husqvarna

Majetkovému úřadu ke konci září stouply příjmy na 1,1 miliardy Kč

 

Praha 28. října (ČTK) - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) letos ke konci září stouply příjmy meziročně o 85 milionů na 1,07 miliardy korun. Největší část příjmů úřadu pochází z prodeje nepotřebných státních nemovitostí, které činily 690,3 milionu korun. Na dotaz ČTK to sdělil úřad.

"V příjmech je pro nás rok 2019 úspěšný, neboť se nám již ke konci září podařilo překročit příjmy schválené pro celý rok o 18 procent. Velmi mne také těší úspěch elektronických aukcí, které zatraktivňují a zpřehledňují prodej nepotřebného státního majetku a zároveň usnadňují zájemcům cestu k jeho získání," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Na příjmech z prodeje nepotřebných státních nemovitostí se nejvíce podílely příjmy z prodeje pozemků (418,3 milionu korun), následované příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tedy budov nebo bytů, (243 milionů korun) a příjmy z prodaného finančního majetku (28,9 milionu korun).

Z pronájmů úřad získal od ledna do konce září 203,3 milionu korun, přičemž 156,7 milionu korun tvořily příjmy z pronájmu pozemků a 46,6 milionu korun z pronájmu ostatních nemovitostí.

Mezi nejdražší prodané položky letos patří třetinový podíl v bytovém domě v ulici Myslíkova v Praze na Novém městě za 50,1 milionu korun. Dále jde o prodej pozemku s budovou nákupního centra "Vysočina" v Brně - Řečkovicích za 31 milionů korun nebo prodej dvou pozemků ve Frenštátu pod Radhoštěm za 18,4 milionu korun.

Aktuálně nejvýznamnějšími nemovitostmi v nabídce úřadu, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, jsou areál v Plzni za 39,9 milionu korun vhodný i k bytové výstavbě nebo prvorepubliková vila v Praze v blízkosti barrandovských ateliérů, kterou úřad nabízí za 25 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedle správy majetku zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.