Komatsu potřebu bagr

Pískovna Nučničky díky lodní dopravě ušetřila Prahu osmnácti tisíc náklaďáků. Teď bude zásobovat i stavbu metra D

Zdroj: České štěrkopísky spol. s r.o.

Přístav s překladištěm u pískovny Nučničky na Litoměřicku za dobu tří let od začátku provozu odbavil bezmála půl mil tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren. Díky tomuto unikátnímu řešení se podařilo uspořit zhruba 18 tisíc nákladních automobilů v okolí pískovny, na dálnici D8 i v ulicích Prahy. Při započtení cesty tam a zpět jde o úsporu asi 2,2 milionu kilometrů na silnicích. Ekologické dodávky kameniva budou nyní směřovat i do betonu určeného pro výstavbu pražského metra D. Pískovna Nučničky se kvůli docházejícím zásobám připravuje na ukončení těžby v příštím roce. Přístav s překladištěm by však bylo možné napojit na vedlejší ložisko Počáply, v němž se v současnosti připravuje těžba.

„Dopravní spojení mezi pískovnami a betonárnami je základní ekologický problém, s nímž se v našem jinak velmi šetrném těžebním oboru musíme vypořádat. V Paříži, Bruselu či ve Vídni a dalších moderních velkoměstech se kamenivo zaváží do betonáren po vodě zcela běžně. Lodní doprava je sice o něco pomalejší, na druhou stranu významně ulevuje přetíženým silnicím i železnicím a jde o ideální řešení z pohledu ochrany životního prostředí a dopadů na zastavěná území. Proto uvažujeme o podobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné,“ říká František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky, která provozuje pískovnu Nučničky.

Využívání lodní dopravy z pískovny Nučničky do Prahy přispívá také k významnému snížení uhlíkové stopy. Podle propočtu Ředitelství vodních cest je spotřeba nafty v tomto případě oproti silniční dopravě přibližně poloviční. Na každou přepravenou tunu štěrkopísku vychází úspora CO2 ve výši 3,4 kg. Celkově se tedy za poslední tři roky podařilo ušetřit téměř dva tisíce tun emisí.

„Ředitelství vodních cest ČR vítá zájem podnikatelů o využívání environmentálně šetrného zásobování měst pomocí vodní dopravy. Aby se lodě v rámci citylogistiky uplatnily ještě více, zvyšujeme parametry Vltavské vodní cesty prohloubením plavební dráhy o 40 cm. Díky tomu každá loď uspoří dalších 12 těžkých nákladních vozidel a nevypustí se 600 tun CO2 do ovzduší. Stále je potenciál ještě vyššího uplatnění vodní dopravy a ušetření našich silnic než doposud, protože tímto způsobem mohou být dodávány štěrkopísky i do dalších betonáren nebo naopak šetrně odvážen odpad z osídlení. Česká města i krajina si zaslouží, abychom využívali volnou kapacitu vodních cest pro zásobování staveb, bez nichž si nedokážeme představit náš život, aniž budeme zbytečně přetěžovat silniční síť,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Proto připravujeme i další projekty rozvoje veřejných překladišť citylogistiky nebo vytvoření podmínek pro nízkoemisní a bezemisní lodě budoucnosti, které ještě více přispějí k ohleduplné dopravě a její dekarbonizaci,“ dodal.

Původní překladiště v bezprostřední blízkosti pískovny fungovalo od jara roku 2019 do října roku 2020. Nové překladiště, které vybudovala těžební společnost České štěrkopísky na konci roku 2020, je v provozu od začátku roku 2021. Celkově se odtud podařilo vypravit po vodě na Prahu přes 480 tisíc tun štěrkopísku. Když k tomu připočteme ještě 130 tisíc tun expedovaných v roce 2018 z přístavu přímo v obci Nučničky, celkové číslo vzroste na 614 tisíc tun a počet nevyužitých nákladních automobilů na 23 tisíc.

Lodě putují po Labi na Vltavu a po ní míří do širšího centra hlavního města. Jedna z nich uveze téměř tisíc tun kameniva, které by jinak bylo třeba přepravit pomocí až 40 nákladních vozidel. Pískovna napojená na říční dopravu reprezentuje prvek moderní city logistiky, který splňuje nejnáročnější požadavky na ekologii a udržitelný rozvoj.

V pískovně Nučničky v současnosti probíhá dotěžování zbývajících zásob a zároveň postupná rekultivace. Že jde již nyní o ekologicky hodnotné území, o tom svědčí i několik desítek břehulí říční, které se do pískovny nastěhovaly v loňském roce a pravděpodobně se v řádu týdnů objeví i letos. Pískovna Nučničky zásobuje klíčové říční betonárny v Praze, které jako jediné dokážou efektivně zásobovat stavby v centru města. Významná je však i pro řadu odběratelů v Ústeckém kraji, například výrobce pro betonových dlažeb a betonových směsí.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísků a stavebního kamene. Z předběžných prognóz vyplývá, do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat.

www.ceske-sterkopisky.cz