husqvarna

Dešťové usazovací nádrže řeší odtok vody z pozemních komunikací

Text: STAVEBNISERVER, foto: Prefa Brno a.s.

Společnost PREFA BRNO je jedním z největších výrobců velkorozměrových nádrží i dalších speciálních prefabrikátů pro dopravní a inženýrské stavby. Proto jsme požádali Ing. Pavla Knotka z obchodního oddělení, který se specializuje na nádrže a prostorové prefabrikáty, aby redakci STAVEBNISERVER přiblížil výrobu, vlastnosti a využití dešťových usazovacích nádrží. V tomto článku se zároveň dozvíte, v čem spočívá hlavní výhoda prefabrikace.

Dešťové usazovací nádrže tradiční brněnské firmy, působící na trhu již 30 let, se umísťují specificky na dálnice, silnice a další dopravní stavby. V rámci dopravní infrastruktury na území České republiky už našly uplatnění na mnoha místech. Mezi aktuální příklady patří úseky D55 (Moravský Bzenec), D3 (Úsilné-Hodějovice), D47 či D1 (Devět křížů), čímž celkový výčet referencí v oblasti dopravy zdaleka nekončí.

Široké spektrum výrobků

Prefa Brno patří po dlouhá léta k lídrům ve výrobě nádrží a prostorových prefabrikátů mimo jiné i díky tomu, že vyniká schopností vyrábět nebývale široké spektrum nádrží od těch nejmenších několikakubíkových až po ty největší s objemem přes 1000 kubických metrů. Tak široký záběr je na trhu spíše vzácností. V případě dešťových usazovacích nádrží pro dopravní stavby však rozhodně nemůže být řeč o nádržích s malým objemem. Nejčastěji se jedná o nádrže s objemem přes 50 m3, ale výjimkou nejsou ani 500 m3 nádrže.

„Jde o nádrže uzpůsobené k tomu, aby efektivně zachytily srážkovou vodu ze silnic, parkovišť a jiných nejen dopravních staveb, která by jinak skončila na okolních pozemcích, v místních tocích apod. Umožňují tak spolehlivé usazování splavených hrubých nečistot. Voda se ve filtrech čistí od ropných látek, aby nedocházelo ke kontaminaci prostředí,“ říká produktový manažer Ing. Pavel Knotek. Zároveň poznamenal, že tyto nádrže je zapotřebí speciálně navrhnout. Jejich objem vychází z plochy, ze které je voda zachycována, průtoku a z povolené koncentrace znečištění ropných látek na odtoku z nádrží. Součástí nádrží je nejen technologie pro odlučování ropných látek, ale i regulační prvky a čerpadla, umožňující regulovat odtok vody, ať už třeba do potoka nebo do místní dešťové kanalizace, což se vždy odvíjí od komunikace s místním povodím či příslušnými úřady. Proto je každý projekt unikátní a podle toho je potřeba celou soustavu také důmyslně navrhnout.

Dozvěděli jsme se, že samotná montáž těchto velkých celků je velmi náročná na časovou koordinaci. Je tedy namístě poznamenat, že aby specifické výrobky mohly vůbec vzniknout, byť prvotně na papíře, jsou znalosti a zkušenosti projektantů, statiků, technologů, montážníků a dalších odborných pracovníků z firmy Prefa Brno mnohdy k nezaplacení.

Vlastní projekční kancelář a podpora projektantů

Plynule se tak dostáváme k další velké výhodě, kterou může Prefa Brno svým klientům nabídnout, a tou je vlastní projekční kancelář. „V praxi to funguje takto. V případě oslovení naší společnosti, jsme schopni zpracovat a předložit kvalitní návrh v řádu několika dní. Zákazník tak dostane jasně daný tvar nádrže i její přesné rozměry. V případě vysoké hladiny spodní vody je součástí návrhu i řešení proti vztlaku, protože i beton dokáže plovat. Projektant tyto podklady může bez prodlení zahrnout do své studie či projektové dokumentace. Díky know-how, kterým naše firma disponuje, můžeme projektantům navrhujícím nádrže kvalifikovaně poradit. Proto často spolupracujeme s projekčními kancelářemi a při projektování nádrží jim poskytujeme nejen informace, ale i výkresy a statická posouzení,“ doplňuje Ing. Pavel Knotek.

Rámové nádrže – řešení vysoké hladiny spodní vody

„Rozhodně jsme jedna z mála firem, která se nebojí realizovat i velké retence ve formě rámových nádrží pod hladinou spodní vody. Pokud je stavba umístěná na území s vysokou HPV, například poblíž vodního toku, Prefa Brno umí nabídnout nádrže, které mohou být použity v těchto složitých podmínkách. Tyto nádrže jsou speciálně navrženy a upraveny, prefabrikáty jsou speciálně kotveny, aby nedocházelo k jejich vyplavání. Dále musí být dokonale vodotěsné, aby zůstávaly prázdné a spodní voda do nich nenatekla. Jinak by taková nádrž z podstaty věci nemohla plnit svůj účel,“ vysvětluje Ing. Pavel Knotek.

Dvojí jistota těsnění

Vodotěsnost hraje z hlediska vlastností dešťových usazovacích nádrží velmi důležitou roli. Proto naši redakci zajímalo, jakým způsobem toto Prefa Brno zajišťuje. „Díly našich skládaných nádrží mají integrované gumové těsnění. Při montáži, kdy se jednotlivé díly k sobě šroubují pod určitým momentem, dochází ke stlačení této gumy a vytvoření vodotěsného spoje. Tento spoj je pro jistotu ještě přetmelen, takže tam máme dvojí jistotu,“ sdělil redakci Ing. Pavel Knotek.

Výhody prefabrikace pro investory i dodavatele technologií

V dnešní době, spojené kromě jiného také s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, je čím dál tím více evidentní, že klasické monolitické konstrukce jsou na výrobu velmi složité a nákladné. Tím se dostáváme k nesporné výhodě prefabrikace, kterou je především rychlost a efektivita každé realizace včetně těch nejnáročnějších.

Dobrý příklad z praxe nám poskytne realizace prefabrikovaných vodojemů, které se z těchto nádrží také vyrábí, přičemž se jedná o soustavu několika akumulačních nádrží s armaturní komorou uprostřed, se vstupním domkem pro měření a regulaci. Do větších detailů se v tomto článku pouštět nebudeme, neboť na vodárenské stavby se můžete těšit už v příštím vydání našeho magazínu. Pro demonstraci rychlosti realizace, coby hlavního benefitu prefabrikace, nám nyní na příkladu takového vodojemu, který by se běžně realizoval několik měsíců, nejlépe poslouží slova produktového manažera ze společnosti Prefa Brno: „Přijedeme a během dvou dnů na stavbě seskládáme sestavu například osmi nádrží a zase odjíždíme. V armaturní komoře vodojemu je velmi složitá technologie filtry, čerpadla, dávkovače chlóru, tlakové stanice a další. Pro dodavatele technologií spočívá obrovská výhoda v tom, že mají možnost si tuto sestavu při výrobě nádrží předpřipravit, což jim ušetří spoustu času na stavbě, neboť vodojemy jsou často realizovány v těžko dostupném terénu. Po naší montáži dochází ke kompletaci technologie a elektroinstalace a mezitím už, když to řeknu nadneseně, dělají nahoře chodníčky a ploty, takže celý proces se výrazně urychluje,“ popisuje Ing. Pavel Knotek.

Obecné vlastnosti skládaných a rámových nádrží

Na závěr si pojďme shrnout nejdůležitější vlastnosti velkých prefabrikovaných nádrží. Mezi nejdůležitější výhody bezesporu patří rychlost montáže. Nádrže se dají montovat i při nepříznivých klimatických podmínkách. Není nutné žádné dodatečné obetonování a hydroizolace. Všechny tyto výhody mají vliv na příznivou cenu. Prefa Brno nemá problém umístit nádrže pod hladinu spodní vody. Stejně tak je možné navrhnout nádrže i pro velké zatížení (B125 - F900).

Za zmínku stojí i fakt, že Prefa Brno je certifikovaným dodavatelem nádrží pro takové odběratele, jako je například ŘSD, ŽS nebo třeba PVK.

www.prefa.cz