Komatsu potřebu bagr

Developerské společnosti predikují větší růst nabídky nových obchodních center v regionech ČR než v Praze

Výrazně větší růst nabídky nových obchodních center je v letošním roce oproti Praze očekáván v regionech ČR, kde se bude pohybovat na úrovni 3,4 procenta. Poptávka po retailových nemovitostech pak poroste ještě rychleji, přičemž bude tažena nárůstem kupní síly obyvatel i zájmem stávajících prodejců. K největšímu rozvoji obchodních ploch však podle ředitelů developerských společností dojde hlavně na území hlavního města. Brzdou dalšího rozvoje retailového developmentu je především nekvalitní legislativa a přílišná byrokracie ze strany státu. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q1/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

 

V letošním roce poroste nabídka nových obchodních center výrazněji v regionech ČR než v Praze. Nabídka developerů v oblasti retailových nemovitostí se bude v hlavním městě v roce 2018 pohybovat na úrovni kladné stagnace (růst 0,8 procenta). Zlepšení pak přinese rok následující, kdy je predikován růst nabídky o dalších 2,6 procenta. V mimopražských regionech očekávají ředitelé developerských firem stabilní růst nabídky retailových nemovitostí o 3,4 procenta v roce 2018 i 2019.

 

„U velkých nákupních center budeme svědky spíše transakcí mezi vlastníky než jejich výstavby. Na straně nájemců je nyní spíše zájem o menší regionální projekty a také proměnu stávajících prostor, tak aby odpovídaly proměnlivým požadavkům návštěvníků,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. Podobný názor má Tero Loukonen, Head of Research, PASSERINVEST GROUP, a.s. „Velká města a regiony mají v současné době dostatek prodejních ploch, a proto bude většina dalšího retailového developmentu ve formě rozšiřování dosavadních obchodních center nebo výstavby nových multifunkčních projektů v centrech měst.“ Svůj pohled přidává také Milan Scholz, manažer pronájmů – PALLADIUM, Property Management Solutions s.r.o.Z toho, co vím, se bude jednat až na dva nově otevřené projekty převážně o rozšiřování stávajících nákupních center – a to převážně v regionech.“

 

 

Poptávka po obchodních centrech převýší nabídku ve všech regionech České republiky, přičemž její růst dosáhne v roce 2018 úrovně 4,3 procenta a v roce 2019 se dále navýší o dalších 5,2 procenta. Růst poptávky po retailových nemovitostech bude oproti tomu v Praze znatelně menší a bude se pohybovat na úrovni 2,6 procenta v letošním i příštím roce.

 

Růst poptávky po retailových nemovitostech přitom v současné době táhne podle ředitelů developerských společností jednak růst kupní síly obyvatelstva (50 procent), a zároveň zájem stávajících firem o nové prodejní plochy (50 procent). Příliv nových obchodních řetězců nebude podle developerů důvodem k růstu poptávky po obchodních centrech.

 

„Největšími tahouny je stabilní expanze potravinářských řetězců, které obvykle táhnou svým umístěním v nájemním centru celý projekt. Každodenní nákupy v supermarketech s potravinami umožní ostatním retailovým hráčům nabídnout svoje produkty, zboží atd.“ říká Zdeněk Přichystal, jednatel, FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.

 

 

K největšímu rozvoji obchodních ploch v letošním roce dojde podle ředitelů developerských společností v hlavním městě (50 procent). Významný rozvoj prodejních ploch v krajských metropolích a okresních městech pak shodně predikuje čtvrtina (25 procent) developerských společností.

 

Další rozvoj retailového developmentu nejvíce brzdí nekvalitní legislativa s jejími častými změnami a byrokracie ze strany státu. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje problém maximálním způsobem brzdící rozvoj retailového developmentu, ohodnotili ředitelé tyto dva faktory shodně známkou 8,7. Dalšími faktory významně zpomalujícími rozvoj jsou vysoké požadavky majitelů pozemků (7,2 bodu z 10) a nedostatek ploch pro výstavbu (7,0 bodu z 10). Nejméně naopak rozvoj brzdí nedostatek financí či neochota bank financovat projekty (4,0 bodu z 10).

 

„Development obchodních ploch nejvíce limitují komplikovaná legislativa a stále relativně nízká kupní síla obyvatel, přestože díky současné ekonomické situaci výrazně roste. Jakmile se dále rozvine development v Praze, uvidíme pak i rozšíření obchodních ploch v menších městech,“ tvrdí Omar Koleilat, generální ředtel skupiny Crestyl.

 

 

Současná vysoká zaměstnanost a růst mezd povede podle poloviny developerů ke zvýšení investic do retailového developmentu. Druhá polovina developerů pak zastává opačný názor. Všechny developerské firmy se však shodnou na tom, že ukončení kurzového závazku ČNB nepovede ke změně výše investic v rámci retailového sektoru.

 

Studie developerských společností Q1/2018 bude publikována již brzy na www.ceec.eu