Mercedes

Korigovatelná bezvýkopová a snadná pokládka potrubí - Nový protlačovací stroj GRUNDOSTEER společnosti TRACTO

S novým GRUNDOSTEERem rozšiřuje výrobce kompletních bezvýkopových služeb TRACTO svůj sortiment o protlačovací stroj, spojující osvědčené metody bezvýkopové pokládky potrubí v jednom snadno obsluhovatelném a robustním kompaktním zařízení. Zvláštností stroje GRUNDOSTEER je možnost úpravy směru během statického dopředného pohybu při realizaci domovních přípojek a při pokládce produktových nebo ochranných potrubí v maximální délce 100 m velmi jednoduchým a bezpečným způsobem.

Navigovatelná řídicí hlava garantuje přesnost

Z hlediska technologie procesu se protlačovací stroj GRUNDOSTEER nachází někde mezi postupem neřízeného roztlačování zeminy s pomocí zemní rakety a postupem řízeného horizontálního vrtání s pomocí mini vrtacích vyplachovacích zařízení. Stejně jako u zemní rakety je cíl zaměřován pomocí zaměřovací optiky
a země se při dopředném pohybu vytlačuje ven, zde je to hydraulickým posuvem. Stejně jako u metody HDD se s pomocí stroje GRUNDOSTEER realizuje nejprve pilotní ražba podél plánované trasy. Lokalizovatelná řídicí hlava je přitom sledována nad zemí s pomocí lokalizačního zařízení, z něhož lze odečíst odchylky od trasy. Je-li zapotřebí korigovat směr, lze pozici řídicí hlavy zcela jednoduše odečíst na časové stupnici na polohovém konektoru tyčového ústrojí a změnit prostřednictvím otáčení v požadovaném směru. V cíli se hlava nahradí rozšířením a otvor se při vtahování zvětší na průměr připojovaného potrubí. Na rozdíl od postupu HDD není u protlačovací stroje nezbytné vrtání s výplachem.

Výhodný vstup do korigovatelné techniky pro pokládku potrubí

Začít s korigovatelným bezvýkopovým protlačovacím strojem je snadné ve vícero ohledech. Díky jednoduchému, ale velmi spolehlivému principu ovládání a nekomplikované úpravě směru mohou dokonce i méně zkušení operátoři realizovat přesné domovní přípojky nebo krátké podzemní ražby metodou protlačovacího stroje, a získat tak snadno první zkušenosti s korigovatelnými postupy. Navíc jsou investiční náklady na stroj GRUNDOSTEER relativně nízké. Uživatelé, kteří již vlastní zemní protlačovací raketu, mohou svou stávající zaměřovací optiku GRUNDOSCOPE používat pro navigaci GRUNDOSTEERu. K pohonu protlačovacího stroje postačuje běžná hydraulická stanice, která je často ve strojovém parku k dispozici. Pozitivní vliv na náklady má i skutečnost, že lze u protlačovacího stroje upustit od nákladného vrtání s výplachem a že pro kontrolu směru postačuje jednoduchý lokalizační systém.

Promyšlená konstrukce v TRACTO kvalitě

Promyšlená konstrukce stroje GRUNDOSTEER v osvědčené TRACTO kvalitě se rychle vyplatí. Protlačovací stroj „Made in Sauerland“ je dimenzovaný pro maximální odolnost a vysoký uživatelský komfort. Například speciálně navržená tyčová ústrojí SIMCON® se nemusejí pracně sešroubovat, ale spojí se bezpečně jednoduchým svorníkovým spojem. Ovládací panel lze flexibilně připevnit do různých pozic na rám stroje
a díky výškovému nastavení optimálně přizpůsobit výšce operátora stroje tak, aby mohl pohodlně pracovat ve stoje. Rychlost posuvu se reguluje pomocí ruční páky s lehkým chodem. Další výhodou GRUNDOSTEERu je základní rám, který lze rozložit na jednotlivé díly, které následně lze přenést např. do sklepa, a speciální adaptér pro bezpečné ukotvení protlačovacího stroje ve stavební jámě.

Optimální pro krátkou podzemní ražbu a domovní přípojky

Stroj GRUNDOSTEER je vhodný pro krátkou podzemní ražbu v hustých infrastrukturách realizovanou bez většího úsilí a pro rychlé a snadné zřízení domovních přípojek všeho druhu. Velmi kompaktní systém, který je dlouhý sotva 1 m a 80 cm široký, může pracovat z jámy směrem k budově nebo směrem z budovy prostřednictvím jádrového vrtání v domovní stěně. Pro protlačení a vtažení trubky je k dispozici neuvěřitelných 130 kN, čemuž vděčí protlačovací stroj za typové označení PS130.

První úkoly úspěšně dokončeny

První úspěšná využití stroje ‚PS130‘ v tuzemsku i zahraničí hovoří sama za sebe. Při použití stroje GRUNDOSTEER pro dodavatele energií, společnost Veolia, bylo tak například poblíž Paříže bezpečně položeno potrubí pitné vody PEHD DN 25 skrze hustou síť potrubí pod vstupní halou jedné budovy. Zadavatel, který zásobuje pitnou vodou 4,6 milionu lidí v oblasti Paříže, byl zcela spokojen.

Ve čtvrti Berlín-Pankow byly pro stavební firmu F+E Tiefbau pod silnici v rámci rozšíření širokopásmového připojení položeny s pomocí stroje GRUNDOSTEER PS130 tři PE trubky DA 50 mm do svazku. Jelikož uprostřed ulice ‚Breite Straße‘ vedla tramvajová dráha o dvou kolejích, nepřicházela otevřená stavba v úvahu. Použití zemní protlačovací rakety rovněž nebylo z důvodu nízké krycí vrstvy cca 1,0 m, pro podzemní ražbu schváleno. Ačkoli rušení zapříčiněná trolejovým vedením tramvaje znesnadňovala navigaci, dostal se pilotní vrt bezpečně do cíle a svazek trubek byl pomocí rozšíření DA 125 mm bez problémů vtažen.

Uživatelé si mohou stroj GRUNDOSTEER otestovat

Společnostem zabývajícím se podzemním stavitelstvím, které by stroj GRUNDOSTEER rády otestovaly v některém ze svých projektů, rád poradí příslušný obchodní zástupce společnosti TRACTO.

Přesný popis rovnacího lisu PS130 i s technickými údaji je k dispozici online na:

Zastoupení pro Českou republiku:

Interglobal DUO s.r.o.

Tělovýchovná 1076

155 00 Praha 5

www.interglobal.cz

Další informace o společnosti TRACTO a bezvýkopové technologii naleznete na našem webu, Pressebox:

https://www.pressebox.de/newsroom/tracto-technik-gmbh-co-kg

TRACTO je spoluzakladatel, tvůrce a inovátor na poli bezvýkopové techniky. Společnost s ústředním sídlem ve městě Lennestadt-Saalhausen vyvíjí, vyrábí a prodává stroje a příslušenství pro podzemní pokládku
a obnovu potrubí. Tato úsporná a udržitelná bezvýkopová technika se využívá při výstavbě potrubních infrastruktur pro vodu, plyn, elektrický proud, telekomunikace, e-mobilitu a dálkové vytápění, při výstavbě optických sítí, dálkových potrubí a zpracování odpadních vod. Zákazníci zajímající se o dané inovativní systémy pocházejí zejména ze sektoru podzemního stavitelství a speciálního podzemního stavitelství, ale patří mezi ně i provozovatelé veřejných služeb a sítí. Od svého založení v roce 1962 vyvinula společnost TRACTO řadu průkopnických bezvýkopových řešení a dnes je celosvětově jediným poskytovatelem kompletních služeb na poli bezvýkopové techniky. Společnost se zastoupením po celém Německu
a sesterskými společnostmi ve Švýcarsku, Velké Británii, Francii, Austrálii, Africe a USA má po celém světě kolem 600 zaměstnanců.

Další informace naleznete na www.tracto.com, Facebooku, Xingu, LinkedInu a YouTube, www.interglobal.cz

Nový protlačovací strojGRUNDOSTEER společnosti TRACTO umožňuje snadnou a bezpečnou korigovatelnou pokládku potrubí pro domovní přípojky a krátkou podzemní ražbu.   
Navigovatelná řídicí hlava stroje GRUNDOSTEER je klíčem ke správnosti a přesnosti ražby.  
Ve čtvrti Berlín-Pankow byl pro ražbu pod velmi frekventovanou ulicí ‚Breite Straße‘ v rámci rozšíření širokopásmového připojení použit stroj GRUNDOSTEER PS130.
Přes obtížnou navigaci pilotního náhonu z důvodu nadzemních tramvajových vedení byla trasa přesně dodržena a svazek trubek DN 125 mm byl bez problémů vtažen.