husqvarna

Jak postupovat při výběru regálů a regálových systémů?

Skladovací regálové systémy jsou dnes již neodmyslitelným pomocníkem pro většinu firem a institucí. Ne vždy má totiž firma dostatek skladovacího místa, nebo si chce navíc zajistit v rámci výrobního procesu snadnější a efektivnější přístup k materiálu. Právě proto regály nachází stále větší uplatnění v řadě odvětví. A to bez ohledu na typ a velikost firmy či instituce. Kdekoliv tam, kde je třeba přehledně a účelně využít prostor pro uchování zboží či materiálu, najdete moderní regálové systémy. Přičemž pouze kvalitní regály mají vlastnosti, které jsou zárukou dobrého a bezpečného skladování.  Řeč je především o stabilitě, životnosti materiálu, snadné aplikaci nebo pokročilé variabilnosti nastavení regálových systémů. Proto se při výběru orientujte nejen dle ceny regálu, ale především řešte to podstatné, tj. zda nově pořizovaný regálový systém zcela plní účel, pro který jej potřebujete. Zda vám dokáže efektivně zvětšit odkládací prostor i ušetřit čas věnovaný instalaci, zda jsou regály stabilní a funkční i po 15 letech!

 regálové systémy

Jak vybrat nejvhodnější regálový systém?

Než přistoupíte k pořízení nejvhodnějšího regálového systému dle vašich požadavků, musíte si své potřeby na regálový systém vydefinovat do detailu. Věnujte pozornost nejen faktu, že má poskytnout další odkládací prostor, ale zajímejte se o konkrétní funkční a užitné možnosti regálových systémů a konfrontujte je se svými potřebami. Definujte rozměry a vlastnosti.  Důležité jsou samozřejmě i detaily typu výškové nastavitelnost pater, ukládací délky regálů apod.

Řešte mobilnost regálů, systém případného rozšiřování, variabilnost uspořádání, přístupnost a zohledněte především charakter uskladňovaného materiálu (typ, velikost). Velkou roli hrají samozřejmě i parametry prostoru, ve kterém má být regálový systém umístěn. Vězte, že typ samotné instituce do značné míry ovlivňuje výběr. Regály jsou nejčastěji určeny pro sklady, archivy, velkoobchod, maloobchod, výrobní provozy, muzea, knihovny a kanceláře. A každý prostor má svá specifika.

Na výběr je totiž vícero typů regálových systémů s různými parametry a vlastnostmi. V rámci základního členění rozlišujeme:

  • Paletové regály
  • Konzolové regály
  • Policové regály
  • Pojezdové/mobilní regály

Každý výše uvedený regálový systém má své výhody i nevýhody. Proto je ideální, pokud svůj výběr řešíte přímo s výrobcem či dodavatelem těchto systémů. Ten by měl být schopen vám celkem podrobně vysvětlit veškeré podstatné věci a především doporučit nejvhodnější řešení.

V případě, že potřebujete poradit či konzultovat své požadavky před samotným nákupem regálového systému, pak se obraťte specializovanou firmu http://www.BEG-regaly.cz/, která se výrobě a distribuci výše uvedených systémů věnuje již více jak 20 let.