LIBERTY Ostrava vyrábí integrovanou cestou svodidla s garancí nejvyšší míry spolehlivosti

Policejní statistiky v ČR uvádějí, že silniční svodidla se výraznou měrou podílejí na snížení vážných následků dopravních nehod. Jen v Moravskoslezském kraji za posledních patnáct let přispěla ke snížení počtu smrtelných nehod o zhruba 40 procent a počtu nehod s vážnými následky o 50 procent. Jediným producentem svodidel v České republice je společnost LIBERTY Ostrava a naprostá většina svodidel na silnicích a dálnicích v Česku je právě z ostravské huti. Proto nás zajímalo, jaká svodidla se v Ostravě vyrábějí a jaké musí splňovat normy nebo bezpečnostní požadavky. Ptali jsme se vedoucího výroby svodidel v LIBERTY Ostrava, kterým je pan David Rochovanský.

Jak významným sortimentem jsou pro huť právě silniční svodidla?

Na celkové výrobě huti mají svodidla jen malý podíl ve výši jednoho procenta, ale je to jeden z mála skutečně viditelných výrobků LIBERTY Ostrava, protože naše trubky, profily nebo plechy z námi vyráběné oceli, které jsou dodávané pro stavebnictví, těžbu ropy a plynu či dopravu, v médiích vesměs nevidíte. Navíc jde o výrobek s vysokou přidanou hodnotou, který prochází neustálými inovacemi a děláme ho v mnoha variantách.

Kolik typů svodidel LIBERTY Ostrava produkuje?

Vyrábíme celkem 35 různých záchytných systémů, které jsou samozřejmě výsledkem mnohaletého vývoje. Systémy jsou tvořeny nejen podélnými svodnicemi, ale také sloupky, distančními, dilatačními a přechodovými díly, které testujeme jako ucelený koncept. Bez porušení garance bezpečnosti tedy není možné jednotlivé díly například nahrazovat neoriginálními díly.

Základní dělení je na pět kategorií. Jsou to svodidla jednostranná, oboustranná, mostní, zábradelní a jednostranná moto svodidla na ochranu pro motorkáře. Různé typy svodidel se používají pro různé účely. Jiné jsou na menší okresní silničky, jiné na dálnici, a také naplňují různé požadavky na úroveň zadržení. Nejrozšířenější je svodidlo typu NH4, přičemž číslo 4 uvádí sílu materiálu svodnice. Aktuálně připravujeme jednostranné a oboustranné svodidlo úrovně zadržení H3 s využitím našich závitových tyčí, což nám umožní opět snížit hmotnost svodidla, zvýšit bezpečnostní charakteristiky a v šířce omezit prostor, který svodidlo u silnice zabere. Nové typy svodidel vyrábíme tak, aby bylo možné napojit je jednoduše na jiný typ našich svodidel bez přechodových dílů.

Současné tandemové pece ocelárny nahradí do roku 2025 hybridní elektrické pece. (foto: Viktor Mácha)

Kam svodidla dodáváte?

Více než 50 procent našich svodidel se uplatní na českém trhu, zbytek na Slovensku, v Litvě, ale naše svodidla jsou třeba také v Ghaně a máme certifikace svodidel pro pobaltské státy. Jsme jedním z mála podniků na světě, vyrábějícím svodidla takzvanou integrovanou cestou od železa z našich vysokých pecí a oceli, kterou produkuje naše ocelárna, až po jednotlivé díly. To nám umožňuje kontrolovat a řídit celý výrobní proces. Díky tomu jsme schopni garantovat kvalitu i nejvyšší míru spolehlivosti.

Jak dlouho se v ostravské huti svodidla vyrábějí?

Máme už více jak padesátileté zkušenosti. Svodidla se, tehdy ještě v Nové huti Klementa Gottwalda, začala vyrábět v roce 1968. Přesný počátek se uvádí 10. července. Od té doby jsme dodali už více jak 60 tisíc kilometrů svodidel. Jen pro představu obvod zeměkoule kolem rovníku je 40 tisíc kilometrů. O rok později už huť dělala jednostranná trasová svodidla HN4 a oboustranná trasová svodidla HN4 do středního dělícího pásu. Všechna svodidla se tehdy navrhovala pouze na základě výpočtů a zkušeností odborníků v silniční dopravě. Protikorozní ochrana se původně zajišťovala nátěry, v roce 1971 se začala provádět žárovým pozinkováním ve vlastní, tenkrát nově zprovozněné zinkovně. Na konci devadesátých let prošly nejpoužívanější typy trasových svodidel modernizací a následně nárazovými zkouškami ve zkušebním ústavu ve francouzské zkušebně L.I.E.R. Během dalšího vývoje se v technologii výroby začaly uplatňovat jakostně vyšší oceli než běžné uhlíkové, a to především mikrolegované, které umožnily snižovat hmotnost svodidla při zvýšení úrovně zadržení. Poprvé se mikrolegovaná ocel použila na svodidlové sloupky v roce 2008.

Svodidla z huti LIBERTY Ostrava chrání motoristy na většině silnic a dálnic v ČR.

Kdy a jak se dělají testy svodidel?

Testy svodidel děláme při každé inovaci. Protože jsou nákladné, předchází jim od roku 2008 matematické modelování, které bylo dříve dost nepřesné, ale zhruba od roku 2017 je jejich úspěšnost až 90 procent. Od devadesátých let máme za sebou padesát zkoušek, každou se dvěma nárazy. V současnosti se crash testy provádí na polygonu v Kameni u Pacova. Používají se k nim zánovní vozidla, přičemž jeden test vyjde na 2 až 4 miliony korun. Zkouší se nárazy menšími a většími osobními i nákladními automobily, případně autobusem. U menších vozů v rychlosti i 100 kilometrů v hodině, u větších kolem 80 kilometrů v hodině, vesměs pod úhlem 20 stupňů. Auta jsou samozřejmě samořiditelná, žádný kaskadér v nich nesedí. U malých vozidel se zjišťuje míra nebezpečného zrychlení pro osoby uvnitř vozidla během nárazu pomocí figuríny na pozici řidiče, která je osazena snímači. Všechny tyto testy se vždy připravují velmi dlouho, a pak lusknutím prstu je během pár vteřin po všem. Podívaná je to ale atraktivní.

Co je cílem testů?

Crash testy prověřují vlastnosti svodidel. Účelem svodidla není zastavit náraz vozidla natvrdo, to by mohlo být pro jeho posádku fatální. Svodidlo ho naopak musí utlumit, energii rozložit a absorbovat, vyvést automobil zpět ve směru jízdy. Nesmí ho vymrštit do protisměru, ani převrátit, jak se to může stát u špatně navržených betonových nebo lanových svodidel. Vůz nesmí svodidlo překonat, při nárazu nesmí dojít k roztržení podélného prvku, a hlavně žádná část svodidla nesmí proniknout do kabiny.

Jak dlouho současná svodidla vydrží?

Požadovaná životnost základního typu svodidel je minimálně dvacet let. Setkáváme se i se svodidly staršími bez funkčních vad. Tak dokonalá je protikorozní ochrana žárovým zinkováním. Jejich výhodou je, že jsou kompletně recyklovatelná. Po skončení životnosti se demontují, sešrotují a vyrobí se z nich nová ocel.

Svodidlo se zvýšenou ochranou pro motorkáře brání závažným úrazům způsobeným podjetím svodidla.

Čím jsou speciální svodidla pro motorkáře a kam se instalují?

Instalují se v místech, která jsou pro motorkáře zvlášť riziková, například v terénu s prudšími, táhlými zatáčkami na úzké silnici a všude tam, kde je zvýšený pohyb motorkářů nebo kde došlo v minulosti k závažným nehodám. Motorkářské svodidlo je vybaveno navíc spodní svodnicí, která zabrání podjetí svodidla a zároveň pohltí energii nárazu. Náraz do sloupku nebo stromu při podjetí svodidel je totiž častou příčinou vážných, někdy fatálních úrazů motorkářů.

Stojí všechna tato ochranná opatření za tu námahu, energii a peníze?

Určitě ano, jde přece o lidské životy a zdraví, které jsou nevyčíslitelné. Ale pokud bychom chtěli zůstat u pragmatické řeči čísel, pak hodnota vyhaslého života za jednu usmrcenou osobu v roce 2020 se počítala na 35 021 000 korun, cena na jednu nehodu s usmrcením činila 1 466 900 korun. Částky představují celospolečenské ztráty včetně nákladů na zdravotní péči účastníků dopravní nehody, práce dopravních policistů, hasičů, soudců i zaměstnanců státní správy, náklady pojišťoven a odškodnění pro oběti dopravních nehod. Stát navíc přichází o hospodářský přínos zraněné nebo usmrcené osoby. Ale zachráněný lidský život má přece úplně jinou cenu, než lze vyčíslit penězi. Každopádně svodidla jsou jen pasivním bezpečnostním prvkem. Tím nejdůležitějším je naše aktivní pozornost a ohleduplnost. A nás v Liberty tato práce těší, jsme pyšní na to, že ostravská huť už řadu desetiletí pomáhá při záchraně lidských životů na našich pozemních komunikacích.

Děkujeme za rozhovor

Nanášení povlaku žárového zinku.