husqvarna

JUDr. Ondřej Brostík: Detailní znalost klienta vede k dosažení stanovených cílů

Šéf advokátní kanceláře, která na českém trhu napříč rozličnými obory úspěšně funguje již pátým rokem a mezi jejíž klientelu patří mimo jiné developerské a stavební společnosti, poskytl naší redakci rozhovor, ve kterém jsme se jej zeptali na vše, co vás zajímá, hledáte-li v dnešní době komplexní právní služby s přidanou hodnotou.

Jaké byly Vaše začátky?

Měl jsem štěstí na koncipientskou praxi, kterou musí každý advokát povinně absolvovat. Ta byla sice mírně řečeno intenzivní, ale opravdu mě toho hodně naučila pro další praxi. A jak se říká: „Těžko na cvičišti – lehko na bojišti.“ Po absolvování zmíněné koncipientury jsem kariéru rozvíjel v korporátní sféře, kde jsem poskytoval právní podporu interním oddělením mezinárodní fi rmy a vedl právní divizi pro střední a východní Evropu. Tato pozice vyžadovala i spolupráci s externími advokáty, kdy jsem byl v daném vztahu najednou v pozici klienta a viděl jej z opačné perspektivy. Musím říct, že také tento pohled na věc mě toho dost naučil a při poskytování služeb z něj čerpám dodnes. Po nějaké době, kdy jsem si byl svými vědomostmi a zkušenostmi již jistější, jsem se rozhodl založit vlastní kancelář, jak se říká, na zelené louce.

Jak jste získával první zakázky pro vlastní advokátní kancelář?

Šel jsem do vlastní praxe s vědomím, že to bude chtít mnoho úsilí, neboť jsem za sebou skutečně neměl žádné klienty do začátku. Jasně jsem si tedy defi noval, čím se chci odlišit od konkurence a co by mělo mým budoucím klientům přinést největší užitek. A fungovalo to. Zdravým základem mé advokátní praxe pod vlastní osobní značkou se staly nabalující se doporučení prvních spokojených klientů. Až teď, když děláme rozhovor, si vlastně uvědomuji, že jsem za té půl dekády ani nestačil řešit nějaké promo a fi rma zdravým tempem neustále roste za dodržování maximálně individuálního přístupu ke každému případu.

To zní jako ideální scénář. Říkal jste, že jste si musel jasně stanovit, co Vašim klientům přinese největší užitek, respektive přidanou hodnotu. Co si pod tím představit?

Realita je taková, že velké fi rmy ze zkušenosti dobře vědí, že právní oddělení, na které se mohou nonstop spolehnout, je zkrátka k nezaplacení. Problém jsem už od rané fáze své advokátní praxe pozoroval především u menších fi rem, které náklady na advokátní kancelář neberou jako nezbytnou investici s jednoznačnou návratností a právní pomoc vyhle dávají většinou až poté, co se ocitnou v problémech. Asi vás nepřekvapí, že ve fi nále takový přístup stojí fi rmu mnohem víc, než kdyby mělo vedení průběžně k dispozici právníka, který by mohl v reálném čase reagovat na veškeré dění a eliminovat rizika. Samozřejmě ale pro menší fi rmy nedává smysl vydržovat si trvale drahé právní oddělení, když potřeba právních služeb vyvstává třeba jen párkrát do měsíce. Rozhodl jsem se tedy nabízet klientům alternativu v tom, že moje kancelář jim bude asistovat jako jejich „externí právní oddělení“. Podstatou takové spolupráce samozřejmě musí být nadstandardní osobní přístup, dokonalá znalost fungování klienta a připravenost být mu kdykoli k dispozici. Ukázalo se, že našim klientům takový přístup skutečně vyhovuje a mám obrovskou radost z toho, že s celou řadou z nich spolupracujeme už od začátků fungování kanceláře a rosteme spolu s nimi.

Jaké služby svým klientům vlastně nabízíte?

Pokud bych to měl shrnout v kostce, jde o pomoc klientovi v rámci jeho každodenní potřeby od pracovněprávních věcí přes smluvní dokumentaci až po zastupování v soudních řízeních včetně vymáhání pohledávek. S tím souvisí právní poradenství v těch otázkách, které společnost zrovna řeší. Klientům z oblasti stavebnictví zajišťujeme zastupování před stavebními úřady a dalšími institucemi, dále revize smluv, smlouvy o dílo či o dodávku, s developery řešíme prakticky veškeré aspekty výstavby a následného prodeje nemovitostí, abychom jim pomohli zajistit hladký a co nejrychlejší průběh realizace každého projektu.

Jde mi vždy především o to, aby se klient mohl věnovat vizím a strategickým rozhodnutím, které takzvaně dělají byznys. Eliminaci rizik spojených s realizací jednotlivých zakázek, stejně jako řešení vzniklých právních problémů, už může s důvěrou nechat na nás.

Nyní mi dovolte trochu odbočit a zeptat se na obligátní, možná až lehce bulvární otázku, a sice, jaký byl Váš vůbec první velký případ? Můžete nám prozradit nějakou perličku ze soudní síně?

Upřímně, ze začátku advokátní praxe je to jedna velká byrokracie, nejedno velké kafe denně a téměř nekonečné moře dokumentace všeho druhu. Takže úplně ze začátku to nijak zajímavé nebylo, to vás asi zklamu. Nepamatuji si totiž na nic, co by v tento moment potěšilo senzacechtivého novináře... (smích)

Rozumím. Jaké případy Vás tedy nejvíce naplňují radostí či pocitem vítězství?

Vždy mě potěší výsledek práce, který je klientovi ku prospěchu tak, že to skutečně ocení. Vlastně mi stačí, když například řešíme podmínky smlouvy s protistranou, smlouvu dotáhneme a já pak s odstupem času vidím, že nastavené podmínky fungují na výbornou. Nastávají ale i hezké momenty satisfakce, které máte zřejmě na mysli, když za mnou nebo někým z kolegů v kanceláři nějaký klient přijde a sám od sebe řekne třeba: „To bylo vážně super, že jsme do té smlouvy dali právě tohle, výborný nápad, protože teď můžu konečně...“ Chápete, kam tím mířím. A schválně v tomto případě používám plurál, protože úspěchy našich klientů prožíváme, jako by byly naše vlastní.

Samozřejmě také potěší, když se nám podaří dosáhnout i spravedlnosti, což v dnešním světě bohužel není pravidlem. Takto se nám nedávno například povedlo vysoudit pro klienta náhradu škody z titulu odpovědnosti jednatele za pozdní podání insolvenčního návrhu, když společnost, která klientovi dlužila byla vyloženě účelově poslána do insolvence. Nakonec ten jednatel a zároveň jediný společník uhradil nemalou škodu, kterou způsobil našemu klientovi, z vlastní kapsy a z titulu vlastní odpovědnosti.

Zmínil jste kolegy z Vaší kanceláře, rozšiřujete tým?

Ano, přímo úměrně k rozvoji klientské základny. Musím říct, že mám na výběr spolupracovníků zatím opravdu šťastnou ruku a synergie v kanceláři je obrovská. Ale přesto je pro mě na prvním místě individuální, osobní přístup, to znamená, že každý případ chci vidět osobně a musím se přiznat, že jsem opravdu puntičkář, ať už jde v danou chvíli o smluvní dokumentaci nebo poučení klienta o jeho možnostech v aktuální situaci. Třeba zastupování klientů před soudem je kapitola sama o sobě. Plně věřím kvalitám kolegů, ale jednání, u kterých nezastupuji naše klienty osobně s nimi stejně komunikuji a veškeré postupy a přípravu předem v kanceláři konzultujeme. Věřím, že novým impulzem byla pro kolegy také relativně nedávná změna sídla.

To se nyní nachází kde?

Sídlíme v budově C Paláce Archa. Adresa k nám do kanceláře je Na Poříčí 1047/26, Praha 1, 110 00.

Ke stěhování Vás ale vedlo také poměrně nevšední propojení. Prozraďte nám, o co jde.

Je to tak a musím upřímně říct, že z toho mám velkou radost. Naše kancelář totiž začala úzce spolupracovat se společností Externity s.r.o., která je špičkou v oblasti IT a zabývá se vývojem softwaru a zabezpečením. S Externity sdílíme naše kanceláře v Paláci Archa a toto propojení beru jako obrovskou přidanou hodnotou pro naše klienty. Můžeme jim nyní totiž nabídnout bezprecedentní zabezpečení služeb nejen po právní, ale zároveň také po technické stránce. A troufám si říct, že takových spojení práva a IT je u nás jako šafránu. V rámci nastavení interních procesů společností a compliance je přitom zcela zásadní nejen jejich právní rámec, ale právě i IT a technické zabezpečení. V dnešní době je přitom postupná digitalizace procesů společnosti opravdu nutností.

Korporátní compliance a interní pravidla je určitě velké téma. Co se stane, když je firma nemá správně nastavená nebo je dokonce výrazně zanedbává? Tady odpovím ze zkušenosti. Když se vnitřní procesy dobře nenastaví, bude firma fungovat dva, tři, čtyři roky, než ji doženou důsledky. Ostatně to platí i pro tu zmíněnou digitalizaci procesů. Tím myslím, že jí ujede vlak a postupně přestane být konkurenceschopná, ať už se jedná o stavební firmu nebo nějakou jinou. Ve všech oblastech to funguje stejně, což nyní v důsledku spolupráce s Externity vidíme v praxi. Správně nastavené interní procesy jsou klíčem k dlouhodobému profitu a umožňují předcházet problémům, na jejichž řešení jsou ty firmy v konečném důsledku stejně donuceny vynaložit daleko více prostředků než na dlouhodobé partnerství s poskytovateli právních a IT služeb. Jedná se prakticky o zdraví firmy. A je to stejné jako s tím lidským. Pokud zanedbáte prevenci, přestože i ta může něco stát, důsledky její absence v podobě vážného zdravotního problému vás vždy vyjdou opravdu draze. A teď nemyslím tím peníze, které jsou v byznyse až na prvním místě, ale také energii, čas a dopad na plnění stanovených cílů kterékoliv společnosti napříč obory.

Závěrem budeme rádi, když našim čtenářům prozradíte i něco málo z osobního života. Právní praxe bezpochyby patří mezi ty nejnáročnější. A ve stavebnictví i v jiných sférách jde Vašim klientům často o velké peníze. Máte nějaký recept na to, jak odbourat stres a zaručeně vydechnout po náročném dni?

Od začátku vnímám paralelu mezi právní praxí a sportem. Soustředěnost, příprava, potřeba vítězství. V obleku se však musíte držet na uzdě a v soudní síni to platí dvojnásob. Proto ve volném čase nejraději dobíjím baterky sportem, na kterém jsem vyrostl, ať už jde o tenis, který jsem hrál do svých sedmnácti ve Zlíně závodně, anebo fotbal. V poslední době jsem se nadchnul pro CrossFit, který člověka sice zdravě, ale zato totálně odrovná fyzicky, nicméně psychika, zatížená náročnými jednáními, dokonale vypne. S kolegou jsem také začal hrát golf, který mě opravdu baví, i když jsem trochu podcenil jeho náročnost, a to jak fyzickou, tak psychickou. Nicméně kolega říká, že už se pomalu zlepšuju (smích). Energii rád čerpám také na vycházkách do přírody, případně na kole a největší radost v osobním životě mi momentálně dělá svatba s partnerkou.

Děkujeme za rozhovor
Ondřej Štěpán

Hledáte externí právní oddělení pro dlouhodobou spolupráci, kterému můžete důvěřovat a dokáže pohotově reagovat na vaše potřeby v reálném čase, například během realizace náročných stavebních projektů? Více informací naleznete na www.akbrostik.cz.