Cime 2 kvartál 2024

Nové sídlo společnosti Puren s.r.o. v České republice využívá potenciál vlastních tepelněizolačních materiálů

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER, foto: Puren s.r.o.

Německý výrobce s centrálou v Überlingenu u Bodamského jezera působí na trhu více než 50 let a patří mezi největší průkopníky technologie tvrdé polyuretanové pěny. Redakce stavebního magazínu se proto zajímala o podrobnosti jak ke stavbě nového sídla za využití konkrétních technologií a produktů, tak o historii společnosti a její dnešní podobu. Bližší informace nám poskytli Ing. Arch. Luděk Kovář z technického oddělení i prokurista společnosti a obchodní ředitel Bc. Miroslav Vala.

Stavba jihlavského sídla ve znamení vlastního know-how

Administrativní budova o dvou nadzemních podlažích byla vyprojektována dle platných ČSN norem se splněním energetických požadavků pro budovy. Obálka budovy splňuje hodnoty pasivního standardu dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Zároveň byly navrženy zařízení pro úsporu primární energie ve formě tepelného čerpadla a rekuperace.

„Při návrhu stavby vlastní administrativní budovy v pasivním standardu jsme si stanovili 3 hlavní cíle. Tepelná pohoda, akustika a dostatečné prosvětlení interiéru. To vše s maximálním využitím potenciálu našich tepelných a konstrukčních materiálů. Zároveň jsme chtěli naši stavbu využít k případnému měření tepelných ztrát různých stavebních detailů,“ vysvětluje na úvod Ing. Arch. Luděk Kovář.

realizovány z vápenopískových cihel o tloušťce 250 mm se zateplením z PIR izolace Purenotherm o tloušťce 140 mm. Zateplení ploché střechy pak za využití spádových desek a podkladních desek puren MV o celkové tloušťce 160 – 340 mm s odvedením srážkových vod vnitřní vpustí do retenční nádrže, umístěné mimo objekt. Základy jsou po celém obvodu z vnější strany zatepleny tepelnou izolací puren MV o tloušťce 100 mm. Podlaha s podlahovým vytápěním na terénu je izolována PIR izolací puren MV o tloušťce 120 mm. Plastové výplně otvorů s trojskly a podkladními profi ly sestávají z purenit sendviče. Okna jsou vybavena vnějšími žaluziemi, zabudovanými do podomítkových boxů z vlastního originálního materiálu Purenit.

Po prvním roce provozu budovy lze těžko podat relevantní údaje z hlediska spotřeby energií, protože stavba stále vysychala a spotřeba se tím zvýšila. Obestavěný prostor čítá 962 m3. Plánovaná spotřeba elektrické energie na vytápění a ohřev vody dle průkazu ENB byla stanovena na 16,6 MWh/rok. Reálná spotřeba dle měření dosahuje výrazně nižších hodnot. V lednu 2022 nepřesáhla tato spotřeba 900 kWh a v ostatních měsících letošního roku se pohybovala okolo 600 kWh. Z hlediska užívání stavby lze pouze subjektivně ocenit stabilní klima v budově, které bylo v průběhu posledních 9 měsíců zcela bez výkyvů.

Tepelnou pohodu zajišťuje tepelné čerpadlo Split Vaillant VWL 125/5 s plynulou modulací výkonu a řízením frekvenčním měničem. Toto integrované a elektronicky řízené oběhové čerpadlo obsahuje ekvitermní regulaci multiMATIC 700 s čidlem vlhkosti. Pro ještě větší účinnost disponuje také elektronicky řízeným expanzním ventilem. Toto zařízení zastává funkce od topení přes přípravu teplé vody až po chlazení. Větrání se zpětným získáváním tepla neboli rekuperaci umožňuje DUPLEX 1100 Multi Eco.

Vývoj a filozofie společnosti PUREN

Společnost Puren GmbH oslavila v roce 2018 významné jubileum: 50 let od svého založení. Již od samotného počátku fi rmy provázelo jejího zakladatele Hanse Bommera téma inovace. V roce 1968 byl polyuretan v Německu prakticky neznámý. Hans Bommer se seznámil s tímto multifunkčním materiálem díky náhodě a ihned pochopil jeho univerzálnost. Po prozkoumání technických vlastností a výrobních postupů začal v takzvané „dílně“, společně s jedním zaměstnancem, produkovat první bloky z tvrdé PUR pěny. Podnikatelské úsilí brzy přineslo své ovoce a z fi rmy o dvou lidech vznikla postupem času velká skupina s několika celostátními výrobními a distribučními místy tak, jak ji známe dnes. V současné době má společnost Puren 4 závody v Německu a 1 v Číně v rámci joint venture. V Německu zaměstnává cca 300 pracovníků.

Produkty šetrné k životnímu prostředí nabízí univerzální využití pro stavební i průmyslové izolace

Produkty PUREN jsou proslulé především schopností zajistit při minimální tloušťce komfortní klima jak v létě, tak v zimě, a to na dlouhou dobu. Mají výborné izolační vlastnosti, neplesniví, nehoří a jsou téměř nenasákavé. Izolace PUREN navíc umožňuje funkční kombinaci s libovolnou střešní krytinou. Kromě jiného se jedná o perfektní volbu pro podkrovní místnosti, kde účinně zabraňuje pronikání horka během letních měsíců.

Otázky ochrany životního prostředí, energetické úspory a zachování přírodních zdrojů byly pro firmu Puren vždy velmi významné. Na začátku sedmdesátých let, kdy o problematice klimatu, vodních zdrojů, ochrany přírody, úspory emisí CO2 nebo skleníkových plynů ještě nikdo nemluvil, předběhl Puren svou dobu tím, že začal s recyklováním vlastního polyuretanového odpadu, vznikajícího při samotné výrobě a opracování polyuretanových izolací. Tím dal vzniknout jedinečnému konstrukčnímu materiálu, jakož i sorbentům ropných a chemických látek. Tento koncept se dodnes odráží ve firemní filozofii.

Dnešní PUREN má skutečně široký záběr a čerpá z více než 50letých zkušeností. Oblast stavebnictví zahrnuje výrobu a distribuci tepelných izolací pro šikmé i ploché střechy, podlahy, stropy a také fasády. Tepelné izolace Puren mají při minimální tloušťce výborné tepelněizolační vlastnosti a významně tak přispívají ke snížení nákladů na vytápění a k ochraně životního prostředí.

V průmyslové oblasti vyžadují složitější aplikace neustále nová a kreativní řešení. Z tohoto důvodu vyrábí firma Puren velké bloky z tvrdé pěny s různými specifi ckými vlastnostmi, které se ještě dále upravují podle požadavků zákazníka. Mohou tak vznikat například přířezy, tvarované díly pro kabiny vzducholodí, chladicí vozy, komponenty pro výrobu kolejových vozidel a kontejnerových systémů, okenních a dveřních prvků, stavbu lodí nebo modelů. Z hlediska využití jsou možnosti takřka neomezené.

Příkladem náročné přípravy je mimo jiné stavba olympijské věže v Barceloně u příležitosti letních olympijských her, konaných v roce 1992.

Působení v ČR a na Slovensku

„Prodej tepelných izolací PIR v České republice a na Slovensku vzrostl za posledních 15 let natolik, že pro nás bylo v roce 2020 logickým krokem založení dceřiné společnosti puren s.r.o. To se obešlo bez personálních změn, takže kontaktní osoby našeho týmu zůstávají nadále k dispozici a zajišťují pro zákazníky tolik potřebný servis (logistiku, tech. poradenství, obchodní servis atd. - pozn. red.) na úrovni, na kterou byli zvyklí,“ říká na závěr obchodní ředitel Bc. Miroslav Vala.

www.puren.cz