husqvarna

HYDROPOL šetří náklady a umožňuje šetrné odvlhčení budov

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER, foto: Hydropol ČR, spol. s r.o.

Kompletní profesionální odvlhčení budov bez nutnosti stavebních úprav objektů je díky společnosti Hydropol ČR na tuzemském trhu dostupné již 28 let. Holešovská firma využívá ověřenou technologii pro odvlhčování zdiva, fungující na principu vysoce účinné bezelektrodové elektroosmózy, která dokáže zvýšit hodnotu domu až o 15 % nebo uchránit kulturní dědictví v podobě historických objektů nedozírné hodnoty. Naši redakci mimo jiné zaujalo, že firma, která je v České republice jejím výhradním dodavatelem, poskytuje zákazníkům možnost realizace na zkoušku.

Vzlínající vlhkost do konstrukce budovy představuje častý problém jak u starších rodinných domů, tak u historických budov od kostelů přes radnice až po hrady a zámky. V první řadě je tady výrazný problém z hlediska hospodárnosti provozu dané budovy, kdy se mokrá stěna automaticky stává vodičem odvádějícím teplo, což s sebou nevyhnutelně nese také výrazné zvýšení nákladů na vytápění. Dále jsou tady možná zdravotní rizika, jsou-li v domě přítomny plísně či zatuchliny. Proto se vyplatí investovat do sofistikovaných způsobů odvlhčení, jejichž vrchol představuje právě systém Hydropol, jehož fungování a výhody si prostřednictvím tohoto článku představíme.

„Prodáváme bezdrátové elektronické vysílače s poloměrem dosahu 12 metrů. Je to zařízení, které nahradilo bývalou elektroosmózu na principu katody a anody. De facto je to takový technologický vrchol elektroosmózy. Velká výhoda této technologie spočívá v možnosti odvlhčení domu bez nutnosti stavebního zásahu. To znamená, že se nerozbíjí dlažby, obklady, neomezuje se provoz odvlhčovaných objektů a poměrně efektivním způsobem při odběru 5–7 W lze odvést vlhkost zpátky do podloží v té situaci, kdy je stav izolace dlouhodobým působením vlhkosti již nevyhovující nebo izolace chybí úplně, v důsledku čehož dochází ke kapilárnímu vzlínání,“ sdělil redakci na úvod jednatel společnosti Hydropol ČR Miloš Slovenčík, který zároveň trefně dodává: „Držet si mokrý barák je dnes zkrátka zbytečný přepych.“

Jak a kde systém HYDROPOL funguje?

Elektrofyzikální bezelektrodový systém je výsledkem vývoje z aktivní elektroosmózy. Z hlediska stavební realizace je tento bezobslužný přístroj montován na svislou pevnou plochu a následně připojen na pevný síťový přívod. Působením nízkofrekvenčních pulsů jsou ovlivňovány molekuly vody a ionty ve vlhkém zdivu přesně definovaným elektromagnetickým polem, zcela neškodným pro živé organismy. Funkce přístroje plně nahrazuje tradiční metody odvlhčování zdiva, jako je například vložení vertikálních a horizontálních izolací proti zemní vlhkosti.

Hydropol současně řeší odvlhčení veškerého vnějšího i vnitřního zdiva i horizontálních konstrukcí nacházejících se v přímém kontaktu se vzlínající zemní vlhkostí, přičemž je celý objekt vysoušen prostorově. Pro tuto metodu nepředstavuje překážku ani různorodost použitých stavebních materiálů, ať už jde o smíšené zdivo či kombinaci cihly, betonu aj. Zvlášť výhodná se ukázala aplikace systému v případě železobetonových konstrukcí. Pro jeho správnou funkci nejsou překážkou ani otvorové výplně, průběžná schodiště nebo například trubní rozvody.

Pro úplnost pak Miloš Slovenčík dodává: „Naše technologie nedokáže přetlačit tlakovou vodu, vysokou spodní vodu a bohužel nejsme kouzelníci, takže těžko odstraníme základní stavební věci, což jsou zpravidla ucpané ‚dešťáky‘, přísun vody do objektu komínem, svahová voda, poruchy na inženýrských sítích apod. Cenově jsme vždy levnější, než jsou klasické podřezávky nebo narážení nerezových plechů. Jde ale spíše o to, že dnes se ceny materiálu dostaly tak nahoru, že vůbec ten efekt rozbití podlahy, aby se mohla instalovat nová izolace, je podstatně nákladnější. Po odvlhčení je jen třeba vyměnit poškozenou, prosolenou omítku.“

Po letech zkušeností a kladných referencí již není pochyb o tom, že automatický systém Hydropol, odstraňující vzlínající vlhkost, je předpokladem úspěšné sanace každého vlhkého stavebního objektu. Montáž zařízení je vhodná kromě prakticky všech typů budov v čele se staršími rodinnými domy vhodná také do sklepů, a dokonce i do provozů vybavených různými přístroji s citlivou elektronikou. U starších objektů nahrazuje osvědčený systém vložení izolací proti zemní vlhkosti. A jak vyplývá z úvodu, zvyšuje tepelný odpor obvodových stěn, zlepšuje celkovou kvalitu bydlení a snižuje náklady na vytápění. Rozhodně nesmíme zapomenout ani na skutečnost, že Hydropol působí velice šetrně a je ohleduplný ke vzácným povrchovým úpravám či uměleckým dílům, pevně spjatým s konkrétní stavbou.

Další velkou výhodou Hydropolu je fakt, že plně vyhovuje požadavkům památkové péče na sanace chráněných objektů. Proto je také česká společnost Hydropol ČR tolik vyhledávaná u zakázek za účelem účinného odvlhčení hradů, zámků, kostelů, radnic a mnoha dalších historických objektů. Na celé podzemí holešovského zámku i první významnou zakázku společnosti, gotickou katedrálu v Hradci Králové, se ještě zaměříme o kousek dále. Můžeme však zmínit i historické památky na Slovensku, například Oravský hrad nebo Nitranský hrad. „V případě historických objektů, tím že ta stavba nemá žádnou funkční izolaci, tak tím lépe se nám tam dělá, protože čím méně původní izolace, tím lepší máme výsledky. Není totiž žádný odpor vůči zemině,“ vysvětluje Miloš Slovenčík.

Základní průzkum stavby na náklady firmy i realizace na zkoušku

„Když nás klient osloví, děláme vždy nejprve základní odborný průzkum stavby, kterou chce odvlhčit, a to na náklady naší firmy. Na základě průzkumu vyhodnotíme, zda je to práce pro nás či nikoliv. Když to pro nás vhodné je, zpracujeme nabídku, případně rovnou následuje montáž,“ sdělil redakci Miloš Slovenčík, který nám vzápětí vysvětlil také to, jak v praxi vypadá půlroční zkušební provoz, který firma zákazníkům nabízí: „Karbidovou metodou děláme vstupní měření, které se zaprotokoluje a po půl roce se provádí měření kontrolní.

Když za tu dobu dojde k poklesu minimálně o 20 %, tak jsme již dostatečně přesvědčeni o tom, že se zařízení pro danou budovu opravdu hodí, a zákazník si jej může nechat, přičemž platí při vstupu 50 % + DPH z celkové částky a po půl roce, když mu doložíme, že naše technologie funguje a dělá to, co má, tak teprve poté doplácí zbytek ceny, a to bez navýšení, přičemž si může vybrat buď 2letou nebo 7letou záruku.“

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Jak již bylo zmíněno, sanace vlhkého zdiva pomocí nedestruktivní, bezkontaktní sanační metody pomáhá zachovat kulturní dědictví v podobě podobných objektů nevyčíslitelné hodnoty. První významnou realizovanou zakázkou se stal pro firmu Hydropol ČR středověký kostel v gotickém stylu z roku 1307, stojící na náměstí v Hradci Králové. A také tato stavba je dokonalým důkazem toho, že systém Hydropol nachází uplatnění i v těch nejnáročnějších podmínkách. Předpokladem je však jeho správné použití a svědomitý přístup pracovníků realizační firmy.

Například právě do královéhradecké katedrály byly totiž přístroje Hydropol první generace instalovány již rakouským dodavatelem, který se však o správné postupy příliš nezajímal a nereagoval na reklamace. Zařízení například nebyla instalována na správných místech, takže problém s vlhkostí v katedrále nadále přetrvával. Až v roce 2002 byla holešovskou společností provedena nová vstupní měření a do provozu byly uvedeny přístroje Hydropol šesté generace. Již v roce 2004 ukázala kontrolní měření, že vlhkost byla na některých místech téměř úplně odstraněna a na dalších místech výrazně potlačena.

Holešovský zámek

Také celé podzemí (60 x 60 m) raně barokního zámku z poloviny 17. století se zařadilo mezi historické komplexy vysoušené pomocí zařízení Hydropolu. Z kraje roku 2006 byl proveden počáteční průzkum, který poukázal na vysokou vlhkost zdiva prakticky v celém suterénu. V květnu firma Hydropol ČR dodala a uvedla do provozu první přístroj a již po čtyřech měsících prokázalo kontrolní měření karbidovou metodou pokles vlhkosti zdiva v určené oblasti o 52 %. Po zkušební době byl zámek osazen dalšími přístroji, kterých je nyní celkem šest.

Základní průzkum Hydropol ČR