Komatsu potřebu bagr

Jak si zajistit čerstvý vzduch v bytě? Pravidelnou údržbou centrálních šachet bytových domů

Autor: Ing. Radim Otýpka, obchodně technický poradce fi rmy Klimahaus s. r. o. a STAVEBNISERVER, foto: Klimahaus s. r. o.

Klimahaus s.r.o. je společnost, která se zabývá montáží ventilačních turbín a tubusových světlovodů. V posledních letech své portfolio rozšířila také o nabídku klimatizace a rekuperace. Naše redakce se rozhodla vám tuto fi rmu představit především jako profesionála v oboru údržby centrálních šachet bytových domů. Málokdo si totiž uvědomuje, že právě šachty odvádějí znečištěný vzduch, vlhkost z vaření či praní a další různé nežádoucí pachy z bytu pryč. Aby ale vše fungovalo, jak má a obyvatele domu si mohli užívat čerstvého vzduchu, je nutné mít dobře vyřešené odvětrávání i přívod čerstvého vzduchu. Jak toho docílit, na to jsme se zaměřili v článku, který právě čtete. Na jeho textu jsme spolupracovali s Ing. Radimem Otýpkou, obchodně technickým poradcem firmy Klimahaus.

Větrání přispívá k celkovému zdraví

Proč bychom ale vůbec měli větrat? Dostatečným větráním a odtahem znečištěného vzduchu si zajistíte zdravé bydlení a tím i mnohem zdravější život. S dostatkem čerstvého kyslíku bude vaše tělo aktivnější, výkonnější a odolnější. Mozek se lépe okysličuje, proto můžete při práci nebo jakékoliv jiné činnosti podávat mnohem lepší výkon. A také lépe odpočíváte. Čerstvý vzduch znamená celkové zdraví, to fyzické i mentální.

Jak je řešen přívod čerstvého vzduchu?

Bytové domy obsahují pro odvětrání kuchyní, koupelen a záchodů centrální šachty. Tyto vzduchotechnické šachty vedou skrz všechna patra až na střechu. Do šachty se postupně připojují jednotlivé byty. Staré a stále doporučované normy počítají s přívodem čerstvého vzduchu bohatého na kyslík přirozeně přes otevřená okna či otevřené dveře. V době těsných plastových oken a dveří hraje zásadní roli větší frekvence větrání, nucená výměna vzduchu. Na to ovšem spousta lidí zapomíná.

Jak větrat v době drahých energií?

Právě v této době správné větrání hraje zásadní roli. Je naprosto nevhodné větrat dlouhodobě přiotevřenou ventilačkou, jak bylo běžné dříve. Správně by člověk měl několikrát denně naplno otevřít okna a provést velmi rychlou výměnu vzduchu. Větrání má být krátké, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale nesmí dojít k poklesu teploty stěn. Toto vyvětrání zajistí relativně malou ztrátu tepla. Naakumulované teplé stěny a nahřáté radiátory pak rychle prostor dohřejí na příjemnou teplotu. Otevřenými okny přispějete k rychlejšímu vyvětrání kuchyně a sociálních zařízení a zvýšíte odvod znečištěného vzduchu přes centrální šachtu.

Krok ke správnému udržení systému odtahu z bytů

Vše začíná v bytě. V každém je možné najít vyústění do šachty kryté mřížkou nebo ventilátorem s mřížkou. Někdy se jako fi ltr používá starý molitan. Občas se také používaly zpětné klapky, které je zapotřebí udržovat stále funkční. Uživatelé bytů by měli všechny tyto odtahové prvky pravidelně čistit, aby zůstaly plně průchozí a pokud možno čisté.

Dalším dílem vzduchotechniky jsou odtahové šachty. Tato potrubí bývají vyrobena z různých materiálů, nejčastěji z plechu, dříve z osinkocementu a mají buď kruhový nebo hranatý tvar, dle typu domu.

Centrální šachta také vyžaduje údržbu, na kterou se často zapomíná. Podle odborníků je velmi užitečné centrální šachty pravidelně čistit od nánosů nečistot, které mohou způsobovat zvýšenou prašnost či zapáchání ve vývodech horních bytů.

před
Po

Čištění centrálních šachet

Specializované fi rmy dnes dokážou provést rychle mechanické čištění šachty speciálními kartáčovými stroji a odsátí nečistot z šachty pryč. Například fi rma Klimahaus s.r.o. zajišťuje čištění šachet velmi rychle a účinně. Dokonce si můžete objednat i desinfi kování šachty účinnými prostředky, což v dnešní době virového znečištění může být také přínosné. Stejně jako například klimatizace či běžná vzduchotechnika musí být pravidelně čištěna a desinfi kována, platí to samé i pro centrální šachty. Ideální je provádět čištění pravidelně každých 3 až 5 let.

Zakončení vzduchotechniky na střeše domu

Poslední částí centrálních šachet je konečné vyústění na střeše. Tento koncový prvek musí být maximálně účinný, protože vám ovlivní celkový výkon odtahu.

Dle typu domu lze zvolit buď pasivní výstupní mřížky, přes které odchází vzduch pryč, nebo centrální elektrické ventilátory. Mnoho domů si také nechalo provést výměnu nefunkčních ventilátorů za samočinné ventilační turbíny.

Samočinné turbíny sice nejsou tak účinné jako ventilátory, nicméně jsou stále účinnější než pasivní mřížky. Turbíny jsou tiché a také bezúdržbové a navíc neplatíte žádné náklady na jejich provoz.

Nové moderní ventilátory s regulací

Nejúčinnějším řešením jsou ventilátory, které ovšem musí být funkční. Pokud na domě máte nefunkční centrální ventilátor, pak je šachta do velké míry zcela uzavřená a odtah znečištěného vzduchu neprobíhá. Pokud uvažujete o výměně ventilátoru, pak lze aplikovat hybridní systém větrání, tj. kombinaci moderního úsporného ventilátoru a samočinné ventilační turbíny.

Turbína slouží k zajištění mírného podtlaku v šachtě (aby se pachy nevracely do bytů), kdežto silný ventilátor po sepnutí zajistí potřebný rychlý odtah použitého vzduchu až z bytu. Například nový hybridní systém i-Drive od fi rmy Klimahaus s. r. o. zajistí kombinované větrání s významnou úsporou za energie, protože přednostně odtahuje turbínu a až v případě potřeby (např. bezvětří) můžete sepnout pomocný ventilátor. Ventilátory jsou realizovány tak, aby nebránily průchodu vzduchu při jejich nečinnosti, na rozdíl od axiálních ventilátorů, které odtah ve vypnutém stavu znemožňují.

Systém i-Drive lze naprogramovat ve velkém rozsahu, aby výkon, denní/noční režim, délka sepnutí ventilátoru a také jeho tichý chod odpovídaly jak typu domu, tak i požadavkům investora.

Automatický chod je dnes žádaný prvek

Často je oceňován automatický systém větrání, který v závislosti na výkonu ventilační turbíny sám automaticky spouští pomocný ventilátor a udržuje po celou dobu dostatečné odsávání z celého domu. Tento systém nemusí být napojen na centrální spínače z bytů, a tudíž nehrozí poškozování či nežádoucí trvalé spuštění ventilátoru až do jeho zničení.

V dnešní době na trhu najdeme nepřeberné množství ventilátorů, které lze velice efektivně regulovat tak, aby byl zajištěn odpovídající výkon, nízká hlučnost a přitom spotřeba elektřiny klesla na minimum.

V případě bytových domů se šikmou střechou je také velmi užitečné uvažovat o větrání půdního prostoru ventilačními turbínami, neboť právě toto řešení dokáže významně ovlivnit účinnost tepelné izolace (tím, že ji udržuje s minimální vlhkostí). V létě zase turbíny odsávají přehřátý vzduch, čímž půdní prostor chladí a omezí tím průnik tepla skrz střechu do bytů.

V případě, že uvažujete o úpravě či vylepšení centrálního systému odvětrání, můžete kontaktovat fi rmu Klimahaus s. r. o. (www.klimahaus.cz), která vám nabídne několik zajímavých řešení, jak z hlediska čištění šachet, tak i z hlediska obměny centrálních ventilátorů za nové moderní systémy