Cime 2 kvartál 2024

Jak si vede sektor stavebnictví v roce a jaké jsou vyhlídky do blízké budoucnosti?

CEEC Research, STAVEBNISERVER, grafy: CEEC Research

Stavebnictví nezažívá své nejlepší období, přesto prognózy poukazují na to, že brzy bude lépe. Jak hovoří nejnovější statistiky? To pro vás zjišťovala redakce STAVEBNISERVER prostřednictvím kvartální analýzy analytické společnosti CEEC Research specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor. Zároveň vám přinášíme nejnovější výzkum týkající se (nejen) alternativních stavebních materiálů.

Ekonomické problémy

Dle průzkumů z března letošního roku vyplývá, že stavební fi rmy očekávají v roce 2023 na trhu stavebních prací pokles o 2,6 %, a to i přestože hlásí průměrné vytížení kapacit do poloviny roku 2023 na 92 %. To je dáno kontrakty, které vznikly v předchozích letech, a taktéž nedostatkem kvalifi kované pracovní síly. Sektor stavebnictví se musí vypořádávat s celou řadou ekonomických problémů, které silněji dopadají na pozemní stavitelství, kde je očekáván pokles o 3,2 %. Inženýrské stavitelství klesne v uvozovkách jen o 1,6 %, jelikož je podporováno fi nancováním dopravních staveb ze strany veřejných zadavatelů.

Počet veřejných zakázek klesá

Ze strany poptávky přichází hned několik negativních vlivů, mezi které můžeme zařadit zejména infl aci a drahé fi nancování úvěrů. Klíčovou rolí pro obor stavebnictví v Česku představují hlavně veřejné zakázky. Během roku 2022 počet veřejných zakázek meziročně klesl o 10,3 %. Stejně tak dle údajů Českého statistického úřadu z ledna 2023 vyplývá, že meziročně klesl i počet vydaných stavebních povolení a to o 7,4 %. Rovněž bylo zahájeno i méně bytových výstaveb (–8,8 %).

Stavební společnosti v letošním roce očekávají pokles tržeb o 1,2 %. Tento jev souvisí s energetickou krizí, válečným konfliktem na Ukrajině, doznívajícím výkyvem cen stavebních materiálů, vysokými úrokovými sazbami i rostoucí inflací. Stávající trend by se přesto měl v roce 2024 vyvíjet k lepšímu, kdy 54 % firem očekává mírný nárůst tržeb.

Předpovědi na rok 2024 jsou optimističtější. Pravděpodobně dojde ke stabilizaci stavebního trhu. Růst očekává 52 % fi rem. Nebude však nijak závratný, dle prognostik se bude jednat jen o 0,4 %.

Vývoj cen stavebního materiálu

Podobné tendence lze vysledovat taktéž v případě stavebního materiálu. Přibližně 58 % ředitelů stavebních společností do následujícího roku predikuje zpomalení růstu cen na úroveň očekávané inflace. „Prudké zdražování, které jsme zaznamenali před rokem, zapříčinily geopolitické události, které nabouraly plynulost dodavatelských řetězců, ale také strach a nejistota z dalšího vývoje. Tyto faktory navedly ceny strmě vzhůru. Nyní si trh na novou realitu zvyká a ceny se na trhu pomalu stabilizují, v řadě významných položek ceny klesají, ale máme indikace, že na cenu platnou před rokem 2022 se většina materiálů již nevrátí,“ osvětluje Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Stavební společnosti neskupují stavební materiál do zásoby, protože je velmi těžké odhadnout, v jaké výši se budou pohybovat pořizovací ceny materiálů v budoucnu a zároveň není možné skladovat materiál v takovém množství, aby se to vyplatilo. Proto se společnosti snaží aktivně hledat nové dodavatele materiálů, kteří poskytují nejvýhodnější ceny. Žádaným materiálem je například ocel. Právě cena oceli se začala zvyšovat na konci roku 2020 a rostla až do září 2021, kdy dosáhla svého maxima 40 000 Kč/t. V polovině února se už cena pohybovala téměř na polovině, přesněji na ceně 22 000 Kč/t. Kvůli konfliktu na Ukrajině ale cena oceli opět začala stoupat.

Alternativní materiál většina stavebních firem nevyužívá

Téměř polovina stavebních firem se snaží dodavatele stavebních materiálů nacházet i v zahraničí, to s sebou však nese riziko prodloužení dodávky materiálů. Navíc pouze 5 % firem vykazuje schopnost tradiční materiály nahradit těmi alternativními. Většina stavebních společností (69%) ale alternativní materiály nevyužívá nebo nemá možnost je využívat. Kvalitních alternativ je stále velmi málo a tak jsou firmy odkázané jen na ty, které jsou na trhu v současné době stále nedostatkovým zbožím nebo takové, jejichž cena neustále roste. Mezi nejvyužívanější alternativní materiály patří dřevovláknité desky, OSB desky, korek nebo geopolymer. Své uplatnění nacházejí i recyklované materiály. Platí, že zájem o stavby z alternativních materiálů může mít větší potenciál pro soukromé investory než pro veřejné zadavatele, neboť ti vyznávají spíše konzervativnější přístup a chovají větší nedůvěru k recyklovaným materiálům. „Nedostatek stavebních surovin na trhu můžeme zmírnit efektivním nakládáním s vybouraným materiálem a jeho opětovným použitím. Důležité v tomto budou veřejné zakázky na stavební práce, které budou co nejvyšší míru recyklace zohledňovat,“ komentuje Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR.

Výroba alternativních materiálů a jejich recyklace jsou zásadním trendem pro zlepšování synergie ekonomiky a ekologie ve stavebním sektoru. Sami investoři chápou ekologický stavební materiál jako nutnost a to vzhledem k budoucí nižší energetické náročnosti staveb. Stavební společnosti jsou v názorech na alternativní materiály rozděleny na dvě poloviny. Část dotázaných stavebních společností (47 %) má za to, že bude nebo spíše bude používat alternativní ekologické materiály, druhá polovina se stále přiklání k tradičním stavebním materiálům.