Cime 2 kvartál 2024

Litinové výrobky pro odvodňování mostů a komunikací

Vlček Solution s.r.o. je rodinnou firmou zabývající se výrobou litinových stavebních výrobků a taktéž odborným poradenstvím při přípravě návrhu až po samotnou realizaci odvodnění mostů a komunikací. S ředitelem společnosti Radkem Vlčkem jsme si v redakci popovídali o expanzi firmy do zahraničí, poskytovaných službách, systému odvodnění mostů i o vývoji litinových produktů.

Můžete našim čtenářům představit svou firmu? Čím se zabýváte a jaké služby poskytujete?

Jsme ryze českou společností. Naše litinové výrobky pod značkou VLČEK® se již třicet let používají pro odvodnění mostů, silnic a dopravních ploch. První vyrobené vpusti naší konstrukce jsou stále k vidění v plzeňských ulicích, což je důkaz odolnosti litiny, ale také výsledek našeho důrazu na kvalitu provedení.

Jak dlouho podnikáte v oboru odvodňování mostů a komunikací?

Začal jsem pracovat v naší rodinné firmě ve svých dvaceti letech, kde jsem postupně prošel všemi pozicemi a v roce 1996 převzal řízení firmy.

Co všechno se změnilo v oblasti výroby a práce od začátku působení firmy do současnosti?

Požadavky na vývoj a inovaci nových výrobků jsou nyní dynamické a je klíčové včas analyzovat potřeby zákazníků a reagovat na ně.

Na jakých projektech zaměřených na odvodňování mostů a komunikací momentálně pracujete?

V brzké době představíme novou řadu liniového odvodnění, které v našem sortimentu chybělo. Tento rok uvedeme na trh kruhové litinové poklopy s možností designové modifikace, u těchto poklopů budou mít města a obce možnost doplnit víko například o svůj znak. Další novinkou jsou vodárenské poklopy, ale také nová řada poklopů pro výplň či vtokových mříží. Pracujeme i na speciálních projektech pro zahraniční trhy, ale zatím je příliš brzy o nich hovořit. V roce 2024 předpokládáme uvést na trh cca třicet nových výrobků.

Ze kterých států jste obdrželi zakázky?

Naším největším zahraničním trhem je dlouhodobě Slovensko, postupně následovalo Polsko, Řecko, Bulharsko, Srbsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Rakousko, Dánsko, Kypr a další země. Podařilo se nám dodat naše výrobky i do exotických zemí, jako jsou například Libye a Macao.

Které specifické služby nabízíte v souvislosti s odvodněním mostů a kanalizací?

Nabízíme zejména kompletní servis, který zahrnuje odbornou konzultaci, návrh řešení pro danou stavbu, případně doporučení vhodnějšího produktu. Všem velkým i malým zákazníkům (projektům) se věnujeme s maximální péčí. Další naší silnou stránkou je vývoj nových produktů. Pro tento rok máme v plánu řadu novinek od odvodnění mostů, komunikací až po výrobky pro malé stavebníky.

Které z vámi poskytovaných služeb jsou u zákazníků nejžádanější?

Naši zákazníci nejvíce oceňují odborné poradenství a individuální přístup. 

Mohl byste popsat vývoj a výrobu litinových produktů ve firmě?

Vývoj výrobků je zahájen na základě požadavků od koncového zákazníka nebo jako reakce na neustále se vyvíjející trh. Každý projekt začíná průzkumem trhu, kde přezkoumáváme nejvhodnější konstrukční řešení z výrobního, uživatelského a ekonomického hlediska. Následně je vybrán finální koncept, který je detailně rozkreslen a vymodelován. Fáze vývoje mohou být komplikovanější a někdy je nutné provést více zkoušek, než je konečný design modelu uvolněn. Každý náš výrobek je certifikovaný. Tato fáze zahrnuje například zátěžové zkoušky, rozměrové zkoušky, vizuální kontroly, zkoušky vodotěsnosti, hltnosti a další, které jsou nutné k získání finální výrobkové certifikace nebo prohlášení o vlastnostech. V konečné fázi řešíme propagaci výrobků a s tím související marketingové podklady. Tento rok plánujeme v rámci vylepšení komunikace a marketingové strategie dokončit nové webové stránky a celkově zmodernizovat profil naší společnosti.

Jak vznikají návrhy odvodňovacích prvků?

Máme mnohaleté zkušenosti, nápady a impulzy, jak naše výrobky inovovat a vylepšovat. Chceme dodávat naše výrobky na nové zahraniční trhy, kde se legislativa liší od naší a je nutné modifikovat stávající výrobky nebo vytvořit úplně nový koncept. Celkově se požadavky a legislativa stále mění, a tak je nutné na tyto změny reagovat.

Které systémy a prvky jsou nejvyužívanější u odvodňování komunikací?

Z našeho portfolia jsou to především mostní odvodňovače, obrubníkové vtokové mříže, čtvercové poklopy, lapače střešních splavenin a další. Kromě litinových výrobků se zaměřujeme také na zakázkovou výrobu nerezových prvků určených k odvodnění různých částí mostní konstrukce.

Jaké nejmodernější technologie při práci využíváte?

Neustále monitorujeme vývoj moderních technologií, které následně využíváme. V blízké budoucnosti plánujeme implementovat AI.

V čem vyniká systém odvodnění mostů a proč je důležitý?

Mostní vpusti musí odvést vodu z povrchu vozovky i z povrchu izolace mostu a z toho důvodu jsou složeny z více dílů. Některé díly vpusti vyrábíme přesně dle konkrétní konstrukce mostu. Voda je poté odváděna pod mostovku, kde často na odvodňovače navazuje podélné odvodňovací potrubí. Odvodnění mostu pomáhá především chránit konstrukci mostu před nepříznivými vlivy vody a prodlužuje tak životnost celého mostu.

Jedním ze znaků firmy jsou registrované ochranné známky, které jsou pojmenovány po evropských řekách. Proč jsou uvedené ochranné známky pro firmu významným znakem?

Hlavní myšlenkou použití názvů řek bylo zjednodušit identifikaci a komunikaci týkající se našich výrobků. Byla to dlouhá cesta, která vedla k úspěšnému a efektivnímu způsobu používání ochranných známek. Pod každým názvem řeky je ukryt zdlouhavý technický název včetně jeho parametrů.

Jaká je podle vás situace na trhu?

Jako každou společnost se nás dotýká situace ve světě, zejména současné konflikty. Je náročné udržet stabilní ceny pro zákazníky po celou dobu realizace stavby. Pro nás jako malý rodinný podnik je velmi důležité neustále analyzovat chování trhu a reagovat včas na změny cen. Ale co se týká celkově situace v našem oboru, nejsou změny tak turbulentní jako například v automotive. Stavby se stále plánují v předstihu a zatím je materiál dostupný. Naopak se pro nás otevírají další zahraniční trhy a doufáme, že se do budoucna sjednotí legislativa a uvedení výrobků na trh bude administrativě snadnější. Celkově tedy hodnotím situaci na trhu pro naši firmu velmi kladně a z toho vyplývají i naše plány rozvoje na dalších deset let.

Co byste chtěli ve firmě v budoucnosti zlepšit a inovovat?

Momentálně pracujeme na změně firemní identity a webových stránkách. Je to jedna z věcí, která bude okamžitě viditelná a již nyní na tuto změnu naši zákazníci reagují kladně. Do budoucna plánujeme přesun do nové provozovny, kde budeme mít dostatečné plochy pro skladování výrobků a nové prostory pro vývojové, výrobní a zkušební procesy.

Děkujeme za rozhovor,

redakce