Mercedes
00:38

GJW Praha - železnice jako doprava budoucnosti

Text: STAVEBNISERVER, foto: GJW Praha spol. s r.o.

Česká republika sice patří v oblasti železnice k nejzasíťovanějším zemím, ale druhou stranu mince bohužel představuje skutečnost, že se v této síti zároveň nachází i nejvíce zastaralých tratí. Proto je modernizace železničních tratí v současnosti velice důležitá. Se zástupci GJW Praha jsme diskutovali nezbytnost investic do oprav a modernizace těchto tratí, jaká jsou úskalí práce na železnici a jak těžké je získat kvalifikovanou pracovní sílu nebo například také to, co dokáží složité stroje, které tradiční společnost s důrazem na moderní technologie využívá.

V Evropě nebývá zvykem, že železniční trať vede i do těch nejzapadlejších vísek. U nás je to skutečností. Na železnici lze nahlížet jako na dopravu budoucnosti. Má propracovaný systém s celou řadou možností. Za předpokladu zvýšení rychlosti, která je mimochodem na většině území České republiky nízká právě kvůli mnohdy až bídnému stavu tratí, je dokonce možné, aby časově konkurovala silniční dopravě. GJW Praha neustále zlepšuje technologie pro stavbu, opravu či modernizaci tratí a svým zaměstnancům se snaží v maximální možné míře ulehčovat práci v terénu.

Dozvěděli jsme se, že práce na stavbě železnice už dávno není jen bohapustá dřina, jako tomu bylo v dřívějších dobách. Lidská síla se dnes využívá zejména k obsluze mechanizace podílející se na stavbě. Ve strojovém parku společnosti GJW Praha se nacházejí složité stroje, schopné obsloužit danou stavbu doslova od A do Z. Kolejové jeřáby umí snášet staré koleje či celá kolejová pole a u menších staveb to zvládnou i dvoucestná rypadla. Následně je vyrovnán a připraven železniční spodek, a poté přichází na řadu práce na železničním svršku. Pražská firma disponuje technikou, která umí odtěžit kolejové lože, pročistit jej v čističce štěrku a do stávající koleje vrátit pročištěný štěrk. Jak jsme se dozvěděli, štěrk je v kolejovém loži velice důležitý. Pomocí traťových podbíječek je vždy kolej vysměrována tak, aby měla správnou výšku i směr a nedocházelo ke zvlnění kolejí. Na vybrané stroje se po technické stránce ještě více zaměříme v poslední části tohoto článku.

Největší překážky v kontextu dnešních dní

Současná komplikovaná ekonomicko-politická situace ovlivňuje takřka bez výjimky všechny segmenty stavebnictví. Také do plánů a výsledků společnosti GJW Praha se promítly rostoucí ceny materiálů a energií nebo opožděné dodávky, se kterými se dnes potýká většina firem. Podle našich informací je GJW Praha ve většině svých prací limitována délkou výluk, což je čas přidělený na samotné práce a znovu uvedení kolejiště do provozu. V praxi to znamená, že pokud není vše hotovo včas, nastává komplikace z hlediska toho, jestli výluku prodloužit a zaplatit penále, nebo co nejrychleji přijít s jiným řešením. Železnice je živý organismus a jakákoliv termínová kolize bývá logicky velkým problémem. Ačkoliv si firma zakládá na důkladné přípravě každé stavby, není v lidských silách zajistit vše tak, aby to bylo vždy stoprocentní. A s rostoucími cenami je pochopitelně také potíž. Především pak pro zadavatele, kteří se daleko více rozmýšlí, zda je za daných cenových podmínek vůbec nezbytné tratě modernizovat. Vedení GJW Praha však věří, že železniční doprava je a bude prioritou české vlády, která proto hodlá i nadále investovat do modernizace železniční sítě.

Práce na železnici je krásná i nebezpečná

Z náborového videa na webových stránkách GJW Praha jasně vyplývá, že pracovníci fi rmy musí být vysoce kvalifi kováni. Pěkně je to vidět na pozici strojvedoucího. Stavební redakci proto dále zajímalo, jaké další pozice jsou pro chod společnosti klíčové či nakolik je v současné době těžké odbornou pracovní sílu jednak najít, ale případně také motivovat a vyškolit. V tomto ohledu bylo brzy zřejmé, že práce na železnici je velmi specifi cká a přináší s sebou svá úskalí, nehledě na přísný systém pravidel práce na železnici. V této fi rmě má 90 % zaměstnanců povolení ke vstupu do kolejiště, přičemž povolení získávají pouze ti, kteří mají velmi dobrý zdravotní stav, nemluvě o odborných profesích, jako je strojvedoucí, posunovač, řidič dvoucestného rypadla atp. Pro práci strojvedoucího se těžko shánějí kandidáti, protože podmínky pro získání licence strojvedoucího, které je nutné splnit, patří ze všech profesí v Evropě k těm nejpřísnějším. Zahrnují nejen skvělý zdravotní stav, ale i zvládnutí náročných zkoušek, zaměřených na různé legislativní a technické otázky. Další překážkou při hledání nových zaměstnanců je třeba i to, že strojník dvoucestného rypadla neboli bagru schopného pohybovat se i po kolejích, musí splnit totožné zkoušky jako strojvedoucí. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Práce na železnici je náročná, krásná, dobře platově ohodnocená, ale především i nebezpečná. Proto je nadmíru nezbytné přísně dodržovat předpisy, stanovené Drážním úřadem a dodržovat také principy bezpečnosti práce. V důsledku těchto kritérií se výrazně zužuje okruh potenciálních pracovníků, kteří by v této oblasti chtěli pracovat. Nicméně v případě fi rmy GJW Praha můžeme stále hovořit o stabilní základně zkušených zaměstnanců, což je bezesporu její velká výhoda.

Špičková mechanizace pro každou zakázku

Další výraznou předností fi rmy GJW Praha jsou stroje a zařízení. Na závěr je tedy rozhodně třeba zmínit, že naši redakci zaujala mimo jiné svým kvalitně vybaveným strojovým parkem. Nedílnou součástí jejího portfolia jsou špičkové stroje, které zvládnou prakticky vše, co je právě potřeba. Od snesení původních kolejí přes čištění a pokládku až po zarovnání. Kolejovou mechanizaci lze rozdělit do tří kategorií: Úprava GPK (podbíjení a čištění), kladecí technologie a ostatní mechanizace. V nabídce si můžeme všimnout dokonce i obnovovacího vlaku s funkcemi pro výměnu pražců a kapacitou obnovy koleje 250 m/hod.

Zmíněná čistička štěrku pro čistění a těžení materiálu kolejového lože pod pražci nese označení RM 79 a po technické stránce se jedná o šestinápravový stroj od rakouské fi rmy Plasser&Theurer. Nekonečný narušovací řetěz (tzv. ještěr) posouvá těžícími lopatkami materiál kolejového lože na vibrační síta, třídící jej na štěrk frakce 23/63 mm, který je vrácen zpět do kolejového lože, a odpad. Dopravníky po bocích stroje je štěrk dopravován na hlavy pražců nebo mezi pražce a zároveň i do osy koleje. Za zmínku stojí i osminápravová kontinuální podbíječka (ASP 09-16/4S UNIMAT), taktéž rakouské výroby. Díky šestnácti podbíjecím pěchům směrově a výškově upravuje polohu koleje i výhybek včetně zdvihu a zajištění odbočné větve výhybky děleným agregátem. Kirow KRC 800 tm je opět osminápravový kolejový jeřáb s dieselovým motorem, který vytváří potřebnou sílu pro hydraulickou soustavu, pohánějící veškeré pracovní a pojezdové prvky stroje. Jeřáb je vybaven vyrovnávacím protizávažím, které pracuje prostřednictvím hydraulických válců. Tyto válce jej vysouvají podle hmotnosti zavěšeného břemene. Jeřáb je vybaven kontrolní elektronikou, zabraňující přetížení a také případnému převrácení stroje. Novinkou od výše uvedeného rakouského výrobce Plasser&Theurer je pak modernizovaný kolejový pluh SSP 110 SW, k jehož největším výhodám patří schopnost práce v jakémkoli svršku, velká kapacita zásobníku štěrku i vysoký výkon.

www.gjw-praha.cz