Mercedes

Bezpečný provoz na silnicíchje naší prioritou

Dagmar Poláchová, SGRT, s.r.o.

Společnost SGRT, s.r.o. – Smart Guard Rail Technology vznikla v Ostravě v roce 2017 a je založená na úzké spolupráci s německým ocelářským holdingem HEINTZMANN Group, především s firmou HEINTZMANN Traffic Systems GmbH, která se soustředí na výrobu silničních zádržných systémů. Cílem společnosti je spokojený zákazník a vytvoření bezpečných pozemních komunikací v České republice. Svou nabídku zaměřuje na dodávku a realizaci moderních, vysoce účinných bezpečnostních prvků pro vybavení silnic a dálnic, které zvyšují komfort pro řidiče a chrání životy i zdraví všech účastníků silničního provozu. Pro naše čtenáře jsme zjišťovali, co konkrétního v sortimentu firmy SGRT najdete.

Lehce rozebíratelná ocelová svodidla

Společnost se specializuje především na dodávku a montáž lehce rozebíratelných ocelových svodidel typu VARIO-GUARD MÜF a DUO-RAIL a otevíracích svodidel GATE-GUARD a DUO-GATE, pro která má v České republice od firmy HEINTZMANN Traffic Systems přímé zastoupení. „Tato svodidla jsou vhodná zejména do služebních přejezdů středového dělicího pásu na dálnicích a silnicích I. třídy. Všechny tyto svodidlové systémy splňují úroveň zadržení H2 a jsou schváleny Ředitelstvím silnic a dálnic pro užívání na pozemních komunikacích v ČR,“ říká jednatelka společnosti SGRT, s.r.o. Mgr. Dagmar Poláchová.

„Investory nejvíce oblíbená a žádaná do přejezdů středových dělicích pásů jsou lehce rozebíratelná svodidla VARIO- -GUARD MÜF, která mohou být doplněna otevírací bránou GATE-GUARD buď v základní délce 40 metrů nebo ve zkrácené verzi o délce 16 metrů, která slouží pro rychlé projetí vozidel integrovaného záchranného systému v situaci aktuálního ohrožení, kdy se potřebují co nejrychleji dostat na opačnou stranu dálnice,“ objasňuje Dagmar Poláchová

Několik těchto otevíracích bran firma instalovala na dálnici D48 v úseku mezi Frýdkem–Místkem a Třincem, kde je velmi hustý provoz kamionů směřujících do Polska i zpět a dochází tu k častým dopravním nehodám.

Zajímavým řešením pro rychlé otevření svodidel v přejezdu středového dělicího pásu je systém DUO-GATE Double, který se otevírá nikoli horizontálně směrem do vozovky, ale vertikálně na způsob závory. Dva členové týmu IZS toto svodidlo otevřou manuálně za pomoci hydrauliky během dvou minut tak, aby hasiči nebo sanitka mohli bezpečně projet. Po projetí vozidel IZS se svodidla opět zavřou a zamknou a fungují dál jako souvislý zádržný systém v úrovni zadržení H2.

Ocelové tlumiče nárazů

Vedle svodidlových systémů má SGRT v nabídce také vodicí ocelové tlumiče nárazů typu AIR-H od španělského výrobce HIASA ve všech úrovních zadržení, ve tvarech paralelních i lichoběžníkových, které chrání řidiče před případným nárazem do pevné překážky v rozštěpech komunikací. Kotví se buď do předem zhotovené základové železobetonové desky nebo speciálními kotvami do stávající asfaltové vozovky.

Retroreflexní nátěr na svodidla

Velkou novinkou v nabídce SGRT, s.r.o. bude od letošního roku retroreflexní nátěr ULTRAGURDTM s vysokou účinností, který se aplikuje přímo v terénu na již osazená svodidla ve špatně osvětlených a nebezpečných úsecích pozemních komunikací. Výrobcem této unikátní technologie je francouzská firma SOLOSAR, rovněž člen skupiny HEINTZMANN Group.

Hlavním přínosem této inovativní technologie je vysoká úroveň retroreflexivity, která výrazně zviditelňuje profil vozovky i za špatných povětrnostních podmínek a chrání tak vozidla před případnou kolizí a nárazem do svodidel. Tím šetří nejen lidské životy a zdraví, ale i náklady na opravu zádržných systémů po dopravních nehodách.

Co je to ULTRAGUARD TM?

ULTRAGURDTM je kombinace dvou složek: speciální vodou ředitelné barvy a skleněných mikrokuliček s vysokým retroreflexním účinkem (index lomu 1,9 podle EN 1436) pro vertikální aplikaci na všechny typy ocelových i betonových svodidel různých profilů. Barva ULTRAGURDTM je rozpustná ve vodě, netoxická, nehořlavá, vysoce přilnavá a rychleschnoucí, tudíž při svislém nástřiku na svodidlech dobře drží a nestéká dolů.

„Skleněné mikrokuličky ULTRAGUARDTM mají až třikrát vyšší úroveň retroreflexe než běžná balotina používaná na vodorovné dopravní značení. Jsou vyráběny stejnou technologií jako značení pro letištní přistávací dráhy,“ vysvětluje Dagmar Poláchová. Pro jejich výrobu se nepoužívá recyklované sklo jako u běžné balotiny, ale vyrábí se v high-tech provozech z vysoce kvalitního čistého skla s přidáním speciálních sloučenin oxidů kovů, aby výsledný index lomu dosáhl hodnoty 1,9 podle EN 1436.

Obě složky se aplikují současně na stávající svodidla osazená na vozovce pomocí speciálně konstruovaného aplikačního vozíku, který je vybaven dvěma samostatnými pistolemi: první na nástřik barvy a druhou na balotinu. Dva vyškolení pracovníci jedou s přesně nastaveným vozíkem podél svodidel a provádí nástřik barvou a balotinou v těsném závěsu za sebou.

Firma SOLOSAR poskytuje na kompletní nástřik ULTRAGURDTM pětiletou záruku na přilnavost a odrazivost, pokud jej provádějí vyškolení odborníci.

„ULTRAGUARD je také ideální alternativou k umělému veřejnému osvětlení, které má svým trvalým světelným smogem prokazatelně škodlivé účinky na životní prostředí i na zdraví lidí,“ dodává Dagmar Poláchová.