husqvarna

LK Pumpservice, s.r.o. dokáže přesně lokalizovat úniky vody zevnitř potrubí a za provozu

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: LK PUMPSERVICE s.r.o.

Ať už se jedná o úniky vody nebo vzduchové kapsy, využívá pražská firma LK Pumpservice, s.r.o. sofistikované technologie a postupy, s jejichž pomocí dlouhodobě dosahuje mimořádně přesných výsledků. A právě trojici chytrých, inovativních řešení, určených pro inspekci a analýzu potrubí z různých materiálů vám více přiblížíme prostřednictvím tohoto článku

Česká společnost LK Pumpservice, s.r.o. úspěšně působí v oblasti vodního hospodářství již více než 30 let. Kromě pověstného důrazu na osobní přístup k zákazníkům, od plánování přes realizaci, až po následnou údržbu ji charakterizuje mimo jiné i největší počet servisních středisek v republice. Vysoká technologická úroveň všech projektů pod záštitou společnosti LK Pumpservice, s.r.o. se zároveň nese v souladu se zásadami o ochraně životního prostředí.

Čtvrt století existence společnosti, která svou činností doslova dělá vodě cestu, čítá při pohledu zpět skutečně rozmanité spektrum odvětví a rozličných projektů. LK Pumpservice, s.r.o. se tedy nespecializuje pouze na jeden jediný typ zákazníků. Je stabilním obchodním partnerem pro malé, střední i velké podniky, města a obce, ale i státní instituce, realizujícím dodávky moderních zařízení v oblastech vodovodů a kanalizací, stavebnictví, petrochemického průmyslu, strojírenství nebo výrobních závodů.

Inspekční systém SmartBall® přináší vysokou přesnost lokalizace úniků

Redakci STAVEBNISERVER okamžitě zaujala skutečnost, že tato volně plovoucí inspekční koule od společnosti Pure Technologies se do potrubí vkládá pod tlakem a za plného provozu. Zatímco povrch koule tvoří speciální pěna, její jádro je hliníkové a obsahuje elektronický přístroj, který v průběhu toho, jak se koule pohybuje potrubím, zaznamenává charakteristické akustické signály, značící typicky úniky vody, vzduchové (plynové) kapsy nebo jiné anomálie. Díky tomu, že se inspekční koule SmartBall® může pohybovat přímo vevnitř potrubí, je zaručena vysoká přesnost lokalizace úniků. Jakmile je kontrola daného potrubí u konce, kouli lze vytáhnout z potrubí opět pod tlakem a bez toho, aniž by musel být jakkoliv omezen jeho provoz. Vyhodnocení výsledků měření pak probíhá ve dvou fázích. Nejdříve jsou k dispozici prvotní výsledky, a poté přichází na řadu podrobná analýza stavu potrubí. Technologie navíc dokáže přesně vytrasovat polohu potrubí pomocí velice citlivého GPS sensoru a tímto doplnit nebo opravit data v GIS systémech vodárenských společností.

Tento high-tech inspekční systém se s oblibou využívá pro spolehlivou a efektivní kontrolu vodovodních potrubí pro rozvod pitné i užitkové vody nebo také požárních vodovodů. Dále je perfektní pro kontrolu stavu kanalizací, rozvodů chladírenských vod, přivaděčů do čističek odpadních vod apod.

Nejmenší potrubí, ve kterém lze tuto technologii uplatnit, je DN200. Systém je schopen pracovat s provozním tlakem v intervalu 1,03 – 34,4 bar a rychlostí proudění kapaliny od 0,15 m/s až do 1,82 m/s. Pohybuje-li se kapalina vertikálně směrem nahoru, dostáváme se na maximální rychlost 0,45 m/s. Maximální délka inspekce bez přerušení přesahuje 16 hodin.

Pokročilé možnosti analýzy potrubí díky inspekčnímu zařízení PipeDiver®

Druhé volně plovoucí inspekční zařízení, jehož nasazení v praxi si zákazníci společnosti LK Pumpservice, s.r.o. nemohou vynachválit, nese název Pipe Diver® a v rámci vnitřní inspekce vodovodních potrubí za plného provozu dokáže identifikovat a lokalizovat i další časté problémy, jakou jsou převážně oblasti s korozí ocelových potrubí nebo oblasti s porušenou výztuží ocelobetonových potrubí. Pracovníci firmy LK Pumpservice, s.r.o. jsou díky inspekčnímu zařízení Pipe Diver® schopni rychle rozpoznat například také nežádoucí zúžení průměru potrubí, zapříčiněné většinou jeho převalením či nahromaděnými sedimenty.

Zejména pak v případě vodovodních potrubí je možnost jejich důsledné vnitřní inspekce bez přerušení dodávky vody mnohdy doslova k nezaplacení, což je i z pohledu redakce našeho magazínu velká přidaná hodnota těchto technologií. Navíc to platí i pro inspekce dlouhých potrubních vedení s průměrem od DN400

Z hlediska materiálu potrubí je počítáno s tlakovým ocelobetonovým potrubím, ocelí nebo litinou. Interval pro povolený provozní tlak je 0,7 – 20,7 bar. Minimální rychlost proudění kapaliny je v případě tohoto inspekčního zařízení 0,15 m/s, maximální pak 0,45 m/s. Inspekce může probíhat zcela bez přerušení 12 – 15 hodin.

Technologie Sahara® umožňuje online videokontrolu vnitřního stavu potrubí

Sahara® je další high-tech chloubou společnosti Pure Technologies (člen skupiny Xylem), představující akusticko-vizuální screeningovou metodu na rychlou lokalizaci úniků vody či vzduchových kapes. Její největší předností je bezpochyby online videokontrola zevnitř potrubí za provozu (tj. bez přerušení dodávky vody) a pod tlakem, což se vztahuje jak na vodovodní potrubí a rozvody pitné, užitkové či požární vody, tak i kanalizace. Vnitřní inspekce potrubí pomocí technologie Sahara® umožňuje firmě LK Pumpservice, s.r.o lokalizovat případné úniky s přesností do 0,5 m! Přitom prakticky nezáleží na materiálu, ze kterého je vodovodní či kanalizační potrubí vyrobeno. Může to být ocel, litina, beton, vyztužený beton nebo třeba plast. Minimální požadovaný průměr je DN150. Pro provozní tlak během kontroly platí rozmezí od 1 do 17 bar a z hlediska rychlosti proudění kapaliny je to interval 0,33 m/s – 3 m/s. Maximální délka datového kabelu, na jehož konci se nachází senzory s padáčkem, činí 750 m. V případě inspekce vodovodního potrubí pro pitnou vodu se datový kabel, navíjený na buben v servisním vozidle, udržuje v dezinfekčním roztoku.

www.lkpumpservice.cz/