Komatsu potřebu bagr
1:32

OEZ jako lídr výroby středních a velkých jističů pro celou skupinu Siemens

 

Jsme společností s více než 75 lety tradice vývoje a výroby nízkonapěťových jisticích přístrojů. V oblasti jištění elektrických obvodů nízkého napětí jsme komplexním dodavatelem produktů a služeb. Díky 10 letům spojení se společností Siemens jsme v současnosti jedním z nejmodernějších výrobních závodů v České republice. Společnost OEZ je držitelem titulu „Bezpečný podnik“ a již po třetí v řadě obhájila ocenění „Podnik podporující zdraví“. Naši celospolečenskou odpovědnost z pohledu energetického managementu jasně prokazuje zapojení do celosvětového projektu EEP¹. Jsme aktivní v ochraně životního prostředí a neustále přijímáme další nová opatření a projekty v oblasti energetických úspor.

OEZ 4.0

Toto je však možné i díky postupnému zavádění prvků Průmyslu 4.0 do praxe, což je označení, které symbolizuje čtvrtou fázi průmyslové revoluce spočívající v digitalizaci technologie výroby. Takřka každý úkon provedený na pracovištích v OEZ řídí a kontroluje počítač. Pracovní operace zpravidla začínají naskenováním čárového kódu, který je dnes vytištěn na každé významné podsestavě i na výrobku samotném. Jedinečná informace uložená v kódu určuje přesný popis toho, co bude s výrobkem provedeno. Počítač vyhodnotí z kódu nejen to, jakou další operaci je třeba provést a případně jaké dílce mají být použity, ale také ověří kompletnost operací předchozích, zkontroluje jejich úspěšné dokončení a zaznamená každá nová užitečná data do centrální databáze. Tam je po celou dobu životnosti výrobku uložena jeho celá minulost, tedy kdy a za jakých podmínek byl vyroben. Tato data jsou potom klíčovým zdrojem informací nejen pro případ řešení reklamací, ale zejména pro statistickou analýzu výrobních procesů a jejich efektivity. Výsledky analýz mohou být navíc použity pro další zdokonalování výrobních procesů.

OEZ vize

Díky výrobě, která je v OEZ o generaci dále než u mnohých našich konkurentů, můžeme sériově vyrábět různá provedení produktů nebo dokonce různé produkty na stejné lince ve stejný moment, aniž by byla narušena plynulost výroby nebo dokonce kvalita samotných výrobků. Toto nás dále posouvá směrem k potřebám našich zákazníků a do jisté míry stojí v důsledku také za stále se zvyšující poptávkou po našich produktech. I proto můžeme s hrdostí stále tvrdit, že značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.