Cime 2 kvartál 2024

Atlas Copco – dostupná a spolehlivá energie

Jak správně vybrat zdroj elektrické energie? Na co si dát při výběru pozor? Na tyto a jiné otázky se pokusíme najít odpovědi v následujícím článku.

Na evropském trhu se vyskytuje velké množství výrobců a dovozců pestré škály elektrocentrál určených pro rozličné aplikace. Základní třídění bývá zpravidla dle jejich výkonu a očekávaného způsobu využití. Nejzákladnější rozdělení těchto elektrocentrál může být na tzv. stacionární (zhruba 85 % českého trhu) a tzv. mobilní (zhruba 15 % českého trhu). Třídu mobility popisuje norma ISO 8528-1:1993, podle které výrobce uvádí zda se jedná o elektrocentrálu s mobilitou A až E, přičemž mobilní elektrocentrály spadají do kategorie D (bez podvozku) a E (na podvozku). Stacionární do kategorie A, B nebo C, podle toho, zda nemají (A) či mají základový rám (B), případně kapotu (C). Každý výrobce by měl tuto informaci uvádět pro jasné zatřídění stroje a možnosti využití. Stacionární elektrocentrály musí být pevně nainstalovány (ukotveny k povrchu), bez možnosti manipulace na pozemních komunikacích. Velká část stacionárních elektrocentrál slouží jako záložní zdroje, jejichž úkolem je zabezpečit dodávku el. energie při výpadku distribuční sítě. Tato soustrojí jsou z velké části nekapotovaná, případně disponují jen jednoduchou kapotáží pro venkovní instalace. Výkon je zpravidla uváděn jako maximální nepřekročitelný (LTP nebo ESP), který soustrojí dodává pouze v kratším časovém úseku k pokrytí výpadku dodávky el. energie. U záložních agregátů není ze strany zákazníka většinou kladen velký důraz na spotřebu paliva či servisní intervaly. Tyto provozní parametry naopak nabývají na významu při ostatních aplikacích (vyjma záložního zdroje) u stacionárních i mobilních elektrocentrál, kde se s každou odpracovanou motohodinou zvyšuje jejich podíl na celkových provozních nákladech. Například při pětiletém provozu 200kVA elektrocentrály s proběhem 2000mth/ rok tvoří provozní náklady cca 82 % z celkových nákladů na vlastnictví (TCO), kde největší podíl hraje především spotřeba paliva.

Mobilní elektrocentrály (D/E dle ISO 8528-1:1993), musí být konstruovány způsobem umožňujícím použití pro co největší množství aplikací v různorodých podmínkách, častou manipulaci, převoz a jednoduchý, bezpečný provoz. Zákazníky pro mobilní elektrocentrály nalezneme v řadách stavebních společností a půjčoven, které potřebují pro realizaci svých zakázek spolehlivý zdroj el. energie bez ohledu na počasí a místo nasazení. Výkon se u těchto strojů prezentuje jako tzv. stálý (PRP nebo COP), který centrála musí být schopna dodávat nepřetržitě. Většina výrobců naplňuje toto pravidlo LTP = 1,1 x PRP (podobně i pro COP a ESP). V neposlední řadě jsou rozdílné také limity na výfukové zplodiny pro obě kategorie. Stacionární generátory nemají daný limit na emisní třídu, zde se posuzuje kompletní ekologický dopad v místě instalace, zatímco motory v mobilních strojích musí od roku 2021 splňovat třídu STAGE V, podle vyhlášky EU 2016/1628.

Atlas Copco nabízí svým evropským zákazníkům 3 plnohodnotné řady elektrocentrál, pocházející z moderního výrobního závodu ve španělské Zaragoze. Začneme sériově vyráběnými průmyslovými stacionárními elektrocentrálami QIS s výkony od 10 do 1420kVA (LTP) v kapotovaném nebo nekapotovaném provedení. Tyto generátory jsou standardně vybaveny řídícími jednotkami pro funkci záložního zdroje, případně pro paralelní chod. Volitelně lze zvýšit odhlučnění výfuku, přidat větší palivovou nádrž či připojení na externí nádrž, monitoring stroje a jiné volitelné příslušenství. Pro větší výkony můžeme nabídnout záložní zdroje až do 2 300 kVA v kontejnerovém provedení. Jako druhou představujeme řadu mobilních centrál (mobility D/E) QAS určenou nejen pro potřeby stavebních společností a půjčoven. V roce 2019 Atlas Copco představilo první modely 5. generace řady QAS 5, u kterých se podařilo snížit rozměry strojů až o 20 % a navíc snížit hlučnost proti předchozí řadě v průměru o 5 dB(A). Elektrocentrály QAS 5 jsou schopny pokrýt 100 % zátěže v jednom zátěžovém kroku a pokrýt rozběhové proudy až do 300 % svého jmenovitého napětí. Digitální AVR pro náročně aplikace je u všech modelů již ve standardu. K nižší hlučnosti, a především ke snížení spotřeby paliva, přispívá variabilní systém větrání, který se přizpůsobuje aktuálnímu zatížení stroje. Pestré příslušenství bylo nově doplněno tzv. Power locky pro co nejbezpečnější připojení silových kabelů, vzdáleným monitoringem (systém FleetLink), podvozky, připojením na externí nádrže atd.

Soustrojí jsou poháněny motory značek Volvo, Kubota, Scania a FTP splňující emisní třídu STV. Pro nejnáročnější stacionární či mobílní aplikace doporučujme řadu kontejnerových generátorů QAC, kde stojí za zmínku model QAC 1350 TWIN, což jsou dva nezávislé agregáty osazené v ISO 20´´ kontejneru, poháněné dvěma motory Volvo TWD 1683 GE. V případě potřeby je samozřejmě možné oba stroje spojit dohromady a pokrýt výkon až 1365 kVA stálého výkonu (PRP). Také u tohoto modelu je možné počítat s pokrytím náběhových proudů až do 300 %, variabilním systémem větrání a velmi nízkými náklady na provoz. TWIN system nabízí možnost kontinuálního provozu z jednoho soustrojí při provádění servisních prací na druhém. Zajímavou alternativou k dieselovým elektrocentrálám se stávají mobilní úložiště energií. Jedná se v podstatě o bezúdržbová zařízení, s nulovým hlukem a emisemi. Stačí jen nabít a v případě potřeby je elektrická energie k dispozici. Možností je vytvoření hybridního systému s klasickým diesel generátorem pro pokrývání energetických špiček, snížení hluku při nočním provozu aj., případně v kombinaci se solárními panely kompletně autonomní řešení s minimální energetickou stopou.

Atlas Copco nabízí několik řešení v rámci řady ZenergiZe s kapacitou 45 až 537 kWh. Jedná se o mobilní kapotované či kontejnerové jednotky s integrovanými dobíječkami a řídícím systémem pro dodávku energie z aktuálně nejúčinnějších lithiových baterií (LiFEPO4). Vhodně navržený zdroj elektrické energie s motorovým pohonem by měl být zatížený na 80-90 % svého výkonu, případně i s větší rezervou, pokud je uvažováno o rozšíření spotřeby v rozumném časovém horizontu. Vyhnout by se uživatelé měli předimenzování těchto soustrojí, což znamená zatížení na méně než 30 % výkonu elektrocentrály. Při delším provozu s minimálním zatížením dochází nejdříve ke zvýšení spotřeby motorového oleje, případně jeho únikům a zkrácení životnosti motoru. Otázce předimenzování se lze také vyhnout paralelním chodem více generátorů či bateriovým úložištěm energie.

Pro správný výběr zdroje elektrické energie je vždy nezbytné vzít v potaz plánovaný způsob použití, pracovní prostředí (teplota, nadmořská výška atd.), očekávané zatížení, provozní náklady (předevší spotřebu paliva) a plánovanou délku provozování. V rámci výběru vhodného zdroje elektrické energie, lze také využít volně dostupnou aplikaci Light the power pro mobilní telefony se systémem Android a IOS. Případně se rovnou můžete obrátit na specialisty na elektrickou energii ve společnosti Atlas Copco.