou metodou “na terče”, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy, je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Pokud se budou desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat vyrovnávací roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvíte přímo na něj, a to pouze mechanicky, pomocí vhodných vrutů.

 

Technické údaje

Součinitel prostupu tepla λ

(fenolické jádro)

0,018 W/(m.K)

Součinitel prostupu tepla λ

(sádrokartonová deska)

0,190 W/(m.K)

Pevnost v tlaku

≥ 100 kPa při 10% deformaci

Faktor difuzního odporu μ

50 000 ( parotěsná Al zábrana )

Objemová hmotnost

ca. 35 kg/m³

Povrch rub

Kompozitní perforovaná folie s Al vložkou

Povrch líc

Sádrokartonová deska 12,5mm

 + Al parotěsná folie

Jádro

Tuhá fenolická pěna

Rozměry plošné

1200 × 2600 (mm)

Výrobní tloušťky

20-45-65-80-90-110 (mm)

                  + 12,5 mm sádrokarton

Úprava hran

rovná

Rozměrová stabilita

< 1,5 % ( 48h; -20, 70, 70 °C; 90 % r.v.)

Propustnost vody

< 2 % WS

Reakce na oheň

B-s1, d0

 


Tepelněizolační parametry


Tloušťka výrobku

 ( mm )

 

Součinitel tepelné vodivosti λD

( W/(m.K ) )

 

Tepelný odpor

R

( (m2.K )/W )

 

Součinitel prostupu tepla U

( W/(m2.K ) )

 20 + 12,5

0,018 (0,19)

1,17

0,85

 45 + 12,5

0,018 (0,19)

2,60

0,38

 65 + 12,5

0,018 (0,19)

3,70

0,27

 80 + 12,5

0,018 (0,19)

4,50

0,22

 90 + 12,5

0,018 (0,19)

5,10

0,20

 110 + 12,5

0,018 (0,19)

6,20

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší výhody výrobku Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska

 • Interiérové desky mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, které umožňují splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné i ke zvětšení obytného prostoru takto provedených konstrukcí.
 • Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou.
 • Součástí výrobku Kooltherm K118 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.
 • Desky mají nízkou objemovou hmotnost, díky které můžete desky snadno přepravovat a manipulovat s nimi na stavbě. Snazší je díky tomu i montáž pod stropní konstrukce.
 • Vysoká pevnost v tlaku zmenšuje riziko poškození desek při montáži i vysokou odolnost ve skladbě, která umožňuje jednoduchou aplikaci.
 • Desky mají minimální nasákavost a dokonalou tvarovou stabilitu, díky které jsou
  mechanicko-fyzikální parametry konstantní po celou dobu životnosti desky.
 • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování šetří čas i peníze.
 • Samozřejmostí u výrobků Kingspan Izolace je i dlouhá životnost.
 • Zvýšená požární odolnost umožňuje použít tento izolant v interiérech v souladu s požadavky PO.
 • Desky jsou dokonale odolné vůči agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavců, a to díky uzavřené materiálové struktuře fenolického jádra izolantu a povrchové úpravě sádrokartonem.

https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolace/izolacni-desky/kooltherm-k118-interierova-deska


Společnost Kingspan Izolace

Společnost Kingspan Insulation vyrábí a prodává vysoce kvalitní rezolové a PIR izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě.  Široký sortiment nejmodernějších výrobků je v Evropě nabízen pod značkami Kooltherm ®, Therma™, iSoEasy™ a Selthaan®.  Společnost dále nabízí unikátní vakuovou izolaci OPTIM-R s hodnotou λ = 0,007 W/m·K.

Použití izolací Kingspan přispívá k zajištění a udržení vysokého standardu ve stavebním průmyslu.

Společnost Kingspan Izolace kontinentální Evropa je součásti skupiny Kingspan plc, se sídlem v Irsku.