Komatsu potřebu bagr

Dodatečně zateplení šikmé střechy: Firma Puren nabízí řešení pomocí kombinace minerální vaty a PIR izolací

STAVEBNISERVER, foto: Puren s.r.o.

Společnost Puren přišla s inovativním řešením přiteplení šikmých střech. Naši redakci samozřejmě zajímá, v čem toto nové a v několika ohledech průlomové řešení spočívá, a proto vám přinášíme článek, ve kterém se dočtete nejenom o společnosti Puren jako takové, ale i o tepelné izolaci, kterou můžete využít už na zateplené budovy.

Historie společnosti Puren

Společnost Puren GmbH se sídlem v Německu, v Überlingenu, kousek od Bodamského jezera, funguje již déle než padesát pět let a to díky svému zakladateli Hansi Bommerovi. Patří mezi průkopníky technologie tvrdé polyuretanové pěny jakožto multifunkčního materiálu. Firmě Puren vždy záleželo na ochraně životního prostředí, energetické úspoře i na zachování přírodních zdrojů a to už od počátku sedmdesátých let, kdy tato témata ještě nikoho příliš nezajímala a ekologie byla pro mnohé stále neznámý pojem. Puren ovšem začal pro další zpracování opětovně využívat vlastní zbytkový polyuretanový materiál, který se vytvářel při výrobě a opracovávání polyuretanových izolací. Tak vznikl velmi zajímavý konstrukční materiál. V roce 1977 společnost získala ocenění Recycling-Award od tehdejší ministryně životního prostředí (posléze spolkové kancléřky) Angely Merkelové. V roce 2012 například firma obdržela medaili za zásluhy v hospodářství udělovanou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko.

Proč je dobré střechu přiteplit?

Ale zpět k přiteplování střech. Nás všech, myšleno obyvatel České republiky (ale i dalších evropských zemí), se týká rapidní zvyšování cen za energie. Proto se lidé snaží najít alternativní možnosti, které by jim ušetřily peníze. Jednou z nejschůdnějších a nejrychlejších cest je zateplení střechy, fasády a oken. A právě společnost Puren patří mezi výrobce tepelných izolací s označením PIR izolace, které vám pomohou ušetřit nemalé peníze.

Jak probíhá realizace?

Samotná konstrukce střech je většinou realizovaná s pomocí krokvové soustavy s výškou krokví 160 nebo 180 mm a mezi krokve vložené minerální izolace. Při výměně krytiny je možné provést takzvané přiteplení neboli dodatečné zateplení nadkrokevním zateplením s PIR izolací. Při procesu přiteplení je však nutné dodržet několik důležitých pravidel, jen tak může dodatečná izolace fungovat, jak má.

Přípravné práce v několika krocích

Skladba mezi 160, nad pir 140 na krokvích.
Komín PIR-vata mezi krokvemi
Okap prubkrokev etics PIR-vata
Kotvení řez těžká krytina a MW.

V první fázi je zapotřebí zjistit přesnou tloušťku stávající tepelné izolace a její aktuální stav, tedy to, jestli není vlhká nebo zda je dotlačena kolem krokví. Zároveň je nutné zjistit, zdali se pod tepelnou izolací nachází parozábrana, jakého je typu a jestli je stále funkční. V neposlední řadě je záhodno ověřit, zda je ve spojích slepená a vyvedena na prostupující konstrukce, tedy například stěny nebo okna.

V dalších kroku dochází k návrhu tloušťky nové tepelné izolace, aby střecha splňovala stanovené normové hodnoty dle ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Návrh je v kompetenci projektantů nebo dodavatelů tepelné izolace PIR. Společnost Puren samozřejmě návrhy v rámci poskytovaných technických služeb zpracovává.

Třetí krok obnáší především řešení detailů souvisejících s dodatečným zateplením, například řešení okapů, komínu, střešních oken, vikýřů nebo štítů. Společnost Puren veškerá doporučená řešení komunikuje s realizátory zateplení.

Důležitou součástí předrealizačních příprav je rovněž statický návrh kotvení střešního pláště. Ten provádí dodavatel PIR izolací anebo statik. Kotvení střešního pláště se provádí pomocí vrutů, které se umisťují přes podtěsněné kontralatě pod úhlem 60° (65°) nebo 90°. Vzdálenost vrutů se liší v závislosti na druhu krytiny, místu stavby, tvaru střechy a také dle toho, jestli jde o sněhovou a větrnou oblast.

Možnosti a kombinace PIR desek

Společnost Puren svým zákazníkům při rekonstrukci střechy s minerální vatou nabízí kombinaci - PIR deska puren® Plus s integrovanou DHV (pojistná hydroizolace), se spojem na P+D, jež se pokládá přímo na krokve nebo na stávající bednění. Pokládka je jednouchá, rychlá a bezpečná. „Vzhledem k rozměrům PIR desek opatřených integrovanou DHV (pojistnou hydroizolací) se samolepicími přesahy trvá pokládka sedlové střechy o ploše cca 100 – 150 m² zhruba dva dny a to včetně řešení u hřebene, střešních oken, komínu a podobně. Nejdříve se položí čtyři řady desek, které se slepí ve spojích. Potom se provede kotvení přes podtěsněnou kontralať dlouhou 4 mm kolmými vruty na začátku a na konci. Po kompletním položení PIR desek se provede dokotvení šikmými a kolmými vruty dle kotevního plánu,“ popisuje proces realizace přiteplení Ing. Luděk Kovář z technického oddělení společnosti Puren. Izolace navíc vydrží dlouhá léta a tedy i pro další generace. „Izolace se vyrábějí více než padesát let. Před více než čtyřiceti lety byly provedeny ověřovací kontroly zabudovaných PIR. Zkoušky prokázaly, že si tepelné izolace zachovaly své deklarované vlastnosti bez jakéhokoliv poškození,“ říká Ing. Luděk Kovář.