Komatsu potřebu bagr

Inspektoři zjistili u zaměstnavatelů přes 20 tisíc nedostatků v bezpečnosti práce. Špatné řízení rizik je ve stavebnictví a v montovnách

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce zjistili v loňském roce přes 20 tisíc nedostatků. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách vyšlo najevo, že někteří zaměstnavatelé například přehlíží nebezpečné pracovní postupy, protože bezpečná alternativa by snižovala pracovní výkon. Mez další nejopakovanější prohřešky patří i nevyhovující stav pracoviště.

Nejvíce podnětů je na firmy ze stavebnictví a zpracovatelského průmyslu

Státní úřad inspekce práce loni dostal celkem 933 podnětů ke kontrole v oblasti bezpečnosti práce. Opakovaně je to například kvůli neplnění povinností spojených s poskytováním ochranných prostředků a pomůcek, porušování bezpečnosti práce při výkopových pracích nebo kvůli nezajištění bezpečnosti pracovníků při práci ve výškách. „Nejvíce podnětů loni směřovalo na zaměstnavatele ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, dále na firmy, které se zabývají opravou a údržbou motorových vozidel. Nejvíce zaslaných podnětů se týkalo malých firem, které mají do 49 zaměstnanců,“ shrnuje výsledky státních kontrol Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá analýzou rizik na pracovišti a prevencí úrazovosti. Podle Winklera ale předpisy porušují také samotní zaměstnanci. „Například nenosí předepsanou pracovní obuv nebo místo ochranných brýlí používají brýle dioptrické. Patrně se tak chovají z neznalosti, protože v případě pracovního úrazu mohou přijít o nemocenskou i odškodnění.“

Rychlost pracovního výkonu na úkor bezpečnosti

Dalším častým nedostatkem byl podle inspektorů nevyhovující stav pracoviště. Rizikové je v tomto ohledu stavebnictví, kde dochází k velkému množství smrtelných úrazů, například kvůli nedostatečnému zabezpečení proti pádu z výšky. „Nebezpečné jsou i podlahy s nezakrytými otvory, pofidérním krytím nebo chybějícím zábradlím o dvou příčkách. Právě špatné zajištění otvorů v podlahách významně zvyšuje riziko smrtelných pádů. Alarmující je, že některé firmy kvůli zrychlení práce tolerují nebezpečné pracovní postupy. Neděje se to jen ve stavebnictví, ale i třeba v montovnách. Zaměstnanci si k většímu výkonu napomáhají tím, že ze strojů odstraňují bezpečnostní spínače nebo ochranné kryty, čímž zvyšují riziko poranění nebo přímo vstupují do statistik pracovní úrazovosti,“ podotýká Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Zjištění Státního úřadu inspekce práce v číslech

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 28 206 kontrol. Z tohoto počtu se 9 092 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 34 914 nedostatků, přičemž 20 324 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení. V roce 2018 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 4 045 pokut v souhrnné výši 299 359 611 korun.