husqvarna

Dopady Světového silničního kongresu na mezinárodní aktivity ČR

Michaela Dočkalová, foto: Česká silniční společnost z.s.

Český národní komitét (ČNK) je pracovní skupinou ČSS (České silniční společnosti) pro zahraniční projekty, zahraniční spolupráci a podporu českých expertů v zahraničních strukturách – primárně, ale nikoliv exkluzivně v PIARC (Mezinárodní silniční asociaci). O jeho činnostech jsme si popovídali s Václavem Neuvirtem, předsedou ČNK a dlouholetým zástupcem ČR ve strukturách PIARC. Redakce zjistila, jaké přínosy tato pracovní skupina má, jaké jsou její hlavní aktivity i kam směřuje.

Již od roku 1934 Česká silniční společnost sdružuje odborníky z řad inženýrů, techniků, studentů a dělníků zabývajících se silničním hospodářstvím. Vytváří pro ně prostor pro diskuzi i uplatňování poznatků v praxi. Kromě toho pořádá odborné akce, z nichž nejvýznamnější je silniční konference. Svou současnou podobu ČNK nese od roku 1999.

Světový silniční kongres a jeho význam

„Když odeznělo nadšení, ale i přirozená únava z úspěšného Světového silničního kongresu, přepadl mě, a nás všechny, pocit obrovské zodpovědnosti za to, jak toto pětileté úsilí využít pro další rozvoj našeho odvětví a, asi trochu sobecky, pro rozvoj naší odborné společnosti,“ říká Václav Neuvirt.

„Jsem si téměř jist, že již nikdy se nebude opakovat situace, kdy, jako poměrně malá profesní organizace, máme kontakty na 125 zemí, které nám, nabízejí spolupráci, na stovky škol, ve kterých rostou mladé talenty a budoucnost naší země, na desítky ministrů a stovky předních odborníků zastupujících nejprestižnější odborné a profesní společnosti z Evropy a ze světa,“ pokračuje.

„Rozhodli jsme se proto využít zanechané stopy po konání 27. Světového silničního kongresu PIARC (27. SSK) a učinili jsme zásadní proměnu a rozšíření Českého národního komitétu PIARC (ČNK PIARC). Postavili jsme dynamický tým, zastupující Ministerstvo dopravy, ŘSD, SFDI, organizace správy a údržby silnic, školy, výzkumná centra, vědu, inovaci, průmysl, partnerské profesní organizace atd., který má za cíl posílit, resp. zintenzivnit činnost ČR zejména v oblasti zahraniční spolupráce s využitím kontaktů získaných na 27. SSK a ve větší míře podporovat iniciativu českých zástupců v technických výborech Světové silniční asociace PIARC a nejen v nich,“ vyjmenovává přínosy Světového silničního kongresu a jeho pozitivní dopad na ČNK.

Mladá generace je klíčem k lepší budoucnosti

„Věříme, že česká odbornost kontinuálně poroste a získaný respekt u zahraničních partnerů se bude nadále zvyšovat. Nezapomínáme ani na mladou generaci. Již nyní řeší dvě mezinárodní symposia pro studenty dopravní mobility a silničního hospodářství.“ ČSS má ambici stát se klíčovým hráčem v komunikaci s mladou generací a k tomu jí pomáhají patroni projektu, jakými jsou např. Martina Peřinková, Ph.D. Děkanka Fakulty stavební, VŠB či rektor UNIZA, prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

„Naše silná pozice ve strukturách PIARC, kde máme téměř padesát odborníků, číslo historicky nevídané, nám dovoluje nejenom `přivážet` odbornost do ČR, ale i akcentovat zájmy naší země na zahraničních setkáních a rozšiřovat kolektiv partnerů, mentorů či, velmi jednoduše, přátel, jejichž znalosti a zkušenosti se nám budou v budoucnu velice hodit,“ zhodnocuje Václav Neuvirt.

„Ze všech stran slýcháme, jak je obtížné získávat kvalifikované odborníky v oblasti stavitelství, jak mladí lidé nevidí v tomto oboru budoucnost, jak je stavebnictví málo atraktivní pro mládež. To je tak asi vše, co je v tomto ohledu vidět a slyšet“ uvedla patronka projektu prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

„Konečně jsem se setkala s Českou silniční společností, která chytře a aktivně vstupuje do prezentace své oblasti stavitelství, jako nedílné součásti stavebního průmyslu. Profesionální hrdost a zapálení pro věc je nakažlivé, a může značně ovlivnit všechny, včetně mladých lidí. Byla jsem ohromena profesionálním způsobem, jakým vedení společnosti vede svou kampaň a jak má promyšlen systém vzdělávání odborníků. Je mi ctí, že akademičtí pracovníci Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava jsou jeho součástí. Budeme ze všech svých sil podporovat podobné aktivity a děkujeme, že jsme mohli být jejich součástí. Světový silniční kongres pak byl zcela mimořádnou událostí celosvětové úrovně a jsem pyšná, že se uskutečnil tentokrát v Praze, a že VŠB – TU Ostrava měla možnost se zde prezentovat. Děkuji organizátorům a přeji mnoho zdaru v jejich další práci“ zhodnotila na závěr prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Děkanka Fakulty stavební, VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Mezinárodní aktivity. Více informací