husqvarna

Firma GEFOS a.s. letos v dubnu oslaví 30. výročí svojí existence

Ing. Lucie Zrnová, Foto: GEFOS a.s.

Firma byla oficiálně založena v dubnu 1994 a to jako o první krok transformace dřívějšího geodetického střediska při výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Nejprve vznikla jako dceřiná společnost s ručením omezeným ve vlastnictví stavební firmy. Postupně se z tohoto koncernu vyčlenila a transformovala do akciové společnosti.  V současné době je zcela samostatná a v rukou českých vlastníků.

Velkou výhodou bylo, že již na počátku měli zaměstnanci bohaté zkušenosti s výstavbou tak velkého projektu, navíc ve spojení s technologickými komponenty, na něž byly kladeny specifické požadavky jak z hlediska montáží, tak i přesnosti. Díky tomu se postupně portfolio služeb rozšířilo i do dalších oblastí, a to zejména stavebního průmyslu.

V současné době se společnost GEFOS řadí mezi největší firmy v oboru geodézie v České republice, jak z hlediska obratu, tak počtu zaměstnanců a samozřejmě i z pohledu realizovaných projektů dopravní infrastruktury.

Náročnost projektů, v rámci kterých firma GEFOS zajišťovala geodetické práce, s sebou nesla nutnost nasazení nejmodernějšího vybavení. Významným krokem k zajištění špičkové technologie bylo uzavření dohody o zastoupení švýcarské firmy Leica Geosystems AG. Jako oficiální dealer a jediný autorizovaný servis pro Českou republiku má tak společnost GEFOS k dispozici velmi kvalitní přístrojové vybavení.  Současně je i schopna tyto nejnovější technologie aplikovat přímo do praxe díky kvalitně proškoleným pracovníkům.

Jedním z prvních významných dopravních projektů, na kterém firma GEFOS zajišťovala geodetické práce, byla montáž ocelové konstrukce dálničního mostu v německém Kielu v devadesátých letech. Již tehdy byla na ocelových konstrukcích navázána na úzká spolupráce s firmou Hutní montáže, a.s.. Vzápětí tato úspěšná kooperace pokračovala při montáži Mariánského mostu v Ústí nad Labem.

Dnes již porfolio služeb, tedy i realizovaných projektů, zahrnuje prakticky kompletní spektrum a pokrývá všechny oblasti. Pokud se budeme držet dopravy, tak je společnost významným dodavatelem geodetických prací jak pro investorské organizace sektoru (Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Krajské správy silnic, České dráhy aj.), tak pro stavební společnosti.

V GEFOSu jsou schopni komplexně zajistit veškeré geodetické práce na všech typech dopravních staveb, silničních, železničních, mostních, tunelových či vodních děl. Práce začíná od počátků projektu, tj. majetkoprávní přípravy (záborové elaboráty, geometrické plány, zajištění výkupů či dokonce vyvlastnění) a zaměření přesných podkladů pro vlastní projekt. Samozřejmostí je využití nemodernějších technologií určených pro hromadné sběry dat, tedy 3D skenerů či dronů (jak pro prosté snímkování, tak i s využitím laserových senzorů). Při realizaci staveb se pak využívají robotické totální stanice a digitální nivelační přístroje. Nezbytností je dnes také zvládnutí specifických směrnic pro zpracování digitální verze dokumentace skutečného provedení, ať již jsou to předpisy např. ŘSD nebo Správy železnic, nebo požadavky na vyhotovení dokumentace BIM. Jedním z příkladů je probíhající PPP projekt výstavby dálnice D4. Firma GEFOS geodeticky zajišťuje výstavbu všech čtyřiceti mostních objektů a momentálně již část dokončených mostů zpracovává právě do formy BIM.

Portfolio referenčních projektů

Z realizovaných projektů stojí určitě za zmínku modernizace dálnice D1, kde se společnost podílela na rekonstrukci čtyř úseků a v současnosti zahajuje práce na tom posledním, jímž je oprava mostu Šmejkalka. „Každý, kdo na projektu modernizace D1 pracoval, určitě potvrdí, že rychlost výstavby, limity v podobě omezeného prostoru a bezprostřední blízkost zachovaného provozu na naší nejvytíženější dopravní tepně řadí tento projekt mezi nejnáročnější z poslední doby“. Poukazuje obchodní ředitel firmy, pan Ing. Pavlík.

Z významných referenčních staveb můžeme uvést mnoho dalších, např. stavbu mostu přes Lochkovské údolí na silničním okruhu kolem Prahy (úsek 514), výstavbu dálnice D11 Smiřice – Jaroměř, silnici I/11 Oldřichovice – Bystřice, silnici I/11 Opava – severní obchvat, úsek Špejchar – Prašný most tunelového komplexu Blanka v Praze nebo rekonstrukci estakády na D46 v Prostějově.

Z probíhajících realizací, na kterých se momentálně GEFOS podílí, jsou to například stavba D55 5506 Napajedla – Babice, D49 Hulín – Fryšták, propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť, mostní objekty na právě zahájené stavbě D35 Hořice – Sadová nebo další fáze rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze.

Výčet vybraných referenčních silničních staveb je možné doplnit zahraničními projekty. Patří mezi ně například estakáda Trafikplats Kristineberg ve Stockholmu, Neue Donaubrücke Linz v Rakousku, Isarbrücke Plattling, Berlinerbrücke Kaiserslautern a Rheinebrücke Duisburg, všechny v Německu a samozřejmě i mosty na Slovensku Apollo a Starý most, které patří mezi dominanty Bratislavy. Mj. právě v průběhu výstavby mostu Apollo byla založena dceřiná společnost na Slovensku, která se od počátku primárně zaměřuje na dopravní stavby.

Velkou pozornost věnuje společnost také železničním projektům. V rámci přímé spolupráce se Správou železnic provádí aktualizace železničních map nebo zaměření podkladů pro projekty modernizací železničních tratí či výstavby nových úseků, včetně nově připravovaných vysokorychlostních tratí (tzv. VRT).

Z vlastní výstavby železničních tratí lze uvést již dříve realizované modernizace železničních koridorů Ostrava Svinov – Opava Východ, Ostrava – Petrovice u Karviné, modernizace traťových úseků Votice – Benešov, Praha Libeň – Praha Běchovice, Strančice – Praha Hostivař, Beroun – Zbiroh nebo relativně nedávno dokončenou optimalizaci trati Lysá nad Labem – Čelákovice či rekonstrukci historického Negrelliho viaduktu v Praze. Z probíhajících projektů se v letošním roce blíží k dokončení modernizace železničního uzlu v Pardubicích, naopak v plném proudu jsou práce na traťovém úseku Kladno – Kladno Ostrovec, která je prvním krokem k modernizaci trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla.

Specifickou skupinou dopravních staveb je výstavba pražského metra. I zde GEFOS svým podílem přispěl, a to např. na výstavbě prodloužení trasy V.A z Dejvické do Motola, či aktuálně na zahájení výstavby trasy I.D na úseku Pankrác – Olbrachtova.

Výše zmíněné realizace, na kterých se firma GEFOS podílela, jsou jen stručným výběrem z dlouhého seznamu zkušeností, které má za dobu své existence za sebou. I z tohoto výčtu je však zřejmé, že firma je schopná realizovat i ty největší a technologicky nejnáročnější projekty. Jak při výběru a vzdělávání zaměstnanců, tak při doplňování technologického vybavení se zaměřují na to, aby i nadále tento trend byli schopni nejen udržet, ale i rozvíjet.