Cime 2 kvartál 2024

ECT jako dodavatel produktů pro silniční stavitelství

Michaela Dočkalová, foto: ŘSD

Společnost ECT, s.r.o. se zabývá dodávkami celé škály chemikálií pro různá odvětví průmyslových výrob. Významný podíl činí dodávky modifikačních přísad pro klienty z Česka a Slovenska podnikající v silničním stavitelství. Od předních českých i zahraničních výrobců nabízí modifikační přísady do asfaltových směsí a litých asfaltů. Kromě toho poskytuje i technické poradenství. Redakce Stavebniserver.com oslovila zástupce, respektive zástupkyni společnosti ECT, s.r.o. Ing. Evu Královou, aby zjistila další přínosné informace.

ECT, s.r.o. vznikla v roce 1995. Zaměřuje se na obchod, zastupování předních evropských i světových výrobců, technické poradenství a dodávky vstupních surovin pro celou škálu průmyslových výrob dle požadavků zákazníka. Svou práci a cíle staví na hodnotách, jako je profesionalita, spolehlivost a vysoká kvalita poskytnutých produktů i souvisejícího technologického poradenství s cílem zajistit maximální spokojenost zákazníků. Kromě toho realizuje i vlastní charitativní projekty pomáhající s péčí o postižené děti a s ochranou zvířat. Taktéž podporuje mladé sportovce a umělce.

Na firmu se můžete obrátit ve chvíli, kdy se zabýváte silničním stavitelstvím a potřebujete vyrobit asfaltovou směs, splňující náročné požadavky na asfaltové směsi modifikované PmB, a zároveň si ji chcete vyrobit sami na obalovně, aniž byste si museli kupovat celou cisternu polymerem modifikovaného asfaltu. Pokud máte zakázku na náročnou stavbu s vysokým dopravním zatížením, např. křižovatky včetně okružních, autobusové zastávky, komunikace s pomalou a zastavující se dopravou, pak vám odborníci z ECT, s.r.o. mohou pomoci. Sledujete-li ve svém podnikání snižování uhlíkové stopy, ochranu zdraví pracovníků, snižování pracovních teplot asfaltové směsi, pak vám ECT, s.r.o. nabídne modifikační přísady vyrobené na bio bázi, bio odbouratelné, které nejsou označené jako nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zajímá-li vás modifikační přísada asfaltových směsí vyrobená z odpadových plastů, pak jste u ECT, s.r.o. správně. V případě, že vyrábíte litý asfalt, nabídne vám ECT, s.r.o. široké portfolio modifikačních přísad, které usnadní práci s litým asfaltem a příznivě ovlivní jeho vlastnosti. V případě, že používáte při výrobě asfaltových směsí tzv. recyklát, dodá vám společnost rejuvenátor na bio bázi.

Pojďme se proto nyní podívat na rejuvenátor čili oživovač zestárlých asfaltů LowTherm ACF. Specifický je hned v několika ohledech. „Stále více se při výrobě asfaltových směsí používá takzvaný asfaltový recyklát, což je zestárlý vybouraný asfalt, kterým se nahrazuje část kameniva v asfaltové směsi. Zestárlý asfalt je zároveň křehký a je třeba mu dodat pružnost a oživit jeho vlastnosti,“ vysvětluje CEO společnosti Eva Králová. „Produkt je vyroben na bio bázi, je netoxický a na rozdíl od dosud používaných produktů nezatěžuje životní prostředí,“ dodává.

ECT, s.r.o. taktéž přispívá k lepšímu životnímu prostředí. „Použití přísady z recyklovaných plastů DUROFLEX je naším příspěvkem k ochraně životního prostředí. Přísada je vyrobena ze směsi recyklovaných odpadových plastů a její použití zvyšuje tuhost vozovky,“ uvádí Eva Králová. Tato technologie byla použita v roce 2023 při rekonstrukci ulice Pouchovská v Hradci Králové, což je komunikace spojující městský okruh se skladištní oblastí, kde se pohybují mimo jiné trolejbusy. Úsek bude v následujících letech sledován a postupně budou vyhodnocovány parametry položené asfaltové směsi a jejich změny v čase

A v čem je ekologičtější samotný regranulát? „Bio odbouratelné modifikační přísady asfaltových směsí italského výrobce firmy Activa srl. mají multifunkční účinky, například LowTherm4G umožňuje snížit výrobní a pracovní teploty asfaltových směsí až o 30 °C, při práci s ním se neuvolňují toxické emise, přísada zároveň usnadňuje zpracovatelnost asfaltových směsí, což vede k úsporám při pokládce asfaltových směsi, rozšíření rozvozové vzdálenosti a snazší zpracovatelnosti těchto směsí za limitních povětrnostních podmínek,“ vysvětluje Eva Králová. Produkt rovněž zvyšuje přilnavost pojiva ke kamenivu, což umožní nahradit toxické produkty používané doposud. Neohrožuje lidské zdraví a je šetrný k životnímu prostředí.

V České i Slovenské republice má firma ECT, s.r.o. za sebou celou řadu realizací. „Za všechny bych uvedla použití modifikační přísady Licomont BS 100 při rekonstrukci MO Praha, D0 MÚK Třebonice, kde byly položeny asfaltové vrstvy typu VMT s přísadou Licomont BS 100, která zde zároveň přinesla efekt snížení teploty při výrobě a pokládce asfaltové směsi,“ říká Eva Králová. Přísada Licomont BS 100 se používá i pro modifikaci litých asfaltů, příklad za všechny je dálniční kruhová křižovatka D11 Opatovice, kde byla přísada použita do ochranných souvrství mostů vyrobených z litého asfaltu. „V Rakousku jsme se s touto přísadou podíleli na opravě Praterbrucke ve Vídni, kde byl u litého asfaltu požadavek na extrémní odolnost ochranných souvrství proti chladu i teplu. Litý asfalt modifikovaný Licomontem BS 100 dosáhl bodu lámavosti -30 °C a bodu měknutí +98 °C,“ zakončuje výčet realizací.