Komatsu potřebuju Bagr

Dopis představitelů tří stavebních svazů

Praha 8. dubna 2020 (PROTEXT) -

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

Vážený pane ministře a místopředsedo vlády,

Vážená paní ministryně,

členové a představitelé Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Svazu výrobců cementu ČR a Svazu výrobců betonu ČR jsou si vědomi extrémně mimořádné situace, ve které se Česká republika nachází. Chápeme opatření, která vláda České republiky společně s ústředním krizovým štábem přijímají k ochraně zdraví obyvatelstva. Rovněž jsme si ale vědomi ekonomických dopadů na celou průmyslovou sféru, s nimiž bude zapotřebí se pozvolna vypořádávat.

Co nejmenší útlum v současnosti a vytvoření vhodných podmínek pro následný restart stavebnictví na úroveň alespoň před vypuknutím epidemiologické pandemie mohou přispět k částečné eliminaci celkových předpokládaných hospodářských ztrát. Opíráme se o skutečnost, že celková stavební výroba přispívá k tvorbě HDP České republiky zhruba 10 % a ve stavebnictví je zaměstnáno přibližně 360 tisíc pracovníků. Jeho součástí je dopravní infrastruktura, která se podílí 25 % na celkové stavební výrobě, ale významná je i sociálně politická oblast, kam patří bytová výstavba a občanská vybavenost.

Považujeme za vhodné, jakmile to situace vládě České republiky dovolí, realizovat:

- plynulé pokračování stavebních prací, pokud možno bez přerušení, byť k tomu investoři nebo dodavatelé při respektování opatření a doporučení státu a vlivem dalších okolností mohou být donuceni

- intenzivně pokračovat v legislativních pracích na zefektivnění a zkrácení procesu povolování staveb,

- pokračování probíhajících projektů financovaných z veřejných prostředků a obnovit přípravné práce na projektech připravovaných, případně akcelerovat přípravu staveb z veřejných zdrojů,

- jakmile to bude možné, i před úplným otevřením vnějších hranic státu, povolit za jasně stanovených podmínek práci na stavbách pracovníkům ze zahraničí, kteří ve významném počtu opustili Českou republiku a dodavatelům staveb momentálně chybí,

- aktualizovat systém rekvalifikačních kursů o kursy pro stavební profese s možností realizovat je přímo ve stavebních firmách, a tím pomoci občanům, kteří v důsledku krize ztratili pracovní místo bez možnosti návratu,

- zvážit zavedení vhodné formy investičních pobídek, a to jak pro získání nově příchozích investorů, tak i pro společnosti, které již na trhu ČR působí.

Věříme, že se našimi rámcovými náměty budete zabývat při podpoře restartu českého hospodářství a jsme připraveni nabídnout z řad našich členů potřebné odborníky.

S pozdravem

Ing. Karel Chuděj

předseda svazu

Svaz výrobců cementu ČR

Ing. Jiří Nouza

prezident

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Ing. Zdeněk Gärtner

předseda svazu

Svaz výrobců betonu ČR

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR

Nábř. Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Vážený pan

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Vážená paní

JUDr. Alena Schillerová

ministryně financí ČR

Ministerstvo financí ČR

Letenská 525/15

118 10 Praha 1 - Malá Strana