Cime 3 kvartal 2024

KASI uskutečňuje klíčové investice do výrobního zázemí, vývoje a testování

Společnost KASI se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kanalizační litiny, tj. šachtových poklopů a vtokových mříží, betonových prvků uličních vpustí, šachtových stupadel a dalšího sortimentu. V současnosti jsme jedním z nejmodernějších evropských producentů a naše výrobky dodáváme do celé střední a východní Evropy od Švýcarska až po Rusko. Vlastníme betonárku v Přelouči, slévárnu u Nového Bydžova a ve Chvaleticích, jsme tak výrobně plně soběstační. Vysoký stupeň automatizace nových závodů a vlastní vývojové oddělení zaručují firmě flexibilnost výroby, kvalitu výrobků a pružnou reakci na individuální požadavky zákazníků.

V posledních letech aktivně investujeme do výroby, technologií, vývoje a výzkumu. V létě roku 2019 byla ve Chvaleticích po třech letech příprav spuštěna naše druhá slévárna na šedou i tvárnou litinu. Výhodou nového závodu je zejména větší formovací technika, což nám umožnilo výrobu rozměrnějších odlitků. Zároveň jsme posunuli úroveň automatizace, tentokrát zejména v dokončovacích operacích, jako je CNC broušení a obrábění, lakování a mezioperační logistika. Na konci roku 2019 také skončily investice do areálu v Přelouči, kde se dokončilo vývojové a testovací centrum pro poklopy. Nyní jsme schopni nejen lépe inovovat a vyvíjet nové produkty, ale hlavně tyto novinky umíme také ihned otestovat jak v laboratoři, tak v reálných podmínkách. Posledním krokem, který nám zbývá učinit, je právě probíhající rozšíření betonové výroby a celkové vylepšení logistiky v areálu. Cílem KASI je vysoká kvalita produktů. Být lídrem v inovacích a vývoji nových technologií firmě zaručí dlouhodobou kvalitu a správnou funkčnost výrobků. Zaměřuje se nejen na výrobní kvalitu, technologii a automatizaci výroby, ale také na zákaznickou podporu od správné volby výrobku, přes pomoc v rámci projektu až po správné zabudování. Díky tomuto osvědčenému přístupu naše společnost upevňuje svou pozici na evropské špičce v tomto poměrně specifickém segmentu.

NOVINKY 2020

Čtvercový poklop 600x600 E600 KQ66EL05C

• víko litinové bez ventilace, rám litinový 100 mm

• tichý design, PUR tlumící vložka v rámu

• možnost vlastního motivu

• EN 124-2, 10 ks/pal, hmotnost 100 kg

• Varianta se zajištěním KQ66EL05CO

Vodotěsný poklop DN600 E600 KELV14C4

• víko litinové bez ventilace, rám litinový 100 mm

• tichý design, PUR těsnící vložka

• tři šrouby zajišťující vodotěsnost

• možnost vlastního motivu

• EN 124-2, 10 ks/pal, hmotnost 83 kg

Vodotěsný poklop DN8

• víko litinové bez ventilace, rám litinový 100 mm

• tichý design, PUR těsnící vložka

• čtyři šrouby zajišťující vodotěsnost

• možnost vlastního motivu

• EN 124-2, 8 ks/pal, hmotnost 128 kg

Čtvercové pokopy

Díky nové slévárně ve Chvaleticích jsme schopni vyvíjet a vyrábět rozměrnější kanalizační poklopy pro komunikace. První vlaštovkou je čtvercový poklop 600 x 600 mm. Jako první byla na konstrukčním oddělení připravena varianta pro velmi těžkou dopravu vycházející z poklopů standardní řady, to znamená těžkého víka v rámu s PUR tlumící vložkou, což je léty prověřené řešení u kruhových poklopů. Tyto čtvercové poklopy najdou své využití v místech, kde jsou jímky či čtvercové šachty ve velmi intenzivní dopravní zátěži. Prototypy byly podrobeny důkladnému prověřování v našem novém vývojovém a testovacím centru, jehož součástí je i testovací polygon. Po certifikaci je výrobek dodáván ve třídě zatížení D400-E600. Aktuálně tyto poklopy vyrábíme i ve variantě s aretačním zajištěním. V nejbližší době chceme představit také vodotěsnou variantu a vtokovou mříž. Dalším krokem bude představení nižších tříd zatížení a varianty s panty, čímž rozšíříme výrobní portfolio k úplné spokojenosti našich zákazníků v tomto segmentu.

Vodo-plyno-těsné poklopy

Neustále se zvyšují požadavky na protipovodňovou ochranu kanalizačních sítí, přítoků do ČOV a jejich zařízení a rostoucí i nároky na kvalitu a fungování vodotěsných poklopů v zatěžovaných komunikacích přiměly KASI zabývat se otázkou doplnění dosud vyráběných vodotěsných poklopů o nový typ s větší odolností proti tlaku plynů a vod, ale i dopravní zátěži. Řešením je tzv. tunelová verze poklopů, jediné dlouhodobě fungující a schválené řešení v Rakousku a Švýcarsku. Jedná se o poklop, který na základě pevného spoje mezi víkem a rámem odolá větší dopravní zátěži bez problémů s povolováním šroubů a cenově přitom není nijak vzdálen současným výrobkům, které se budou dodávat i nadále. Poklopy jsou ve třídě zatížení E 600 a mají litinové víko zajištěné v litinovém rámu. Vodotěsnost je zajištěna třemi nebo čtyřmi šrouby a speciálním designem poklopu s PUR těsnící vložkou.

http://www.kasi.cz