Komatsu potřebu bagr

Deset doporučení pro správné zateplení fasády

Bohumín, 27. října 2016 – Správným zateplením fasády lze významně omezit tepelné ztráty a snížit náklady na energie až o polovinu. Rodinné domy i další obytné budovy se nejčastěji izolují kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Výhodným izolačním materiálem pro zateplování fasád je kamenná vlna Rockwool. Ta přispívá k požární bezpečnosti domu, zajišťuje akustickou pohodu v místnostech, zachovává prodyšnost stěn a zůstává plně funkční desítky let.

Kamenná vlna má oproti dalším izolačním materiálům několik nesporných výhod. Tento izolační materiál je nehořlavý, recyklovatelný, odolný proti vzdušné vlhkosti a vzniku plísní a hub. „Izolace z kamenné vlny mají díky větší hustotě vláken větší objemovou hmotnost, a tím jsou rozměrově stálé, pružné a plně funkční desítky let. Na rozdíl od ostatních materiálů zabezpečí také výrazný akustický útlum několik jednotek decibelů,“ doplňuje Jozef Dírer, projektový specialista společnosti Rockwool pro kontaktní fasády.

Fasáda rodinného domu se podílí přibližně 30 % na celkovém úniku tepla z objektu. V budovách se přes 70 % energií spotřebuje na vytápění a chlazení. Zateplení sníží spotřebu tepla v zimě a zároveň spotřebu energie na chlazení v létě. Odborným a správně provedeným zateplením může majitel domu ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění, zvýšit hodnotu nemovitosti a zlepšit její vzhled. Zateplení rodinného domu také prodlužuje životnost konstrukce, která pak netrpí teplotními rázy.

„Nejčastější chyby při zateplování souvisejí s tím, že majitelé zateplovaných nemovitostí nemají projekt na zateplení, šetří na materiálu, především na jeho tloušťce, nebo zateplují neodborně svépomocí. To se jim z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit, protože přicházejí o možné úspory za energie nebo jim může neodborně provedené zateplení přinést dodatečné náklady na opravy,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI), jejímž členem je i společnost Rockwool, a dodává: „Správně provedená izolace může výrazně prodloužit životnost nemovitosti.

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) se používá pro zateplení rodinných domů nejčastěji. Jeho velkou výhodou je celistvost izolační vrstvy, která pomáhá chránit celý dům. Systém se skládá z tepelněizolačních desek z kamenné vlny, lepicích tmelů, hmoždinek, penetračních nátěrů a příslušenství. Mezi další používané způsoby zateplení fasády patří provětrávané zateplovací systémy nebo podle konstrukčního řešení zateplení sendvičové či kazetové stěny.

Pro minimalizaci tepelných ztrát je důležité zvolit vhodnou tloušťku tepelné izolace. Dnes se nejvíce používá izolace z kamenné vlny v tloušťkách 120 až 160 mm. Větší tloušťka izolace může kompenzovat vliv tepelných mostů na konstrukci. „Zvýšení tloušťky izolace pro zateplení fasády, např. ze 100 mm na 200 mm, znamená nárůst nákladů na zateplení přibližně o 15–25 %. Úspory nákladů na vytápění však budou přibližně 40 %,“ říká Jozef Dírer.

Rockwool připravil pro zájemce o zateplení fasády domu izolací z kamenné vlny praktická montážní videa. Odborník je provede podstatnými fázemi při realizaci zateplení fasády kontaktním způsobem od vyčištění fasády a penetrace povrchu podkladu, přes instalaci zakládací lišty a samotné lepení izolace až po montáž ostění a kotvení izolace.  Na webu www.rockwool.cz jsou k dispozici pomocné kalkulační programy pro určení optimální tloušťky zateplení nebo stanovení počtu hmoždinek.


ROCKWOOL v praxi prověřil 10 základních pravidel pro kontaktní zateplení fasády

 • při plánování a realizaci zateplení se obraťte na odborníky, kteří posoudí objekt zateplení, jeho konstrukci a navrhnou optimální izolační řešení
 • při zateplování rodinného domu je doporučeno začít se zateplením střechy, poté vyměnit okna
  a teprve zateplit fasádu
 • nezateplujte při teplotách pod +5°C nebo nad 25°C, při silném větru, dešti nebo při intenzivním slunci
 • vyvarujte se nedostatečné přípravy podkladu pro aplikaci desek z kamenné vlny, podklad musí být soudržný, únosný, zbavený prachu, mastnoty a nečistot
 • zakládací lištu, od které začínáme pokládat izolaci z kamenné vlny, namontujte asi 30 až 40 cm nad zemí
 • lepidlo nanášejte na izolační desku po obvodu v šířce asi 8 cm, ve střední části desky v podobě tří terčů s průměrem asi 15 centimetrů tak, aby lepidlo pokrývalo 40 % plochy izolace
 • ke kotvení hmoždinek přistupujte až po 24 hodinách od lepení izolace z kamenné vlny na fasádu, vždy přitom berte ohled na tloušťku izolace i druh zdiva
 • při zateplování se soustřeďte i na detaily, jako jsou rámy oken, dveří, zámečnické konstrukce apod., vždy používejte systémové prvky – ukončovací profily
 • dávejte si pozor na nežádoucí vykreslování hmoždinek na fasádě, nesprávné izolování ostění, podpraží a nadpraží oken, aby nedocházelo k tvorbě tepelných mostů
 • tloušťka vhodné tepelněizolační vrstvy je navrhovaná na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, aby bylo dosáhnuto požadovaných tepelně-technických vlastností obvodové konstrukce

 

Produktový tip pro kontaktní zateplení fasády

Ideálním výrobkem je dvouvrstvá fasádní izolační deska z kamenné vlny FRONTROCK MAX E, která splňuje požadavky kvalitativní třídy A podle Cechu pro zateplování budov ČR a je součástí mnoha certifikovaných systémů pro kontaktní zateplovací systémy. Deska splňuje nejnáročnější tepelné, akustické i protipožární požadavky na ETICS a je vhodná jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Splňuje také kritéria programu Nová Zelená úsporám.

O společnosti ROCKWOOL

ROCKWOOL, a.s., patří do skupiny ROCKWOOL Group, předního světového výrobce produktů
a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny. Výrobky z kamenné vlny přispívají ke zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů.