Cime 2 kvartál 2024

Konference bezpečně spolu 2020

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Projektový safety manager. Záštitu konfernci udělila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ředitelství silnic a dálnic ČR.


KDY A KDE: 6.-7.2.2020,  MAXIMUS RESORT BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

TÉMA: PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER


Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby. 

Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na stavbách, a to zejména poznatků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací a projektantů, ale rovněž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude rovněž zaměřena na právní záležitosti v oblasti BOZP spojené s přípravou a realizací stavby, kde se jedná především o odpovědnost jednotlivých účastníků ve výstavbě za úroveň BOZP a za předcházení vzniku pracovních úrazů ve stavebnictví.

Hlavním cílem připravované konference je zaměřit se na komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků ve výstavbě, zejména na spolupráci koordinátora BOZP na staveništi, projektového manažera a na provádění jednotlivých činností v projektovém týmu. Ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí se ukazuje, že v současné době se v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem či o sledování kvality stavebních prací a termínů jejich dokončení, ale taktéž o zvládnutí manažerského řízení stavby i na úseku BOZP.

Součástí konference bude III. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Přestože by měl Projektový safety manager představovat vyšší stupeň odborně způsobilých osob v oblasti BOZP, neustále se v praxi setkáváme s nízkou kvalitou této služby. Na minulé konferenci jsme se zabývali technologickými a pracovními postupy včetně rizik a opatření, které má zhotovitel povinně předat Koordinátorovi BOZP 8 dní před zahájením prací. Neustále se však zhotovitelé stavby seznamují s vyhodnocením rizik jednotlivých společností a opomíjejí tak zásadní úlohu a povinnost vůči Koordinátorům BOZP. Požádali jsme tak Státní úřad bezpečnosti práce o výklad problematiky výměny rizik na staveništi a stanovení platné právní úpravy, kterou se má Koordinátor BOZP a zhotovitel řídit. Tímto chceme vyzvat nejen odborně způsobilé osoby, aby se přišly podělit o své zkušenosti a případně si rozšířily vědomosti v rámci této odborné akce.

Partněři konference:

Mezi dlouhodobé partnery konference patří Safety Pro s.r.o., Infram a.s., Dopravoprojekt Brno s.r.o., Moravia Consult Olomouc a.s., novým partnerem je Delta Projektconsult s.r.o. a mnoho dalších společností jako například 4FIT Consulting s.r.o., Manifold Group s.r.o., HBH Projekt s.r.o., Swietelsky Rail CZ a.s.,  Truvia s.r.o., Contract Management s.r.o. nebo společnost Mirro s.r.o.

Pokud máte chuť se s námi na této akci podílet a stát se partnerem konference Bezpečně Spolu, zde se můžete seznámit s podmínkami partnerství: http://www.arranogroup.cz/vzdelavani/konference/konference-2020/partnerstvi

registrace

Registrace účastníků bude probíhat do 24.1.2020, elektronická přihláška je v sekci registrace, součástí konference Bezpečně Spolu je i ,,bezpečný společenský večer´´, který je však kapacitně omezen. Budeme se na Vás těšit jako na partnera nebo účastníka konference a věříme, že se nejen na konferenci, ale i na stavbě potkáme Bezpečně Spolu.

vzdelavani@arranogroup.cz

www.arranogroup.cz