Komatsu potřebu bagr

Dostavba dálnice D4 razí cestu využití PPP v Česku

Text: Daniela Pedret, foto: Via Salis

Dostavba dálniční sítě představuje jednu z priorit české vlády. Všechny úseky dálnic se doposud stavěly výhradně v režii státu. Už více než rok ale běží partnerství státu se soukromým sektorem, v jehož rámci se staví 32 kilometrů dálnice D4. Vůbec první PPP projekt v oblasti infrastruktury, který nese jméno Via Salis, má za sebou etapu přípravných prací a stavba se rozjela naplno.

KONTRAKT NA STAVBU I PROVOZ

Projekt PPP D4 realizuje koncesionář Via Salis, za kterým stojí francouzské firmy VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje design, financování, stavbu a údržbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.

Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS a provoz a údržbu na existujících 16 kilometrech řeší ve speciálním režimu od 1. 7. 2021 Via Salis Operations, vlastněná VINCI Highways.

Stát začne dálnici splácet až po zprovoznění a v roce 2049, kdy mu bude předána do správy ve stavu, který lze označit téměř jako nový. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě provozu a kvalitní údržby. Stát tedy přenáší rizika na soukromý sektor, který bude zodpovědný za kvalitu a bezpečnost dálnice po dobu téměř 30 let. Jak ukazují příklady ze zahraničí, kde VINCI Highways a Meridiam působí a kde je PPP v současnosti již běžným modelem nejen v silničním stavitelství, koncesionář staví díky jasnému nastavení zodpovědnosti v souladu se stanoveným harmonogramem, kvalitně a za transparentních finančních podmínek.

D4 JAKO REFERENCE PRO DALŠÍ PPP PROJEKTY

Historicky první stavba, která v ČR vzniká na základě PPP modelu, hraje významnou roli i jako referenční projekt pro další zvažovanou výstavbu dálniční sítě formou partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. V této souvislosti se zvažují některé dálniční úseky nebo železniční koridory. Dosavadní průběh pilotního projektu již na svém srpnovém zasedání projednávala vláda a označila jej za úspěšný. Vláda proto schválila záměr Ministerstva dopravy zafinancovat tímto způsobem i plánovanou výstavbu dálnice D35 mezi Ostrovem a Mohelnicí v délce téměř 80 km, což je v současné době jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších dálničních projektů v zemi.

ZELENÁ A HIGH-TECH DÁLNICE D4

Projekt D4 není unikátní jen formou financování, ale i velkým důrazem na ekologické aspekty stavby a nasazení nejmodernějších technologií. Na nové D4 vznikne několik ekoduktů pro bezpečný pohyb divoké zvěře. Společně s propustky pod dálnicí bude po zprovoznění celého úseku dálnice v roce 2024 takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat dvacet. Především obojživelníky chrání v průběhu stavby 16 kilometrů speciálních zábran. Zachování biodiverzity přispěje i zákaz používání herbicidů při údržbě a vybudování retenčních nádrží na srážkovou vodu. Počítá se také s tím, že nové uplatnění najde většina vyfrézovaného asfaltu. K péči o životní prostředí patří i fakt, že na dvou dálničních odpočívkách s čerpacími stanicemi vzniknou rychlonabíjecí stanice pro elektromobily.

Nové úseky D4 získají nejen ekologické, ale i high-tech prvky. Celý průběh stavby je sledován i pomocí technologie BIM, tedy digitálního modelování, jehož základem je pravidelné snímkování z dronů. Nová dálnice bude stoprocentně pokryta kamerovým systémem, což je významný přínos nejen pro řízení provozu, ale i pro složky integrovaného záchranného systému. Stav počasí bude zjišťovat deset meteorologických stanic, hustotu a plynulost dopravy zase speciální senzory, analyzátory dopravního proudu. O aktuální informace však nepřijdou ani řidiči, projekt počítá s tím, že na dálničních konstrukcích bude zavěšeno 28 variabilních dopravních značek a informačních tabulí.

STAVBA UŽ JEDE NA PLNO

Stavba byla oficiálně zahájena v červnu 2021. Zejména loňský rok, ale i první měsíce roku letošního byly zasvěceny desítkám činností, které lze souhrnně zařadit do „kolonky“ přípravné práce. Především byla proměřena a vytýčena celá trasa, došlo k odstranění lesní i mimolesní zeleně, byla realizována řada průzkumů: archeologický, hydrogeologický, pyrotechnický a další. Proběhla pasportizace komunikací a budov v okolí stavby a přeložky inženýrských sítí.

Letošní rok je velmi intenzivní, odhadem se prostaví zhruba pětina z celkového objemu prací, ve financích to bude přibližně třicet procent. Aktuálně probíhají především sanace podloží, ale byly zahájeny i zemní práce – budování výkopů a násypů, při němž se odváží nebo naopak naváží materiál. To je spojeno i s takzvaným zlepšování zemin, tedy úpravou jejich vlastností různými přísadami (nejčastěji vápnem pro snížení vlhkosti), aby byly lépe použitelné, stabilnější a pevnější. Současně probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí. A finalizují se práce na vybudování a následném spuštění provozu obalovny a betonárny v Letech.

Na začátku června byl u Mirotic byl odstraněn v trase I/4 most a na jeho místě bude vybudován nový, dle dálničních parametrů. Jednou z velkých akcí letošního roku je odtěžení velkého skalního masivu u obce Milín tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro těleso dálnice. Odstřely masivu proběhnou s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Využita bude speciální skandinávská metoda, která výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací.

Na trase se také již objevila speciální vrtací souprava pro vrtání pilot budoucích mostních objektů. Vrtací práce probíhají na 3 mostech zároveň.

ZKUŠENÝ MEZINÁRODNÍ TÝM

Tento historicky první český infrastrukturní projekt realizovaný metodou partnerství veřejného a soukromého sektoru vede zkušený mezinárodní tým odborníků se všemi důležitými specializacemi. Ve vedení jsou odborníci s praxí z velkých infrastrukturních staveb a finančního řízení, s dlouholetými zkušenostmi z řady zemí a renomovaných společností. Generálním ředitelem společnosti Via Salis a výkonným ředitelem společnosti VINCI Highways pro střední Evropu je Christian Biegert. Velkou přidanou hodnotou Via Salis pro tento projekt je rozsáhlé know-how, které do něj vkládají firmy vítězného konsorcia, tedy VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam.

VIA SALIS OCEŇUJÍ ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI

Česká dostavba dálnice D4 si již vysloužila pozornost zahraničních odborníků, kteří ocenili, že projekt byl ze strany Via Salis i ze strany Ministerstva dopravy dobře připraven, vysoutěžen, finančně strukturován a zajištěn. Na přelomu roku tak získala dostavba D4 prestižní mezinárodní ocenění PFI (Project Finance International) Awards 2021 pro nejlepší evropský PPP projekt. Mezinárodní poradenská a analytická společnost IJGlobal zase Via Salis ocenila jako European Transport Deal of the Year v rámci IJGlobal Awards 2021, kde se hodnotí nejlepší investiční projekty v oblasti infrastruktury.