Komatsu potřebu bagr

Fotovoltaiku má už třetina firem. Dalších 40 procent si ji plánuje pořídit, ukazuje průzkum

Zdroj: Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Energetická náročnost je ukazatelem, který developeři a fi rmy jako vlastníci či nájemci budov bedlivě sledují, a to nejen kvůli své ESG strategii, ale motivují je také aktuální ceny energií. Tři čtvrtiny oslovených velkých fi rem přitom očekávají, že ceny energií v tomto roce ještě porostou. Zajistit výrobu elektřiny fotovoltaickou elektrárnou se proto již rozhodlo zhruba 32 procent fi rem a 4 z 10 fi rem její pořízení plánuje, ukazuje aktuální průzkum společnosti Raiff eisen – Leasing.

za energie v minulém roce velké fi rmy a zejména výrobní podniky zaplatily oproti předcházejícím letům často až o desítky milionů korun navíc. S vyhlídkou stále vyšších nákladů že ceny energií ještě během dalších pěti let porostou, třetina oslovených se přitom domnívá, že zdraží o více než 20 procent.

Aktuální průzkum Raiff eisen – Leasing mezi velkými fi rmami ukazuje, že o fotovoltaiky je mezi podniky skutečně zájem. Třetina oslovených fi rem fotovoltaiku má, z toho 78 procent dokonce plánuje ještě navýšit její kapacitu. Přes 40 procent velkých fi rem fotovoltaiku prozatím nemá, ale plánuje její instalaci. Jen necelá pětina fi rem se této alternativní technologie chce i do budoucna vyhnout. „Nynější vyhlídky na trhu s energiemi jednoznačně podporují poptávku po fotovoltaice. Střešní fotovoltaické elektrárny s vhodným řešením pro akumulaci energie budou do budoucna znamenat nejen nižší provozní náklady, ale zvyšují i atraktivitu celé stavby pro nájemce či kupujícího,“ říká Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiff eisen – Leasing

Firmy jsou si vědomy, že pořízení fotovoltaiky může provázet řada překážek. Největší obavy mají z návratnosti investice (35 procent), která se pohybuje kolem vyšších jednotek milionů korun. Následuje obava z dlouhých povolovacích procesů před stavebními úřady (31 procent) a nedostupnosti vhodného technického řešení pro firmu (26 procent). Necelá pětina firem uvádí také nepřehledné nastavení dotací a necelá šestina z nich se také bojí nedostatku vlastních zdrojů

S většinou těchto překážek dokáže pomoci zkušený poradce, často se jedná i o finanční instituce. Například Raiffeisen – Leasing nabízí nejen financování fotovoltaiky, ale i služby dotačního poradenství. „Klientům nabízíme jak financování fotovoltaických zdrojů, tak i komplexní služby dotačního poradenství. V rámci některých dotačních titulů může podpora tvořit významnou část pořizovací ceny, usilovat o využití podpory se tedy v tomto případě jednoznačně vyplácí,“ říká Přemysl Beneš a dodává: „Díky zkušenostem, které naše společnost za téměř patnáct let financování fotovoltaik získala, dokážeme klientům nejen nabídnout nejvhodnější způsob financování, ale také doporučit možnosti dotační podpory, pomoci s vyřízením žádosti o dotace nebo i poradit s výběrem vhodného dodavatele.“