husqvarna

Husqvarna Construction nabízí nejširší portfolio strojů pro veškeré stavební práce

STAVEBNISRVER, foto: Husqvarna Construction

Do pole působnosti divize Husqvarna Construction dnes spadá hned patnáct oblastí stavebnictví, v nichž stroje této společnosti najdou své uplatnění. Zároveň díky akvizicím značek, které ve svém oboru představují absolutní technologickou špičku, představuje Husqvarna pro stavební společnosti výbornou volbu. Naši redakci zajímalo, co všechno Husqvarna Construction může svým zákazníkům nabídnout a jaká je její přidaná hodnota.

Všechno začalo rozbrušovací pilou

Ta nejzajímavější historie společnosti z pohledu stavební techniky se začala psát před šedesáti šesti lety, kdy společnost Partner, jež je dnes součástí portfolia Husqvarny, uvedla na trh historicky vůbec první rozbrušovací pilu, tehdy označovanou jako K11. Pole působnosti společnosti Husqvarna lze rozčlenit hned na šest oblastí aplikací, mezi které spadá řezání stavebních materiálů, odsávání prachu a kalu, vrtání stavebních materiálů, broušení a leštění povrchů, hutnící technika spolu s technikou pro přípravu betonu a lehká demolice. Dynamický vývoj společnosti však neustále probíhá, a tak je možné, že tento výčet není konečný a nabídka se rozroste o stroje dalších značek, které jsou technologicky zajímavé. Většinou jde o firmy, které se zaměřují na úzkou část portfolia, v níž jsou však technologickými špičkami, a Husqvarna jim poskytuje zázemí a ekonomickou jistotu pro další vývoj produktových řad. Cílem akvizic dalších úspěšných firem bylo především to, aby Husqvarna disponovala co nejširším spektrem strojů, které dokážou realizovat činnosti od demolice přes přípravu zeminy, pokládku a zušlechťování betonových povrchů až po řezání a vrtání.

6 oblastí stavařiny pro komplexní služby

Řezání stavebních materiálů

Do této kategorie spadají především rozbrušovací, ale také stěnové a lanové pily, spárové řezačky nebo stolové pily na dlaždice a jiné stavební materiály. Je důležité zmínit, že Husqvarna má nejširší řadu rozbrusů (benzínových, elektrických, akumulátorových, hydraulických či na pneumatický pohon), která na trhu v současnosti je. Zákazník tak najde vhodné řešení pro jakoukoli zakázku. Ať již potřebuje lehký ovladatelný stroj na stavbu, vysoký výkon pro řezání trubek, kolejnic či třeba spár v chodníku, prořez hluboký až 450 mm pro stavební otvory, v nabídce Husqvarny si vždy vybere. Specialitou jsou potom rozbrušovací pily pro hasiče a jiné záchranné složky.

Stroje jsou vždy důsledně vyvíjeny s maximálním ohledem na obsluhu - lidi, kteří s pilou budou dennodenně pracovat. Předváděcí technici Husqvarny rádi zmiňují, že nejlepším prodejním argumentem je dát zákazníkovi pilu do ruky. Velmi nízké vibrace, skvělá ergonomie, vyvážení a nízká hmotnost jsou faktory, na které je při vývoji brán stejný, ne-li vyšší, zřetel jako na vysoký výkon a efektivitu. Díky tomu konečný zákazník zvládne svou práci rychleji a s menší námahou, čímž šetří nejenom čas a peníze, ale hlavně své zdraví.

Vrtání stavebních materiálů

Husqvarna má ve svém sortimentu vše potřebné pro jádrové vrtání a samotnými vrtačkami, stojany a vrtáky mnoha druhů a výkonových tříd to rozhodně nekončí. Pro profesionálně odvedenou práci dodává Husqvarna celou řadu praktických doplňků, ať již jde o systémy pro zkrápění, eliminující prach a hluk, odsávací adaptéry, sběrače kalu nebo automatický posuv a kotvící systémy několika druhů. Realizace prostupů pro klimatizaci či trubky, vrtání děr pro piloty a podpěrná zařízení je poté spíše zajímavým než obtížným úkolem.

Úprava, broušení a leštění povrchů

Ať již potřebujete upravit starší podlahové plochy (včetně odstranění epoxidových povrchů, lepidel nebo dokonce dlaždic) nebo zušlechtit betonové podlahy, u Husqvarny vždy naleznete stroje, které vám se zakázkou pomohou. Strategie společnosti Husqvarna přivedla do jejího portfolia stroje vyvinuté společnostmi, které jsou absolutní špičkou ve svém oboru. To se týká jak systémů pro broušení a leštění, původně známé pod obchodní značkou HTC, tak fréz, shrnovačů, tryskačů a brusek známé značky Blastrac. Společně se stroji vyvinutými vlastním vývojovým centrem tak tvoří kompletní a ucelené portfolio, jehož hlavní charakteristikou je kvalita, efektivita a špičková technologie.

Odsávání prachu a kalu

Nezbytnou součástí stavebních postupů je zajištění odvodu odpadních produktů. Vysavače naleznou své uplatnění zejména při broušení a frézování betonu, zatímco odsavače kalu hlavně při řezání materiálů nebo třeba jádrovém vrtání. Jelikož bezpečnost a kvalita pracovního prostředí jsou faktory, které mají přímý dopad na obsluhu stavebních strojů, Husqvarna v souladu se svou filozofií nabízí v naprosté většině stroje vybavené vysoce účinnými HEPA filtry, schopnými zachytit i ty nejmenší mikročástice. Zde těží ze zkušeností získaných akvizicí technologické špičky v odsávání, společnosti Pullman Ermator. Důležitost a předpoklad dynamického rozvoje tohoto oboru potvrzují požadavky zdravotnických a hygienických autorit na nezávadnost pracovního prostředí, již zakotvené v legislativě mnoha států Evropské unie.

Lehká demolice

Demoličními pracemi začíná valná většina rekonstrukcí. Užití demoličních robotů Husqvarna znamená nejen obrovskou úsporu lidských zdrojů a výrazné zrychlení prací, což se pozitivně projeví na nákladech, ale hlavně díky dálkovému ovládání a jedinečným vlastnostem těchto strojů budete schopni celou demolici řídit z bezpečné vzdálenosti. Není důležité, zda se jedná o demoliční práce v těžce přístupných místech s nejistou statikou, či třeba o vysoké teploty při práci v hutnících provozech a vysokých pecích, obsluha nebude těmto nepříznivým vlivům vystavena.

Hutnící technika a příprava betonu

Zatímco všechny předchozí oblasti aplikace se nějakým způsobem potýkaly s betonem a ostatními stavebními materiály ve své finální podobě, technika pro hutnění a přípravu betonu nás vrací na pomyslný začátek stavebního procesu. Hutnění je nezbytná fáze přípravy jakékoli stavby, přičemž nezáleží na tom, zda jde o přípravu podkladu před započetím stavby samotné nebo o finální zhutnění povrchu, dlažby nebo čerstvě položeného asfaltu. Stroje pro úpravu čerstvého betonu, jako jsou ponorné vibrátory, vibrační lišty a hladičky, potom umožní čerstvě vylitý beton zpevnit či upravit jeho povrch do ideální podoby.

Strojový park pro všechny fáze stavebního procesu

Stroje pro všechny výše zmíněné aplikace činí z Husqvarny dodavatele, který je schopný nabídnout zákazníkovi optimální strojový park pro všechny fáze stavebního procesu od přípravy a zhutnění povrchu, péče o čerstvě vylitý beton, jeho zušlechtění, zbroušení a úpravu až po vyřezání či vyvrtání nejrůznějších otvorů. Tím ovšem oblast působnosti stavební divize Husqvarna nekončí. Přehled všech dodávaných stavebních strojů najdete na webových stránkách společnosti.

Zastoupení v Česku a na Slovensku – Stavební centra Husqvarna

Stavební divize společnosti Husqvarna je na českém a slovenském trhu zastoupena zejména prostřednictvím sítě svých pečlivě vybraných a náležitě proškolených obchodních partnerů, kteří získali statut Stavební centrum Husqvarna. Ti zákazníkům rádi poskytnou poradenství při výběru optimálního řešení v rámci nákupu stavebních strojů a nástrojů. Prodejem však péče o zákazníka rozhodně nekončí, ale spíše začíná. Naprostá většina Stavebních center je taktéž servisním partnerem Husqvarny, což znamená, že zde zákazník najde veškerou potřebnou podporu pro bezproblémový provoz svého strojového portfolia.

Seznam všech Stavebních center Husqvarna je k dispozici na internetových stránkách společnosti:

www.husqvarnaconstruction.cz

www.husqvarnaconstruction.sk

Zaměřeno na uživatele
Veškeré stroje, které se v portfoliu Husqvarna Construction nacházejí, jsou navrhovány a zkonstruovány především s ohledem na koncového uživatele – na jeho bezpečnost, pohodlí, produktivitu a snadnou obsluhu.