Komatsu potřebu bagr

Hydroizolační fólie Leadax Roov jako ekologické řešení pro ploché střechy

STAVEBNISERVER, foto: Wienerberger

Jaké novinky ovládly v letošním roce obor stavebnictví a střešních krytin? Naše redakce už to ví. Na veletrhu Střechy Praha 2023 společnost Wienerberger získala ocenění Zlatá taška a to za svou unikátní hydroizolační fólii. V čem spočívají její přednosti a jak se dá využít? Právě na to jsme se v redakci zaměřili.

Historie společnosti Wienerberger

Společnost Wienerberger představuje největšího výrobce cihel i lídra v produkci pálených cihel v celé Evropě. Od roku 1999 je aktivní také ve Spojených státech amerických. Společnost vyvíjí stále nové a nové produkty, které řeší nejpalčivější problémy současnosti, například drahé energie, klimatickou krizi a udržitelnost. To ostatně dokazuje i svým nejnovějším produktem, který teprve vstoupí na český trh.

Zpracování odpadního materiálu je praktické a šetří životní prostředí

Udržitelné materiály s minimální stopou CO2 . Mezi ně hydroizolační fólie Leadax Roov dozajista patří a i podle porotců 21. ročníku soutěže Zlatá taška má nezpochybnitelné ekologické přednosti. Samotný fakt, že nová hydroizolační fólie je vyrobená ze 100% recyklovaného materiálu, je skvělým příkladem, jak může být ekologie zahrnuta do průmyslového výrobního procesu. Ekologické řešení není jen trendy heslo, ale stává se důležitým způsobem, jak přispět k ochraně našeho životního prostředí. Uvedením produktu na trh, který je vyrobený z recyklovaného materiálu, mohou výrobci pomoci minimalizovat množství odpadu a současně snížit spotřebu surovin. V tomto kontextu se každý krok směrem k udržitelnějšímu průmyslu stává klíčovým. Fólie Leadax je vyrobená z recyklátu a je zpětně 100% recyklovatelná. Vyrábí se z materiálu PVB (Polyvinyl Butyral - neplést s PVC), tedy odpadního materiálu z bezpečnostních skel. Každoročně je jenom v Evropě tohoto odpadu vyprodukováno 1,5 miliardy kilogramů a za běžných okolností je určený k likvidaci. Firma Wienerberger však přichází s řešením, kdy tento odpadní materiál zpracovává do funkčního bílého produktu pro ploché a mírně šikmé střechy, který díky svému zbarvení odráží sluneční paprsky a zabraňuje přehřívání stavby.

Jednoduchá instalace

Ani instalace není nic složitého. Fólie vytváří difúzně otevřené skladby střešních plášťů, tzn. vodotěsné a zároveň paropropustné. K samotné realizaci postačí jenom nůžky, váleček a lepidlo na ethanolové bázi. Není zapotřebí používat horkovzdušnou pistoli ani otevřený oheň. „Rychlost pokládky s ohledem na způsob instalace předpokládáme o něco rychlejší než pokládku standardního PVC. Nicméně si vše plánujeme ověřit na realizacích, které jsou před námi,“ vysvětluje produktový manažer Matěj Jurečka. Zároveň lze zvolit mezi dvěma variantami kotvení. „První varianta se používá tam, kde se předpokládá menší zatížení větrem. V tomto případě se fólie kotví mechanicky v přesazích pomocí kotev. Tento způsob je velmi rozšířený i u ostatních povlakových hydroizolací. Druhou variantou je kotvení pomocí systémových pásků. Tento způsob se používá tehdy, kdy lze předpokládat velké zatížení větrem. Zde jsou naše pásky mechanicky kotveny k podkladu, a jelikož jsou ze stejného PVB materiálu jako fólie Leadax, tak je následně fólie k těmto páskům kotvena už pouze pomocí lepidla na ethanolové bázi. Tudíž nedochází k perforaci fólie jako u předchozí varianty, a je tedy eliminováno riziko možného protržení fólie v místě kotvení.“

Fólie se navíc dá aplikovat na všechny typy plochých střech, ostatně jako jiné povlakové hydroizolace, například PVC, TPO/FPO, asfaltové pásy nebo EPDM (syntetická pryž). Výhodou materiálu Leadax Roov je rovněž to, že se dá kombinovat i s PVC střechou. „Fólii na střeše lze částečně použít i v kombinaci s PVC materiálem. Z hlediska odlišného chování materiálů v čase je však důležité od sebe jednotlivé materiály odseparovat, a to přináší možné technické kom plikace. Právě tyto detaily budeme testovat na prvotních realizacích,“ zmiňuje Jurečka. Výrobce fólie deklaruje životnost v délce padesáti let. Pak lze fólii, za předpokladu správné instalace a údržby, jednoduše recyklovat.

Kdy se objeví na českém trhu?

Pilotní projekt bude realizován v nadcházejících týdnech. „Prvním projektem je střecha výrobního objektu. Jedná se o plochu zhruba 600 m2 , kterou bude realizovat společnost, jež byla jako první v ČR proškolena pro práci s materiálem Leadax Roov,“ odtajnil Matěj Jurečka. A kdy bude hydroizolační fólie uvedena na český trh? „Na český trh by měla přijít ihned začátkem roku 2024, tedy 1. ledna 2024. K tomuto datu by měla být k dostání u našich obchodních partnerů,“ říká. „Momentálně jsme ve fázi realizace referenčních projektů, kdy je stále možnost se do pilotního programu přihlásit. A to jako investor nebo realizační firma,“ dodává Jurečka.