Cime 2 kvartál 2024

KLIMAHAUS dokonale přizpůsobila tubusové světlovody novému objektu mateřské školy v Praze

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER®, foto: KLIMAHAUS s.r.o.

Díky světlovodnému potrubí je možné přivést do interiéru mnohem více světla. Kromě přisvětlení pak některých prostorách umožňují využít přirozené denní světlo dokonce i jako hlavní zdroj osvětlení. Proto je instalace tubusových světlovodů výrazným trendem poslední doby, který přináší investorům jak ekonomický, tak ekologický užitek. Když se k tomu přidá citlivý přístup dodavatele a montážní fi rmy, získávají moderní objekty skutečnou přidanou hodnotu, jak se můžete přesvědčit prostřednictvím tohoto článku.

Dostatek nenahraditelného přirozeného světla je vítaný zejména všude tam, kde by jinak bylo nutné používat i během dne umělé osvětlení, tedy v budovách, jako jsou například školy nebo administrativní budovy. Perfektním příkladem je i nedávno zkolaudovaná a mimořádně elegantní budova mateřské školy v pražském Hloubětíně, kterou navrhl proslulý fi nský architekt Jyrki Tasa v severském stylu s důrazem na přírodní materiály, a která pravděpodobně již v září letošního roku přivítá přibližně stovku dětí. Z architektonického hlediska se na tuzemské poměry jedná o velice ojedinělou stavbu. „Použitím neobvyklých tvarů, atypické struktury a překvapivých detailů bych chtěl v dětských myšlenkách rozehrávat pohádkový příběh, který bude každý den jiný. Věřím, že právě taková školka v Suomi Hloubětín pro děti bude,“ doplňuje Jyrki Tasa, držitel celé řady architektonických ocenění.

Více než 20 let zkušeností s tubusovými světlovody

Tubusové světlovody jsou produktem, který do konkrétní části domu přivádí denní světlo přes střešní světlík a extrémně lesklé zrcadlové potrubí. Sluneční paprsky se tak pomocí odrazu dostávají přes střešní konstrukci až do místnosti, přičemž světelné ztráty jsou zcela minimální. O velmi promyšlenou dodávku a montáž tubusových světlovodů se postarala tradiční česká společnost KLIMAHAUS pod vedením Ing. Radima Otýpky, který nám poskytl podrobnější informace.

Ing. Radim Otýpka z fi rmy KLIMAHAUS s.r.o., který se na tubusové světlovody specializuje již od roku 2000, si pro konkrétní zakázky vyrábí také světlovody na míru. Sériově vyráběné světlovody totiž nemusí vždy konkrétní realizaci vyhovovat. Nejčastější řešení představují světlovody s vysokými nároky na tepelně izolační vlastnosti určené do pasivních domů s nejpřísnějšími požadavky. Často není snadné splnit požadavky na protipožární odolnost výrobku. Zakomponovat světlovodné potrubí vhodně do dané stavby není jednoduchý úkol, protože každý světlovod prochází rozdílnými částmi stavby a musí si zachovat suchý a plně funkční povrch. Bez dlouholeté praxe a vysoké dávky opatrnosti se tedy žádná realizace neobejde, neboť jedině při splnění těchto předpokladů je možný dokonalý přenos maxima slunečních paprsků a současně nedochází k tepelným ztrátám či nežádoucímu přenosu požáru.

Klimahaus zajištuje kompletní servis od návrhu vhodného typu světlovodu přes výběr nejvhodnějších dílů až po konečnou kompletaci na stavbě.

Citlivý přístup ke každé zakázce

„Při realizaci zakázky v rámci projektu Suomi Hloubětín bylo naším cílem nejen dostát jejím technickým parametrům a přisvětlit interiér tohoto architektonického skvostu, ale snažili jsme se také o to, aby mělo fi nální řešení do budoucna příznivý efekt jak na děti, tak personál. Je známo, že přirozené denní světlo v porovnání s umělým osvětlením probouzí kreativitu a podporuje zdraví. Přemýšleli jsme tedy i tak, aby to dětem lépe myslelo, aby byly aktivnější a zdravější. Strop každé místnosti byl jinak barevně vyveden, takže jsme zároveň mysleli na to, abychom světlovody co nejlépe zakomponovali do interiéru tohoto zdařilého a nápaditého objektu. Naše světlovody jsme mohli barevně přizpůsobit vzhledu jednotlivých místností díky ozdobným difuzérům různých barev, takže věřím, že celek nejen na děti působí velice příjemně a hravě,“ sdělil na úvod Ing. Otýpka, který měl celou zakázku na starosti.

Nová školka je součástí komplexního projektu SUOMI Hloubětín. Rozlehlé vnitřní prostory sice disponují velkoformátovými okny, ale jednotlivé místnosti se vyznačují opravdu značnou hloubkou, která před instalací tubusových světlovodů znemožňovala rovnoměrné osvětlení celé plochy. Světlovodné potrubí umožnilo veškeré tmavé kouty spolehlivě eliminovat. K přisvětlení jednotlivých místností bylo použito 9 kusů světlovodů o průměru 530 mm. Jak jsme zmínili hned na začátku tohoto článku, v některých případech tyto světlovody umožňují úplnou absenci umělého osvětlení, čímž dochází k výraznému snížení energetické zátěže budov. V případě této budovy nebyla žádná okna ve vnitřní chodbě, kde nyní tubusové světlovody plní funkci hlavního zdroje osvětlení.

Průběh montáže

V betonové konstrukci bylo ze všeho nejdříve zapotřebí připravit otvory pro následnou instalaci tubusových světlovodů. Klíčovým parametrem jejich instalace bylo vhodné napojení na veškeré související vrstvy střechy. Dále bylo důležité jejich zateplení v nadzemní části. Pro přerušení tepelného mostu se v konstrukci střechy instalovala tepelně izolační skla, zabraňující únikům tepla v důsledku oddělení teplé a studené části světlovodu. Jak již bylo řečeno, ozdobné difuzéry umožnily dokonalé přizpůsobení světlovodného potrubí k rozmanitému designu jednotlivých místností do posledního detailu. Výsledkem je pestrá paleta barev a dostatek přirozeného světla napříč jednotlivými třídami v objektu mateřské školy.

Budova mateřské školy v Hloubětíně se tak stala dalším příkladem toho, jak fi rma KLIMAHAUS pomáhá lidem bydlet zdravě. A pokud vás zajímají i jiné realizace světlovodného potrubí nebo ostatní produkty, které jsou součástí portfolia brněnské společnosti, navštivte její webové stránky

www.klimahaus.cz.